— print control

Pierwszy Polak na Marsie

Screen Shot 2017-08-07 at 12.56.18project Pierwszy Polak na Marsie
design Ola Niepsuj 
link  fb/niepsujola

Movie poster for Agnieszka Elbanowska’s documentary, “The First Pole on Mars,” for which she wrote the screenplay and directed. The film’s protagonist, 68-year old Kazimierz Błaszczak, has not only installed a 13m diameter telescope in Ciszęcin, his town in the Wieruszowski district, but also applied to the Mars One programme, in which he has succeeded in several stages. If he’s able to win the contest, he will become the first human in the history of the species to land on another planet and never go back to Earth. 

Plakat do filmu dokumentalnego „Pierwszy Polak na Marsie” w reżyserii i do scenariusza Agnieszki Elbanowskiej. Bohaterem filmu jest 68-letni Kazimierz Błaszczak, który na terenie Cieszęcina w powiecie wieruszowskim zainstalował radioteleskop o średnicy 13 m, a zarazem zgłosił swoją kandydaturę do programu Mars One i przystępuje do kolejnych etapów selekcji. Jeżeli uda mu się wygrać eliminacje, to będzie pierwszym człowiekiem w historii ludzkości, który wyląduje na obcej planecie, zasiedli ją i już nigdy nie wróci.

0 comments
Submit comment