— print control

Lokomotywa/IDEOLO

project Lokomotywa/IDEOLO
design Małgorzata Gurowska, Joanna Ruszczyk
link www.fundacjasztuczna.pl

The book “Locomotive /IDEOLO” is an interpretation of Julian Tuwim works – committed, courageous, sharp, uncompromising. It shows difficult topics as national identity, racism, anti-semitism. Against the background of “Locomotive”  poem, which is seen as a poem for children, authors dare an erotic about contemporary economic problems, economic, ecological, ethical … On the train you can spot Jews, hooligans, soldiers, gays and lesbians, hipster … animals and different materials.

Książka “Lokomotywa/ IDEOLO”  to odsłona Tuwima zaangażowanego, odważnego, ostrego, bezkompromisowego w poruszaniu tak trudnych tematów, jak tożsamość narodowa, rasizm, antysemityzm. Na kanwie “Lokomotywy”, w której jedni widzą świetny wiersz dla dzieci, a inni odważny erotyk, powstaje książka o współczesnych problemach gospodarczych, ekonomicznych, ekologicznych, etycznych… W pociągu jadą Żydzi, kibole, żołnierze, geje i lesbijki, hipsterzy…, zwierzęta, przewożone są różne materiały.

0 comments
Submit comment