— print control

Nowa Anatomia

Screen Shot 2017-08-07 at 12.53.12 Screen Shot 2017-08-07 at 12.53.25 Screen Shot 2017-08-07 at 12.53.19 Screen Shot 2017-08-07 at 12.53.06 Screen Shot 2017-08-07 at 12.53.32project Nowa Anatomia
design Moonmadness
link www.moonmadness.eu

Design of a photographic publication which interprets the ever-greater transgression of the commonly assumed 20th century formula for depicting the human body. In “New Anatomy,” the body becomes a plastic material for constructing statements. Creators no longer see the body as a source of banal beauty, they don’t look at its capabilities, but concentrate on weaknesses instead. The nude frequently comes down to an incidental, useless pose, the portrait is no longer about the interior, and should not be objective. Physicality often yields to aberration, classical figures and movements become deranged, the face is but a mask, while objects and spaces become integrated into the body.

Projekt publikacji fotograficznej, który interpretuje postępującą coraz szybciej transgresję ogólnie przyjętej w XX wieku formy obrazowania ludzkiego ciała. W „Nowej Anatomii” ciało stało się plastycznym materiałem do budowania wypowiedzi, twórcy nie szukają już w nim banalnego piękna, nie badają jego możliwości, chętniej za to skupiają się na jego ułomnościach. Akt często zostaje sprowadzony do incydentalności bezużytecznej pozy, portret nie jest odzwierciedleniem wnętrza fotografowanego, nie powinien być obiektywny. Fizyczność nierzadko ulega aberracji, klasyczne figury i układy ciała zostają zaburzone, twarz staje się maską, a przedmioty i przestrzeń mogą stać się integralnym elementem ciała.

0 comments
Submit comment