— print control

Biegun

26_biegun-1 26_biegun-3 26_biegun-4project Biegun
photos Maurycy Stankiewicz
design Martyna Wyrzykowska
link www.paperbeatstherock.org

Photobook design along with a sewn enevelope. The title, “Biegun” (“Pole”), can be seen just as ominous as Mars or Honda, but it also describes an extreme state, one that bends reality. Somebody who is not afraid to get carried away by the meanings of words – maybe in hope of a surprise – could associate the pole with the wanderer, a beggar, a homeless person, but also the North Star and the axis of circular revolution. It is someone governed by the movement, but also the movement’s source and enablement. In complex analysis, a function’s pole is at the point of infinity.

Projekt photobooka wraz z przeszytą kopertą. Tytuł publikacji „Biegun” brzmi prawie tak nośnie jak Mars czy Honda, ale również jest określeniem stanu ekstremalnego, zaginającego. Jeśli ktoś nie boi się zaufać znaczeniom niesionym przez słowo, bo liczy, że w warunkach gry językowej mogłyby go zaskoczyć, może wziąć pod uwagę, że biegun oznacza też włóczęgę, bezdomnego, żebraka, ale również oś, gwiazdę polarną i punkt obrotu. To ten (to), co podlega ruchowi, ale też to, co w ruch wprawia i ruch ten w ogóle umożliwia. W teorii funkcji to wartość zmiennej, dla której wartość funkcji staje się nieskończona.

0 comments
Submit comment