— print control

Zuza Golińska. Common Ground

Screen Shot 2017-06-26 at 10.58.09Screen Shot 2017-06-26 at 10.58.14 Screen Shot 2017-06-26 at 10.58.20project Zuza Golińska. Common Ground
design Marcel Kaczmarek
link www.marcelkaczmarek.info

Exhibition catalogue for “Common Ground” at Gdańsk City Gallery, it collects Zuza Golińska’s spatial observations from London, Warsaw and Gdańsk. Based on her fieldwork, the artist analyses the language and functionality of forms found in public spaces. She’s interested in demarcations and borders in urban space, architecture, and housing complexes, testing the conditions which change one’s perception of space whilst on a long walk, which entails increasing tiredness. The effort allows for a different perception and interpretation of encountered situations, while concentration allows for noticing elements and details which are often overlooked.

Katalog towarzyszący wystawie „Common Ground” jest zapisem obserwacji przestrzennych zrealizowanych przez Zuzę Golińską między innymi w Londynie, Warszawie i Gdańsku. Dzięki przeprowadzonym badaniom terenowym artystka analizuje język i funkcjonalność form w przestrzeni publicznej. Interesuje ją wyznaczanie obszarów i granic w przestrzeni miejskiej, architekturze i kompleksach mieszkaniowych. Testuje warunki, w jakich zmienia się doświadczanie przestrzenne miasta podczas wielogodzinnego spaceru, któremu towarzyszy zmęczenie fizyczne. Wysiłek pozwala na inny odbiór i interpretację sytuacji, która rozgrywa się dookoła. Skupienie pozwala zauważyć detale i elementy, których zazwyczaj nie dostrzegamy.

 

0 comments
Submit comment