— print control

Postęp i Higiena / Progress & Hygene

IMG_0590 IMG_0594

project Postęp i hygiene / Progress and Hygiene
design Krzysztof Bielecki
link www.zacheta.art.pl

 

Design of a directory with countless visuals for the “Progress and hygiene” exhibition, dedicated to the traps of modernization in the context of the idealistic faith shared by art and science of the early twentieth century – a faith in progress and the opportunity to create a modern society based on racial purity and cultural purity, as well as its relationship to the ideals and utopias of modernism. Included are texts by professors Zygmunt Bauman, Monica Płatek, Piotr Juszkiewicz, Father Adam Boniecki, dr. Marius Turdy and the exhibition’s curator, Anda Rottenberg.

Projekt katalogu z obszernym materiałem wizualnym towarzyszący wystawie „Postęp i higiena” poświęconej pułapkom modernizacji w kontekście wspólnej dla sztuki i nauki początków XX wieku idealistycznej wiary w postęp i możliwość stworzenia nowoczesnego społeczeństwa w oparciu o czystość rasową i kulturową, a także jej związk.w z ideami i utopiami modernizmu, towarzyszy. Znalazły się w nim teksty autorstwa prof. Zygmunta Baumana, prof. Moniki Płatek, prof. Piotra Juszkiewicza, ks. Adama Bonieckiego, dr. Mariusza Turdy oraz kuratorki wystawy Andy Rottenberg.

IMG_0598 IMG_0605

0 comments
Submit comment