— print control

Villa Straylight

Screen Shot 2017-04-10 at 14.48.17project Villa Straylight
design Piotr Grabowski
link www.piotrgrabowski.tumblr.com

Visual identity for the “Villa Straylight” series of exhibitions which took place at the Centre for Contemporary Art in Warsaw. Each of the three exhibitions remained autonomous in character, and each leading artist proposed their own poetics based on their personal creative strategy. The common ground for Michał Frydrych, Piotr Grabowski and Kuba Bąkowski was the space, which each of them organized around their discourse on art, as well as a set of terms, issues and problems introduced by the mysterious Villa Straylight from William Gibson’s novel, Neuromancer. The poster designs are centred around an office “interface” – the spreadsheet – whose cells were used as modules for illustrations and organizing texts.

Identyfikacja graficzna cyklu wystaw „Villa Straylight” dla Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. Trzy wystawy miały charakter autonomicznych projektów. Każdy z uczestników proponował własną poetykę i posługiwał się autorską strategią twórczą. Wspólną platformą do działania dla Michała Frydrycha, Piotra Grabowskiego i Kuby Bąkowskiego była przestrzeń, którą kolejno organizowali dyskursami swojej sztuki, a także zbiorem pojęć, zagadnień i problemów przywołanych poprzez tytułową figurę Villi Straylight z powieści Neuromancer Williama Gibsona. Projekt serii plakatów wykorzystuje biurowy interfejs – przede wszystkim siatki arkusza kalkulacyjnego, którego pola stały się modułami dla ilustracji i organizacji tekstu.

Screen Shot 2017-04-10 at 14.48.27

0 comments
Submit comment