— print control

Ładnie Naprawię

project Ladnie Naprawię
design Maja Ruszkowska-Mazerant
link www.ladnienaprawie.pl

Newspaper accompanying startup Ladnie Naprawie (Nicely fixed) – which brings together people operating locally (in big cities, small towns, villages), talented and self aware people who think about the environment. You can meet those who have something to repair, and those who can fix it. In the first issue of the newspaper, the authors focused primarily on presenting good practices associated with the idea of ​​repairing, renewing, creating using renewable or organic materials.

Gazeta towarzysząca serwisowi Ładnie Naprawię. Inicjatywa Ładnie Naprawię to przedsięwzięcie o skali ogólnopolskiej. Serwis „Ładnie Naprawię” ma na celu połączenie w jednym miejscu działających lokalnie (w dużych miastach, małych miejscowościach, na wsiach), utalentowanych i przedsiębiorczych ludzi, którzy myślą o środowisku naturalnym, chcą oszczędzać i zarabiać pieniądze. Można tu spotkać tych, którzy mają coś do naprawienia oraz tych, którzy mogą to naprawić. W pierwszym numerze gazety „Ładnie Naprawię”, autorzy skupili się przede wszystkim na zaprezentowaniu dobrych praktyk, związanych z ideą naprawiania, odnawiania, tworzenia z wykorzystaniem materiałów odnawialnych lub ekologicznych.

0 comments
Submit comment