— print control

Bloc Brands

Screen Shot 2017-04-10 at 14.42.27 Screen Shot 2017-04-10 at 14.43.11 Screen Shot 2017-04-10 at 14.42.33 Screen Shot 2017-04-10 at 14.42.21 Screen Shot 2017-04-10 at 14.43.22project Bloc Brands
design Noeeko
link www.noeeko.com

Bloc Brands is a publisher focused on design from communist-era Poland and all other countries formerly part of the Sovit bloc. Noeeko created a comprehensive brand identity system,
a responsive website, as well as direct-to-consumer packaging.

Projekt identyfikacji dla wydawnictwa Bloc Brands, które koncentruje się na działalności projektowej z czasów PRL i wszystkich krajów, które były pod jurysdykcją Związku Radzieckiego. Noeeko stworzył kompleksowy system identyfikacji marki, responsywną stronę internetową i opakowania.

0 comments
Submit comment