— print control

I Can’t Work Like This. A Reader on Recent Boycotts and Contemporary Art

Screen Shot 2019-01-15 at 16.50.59 I-cant-work-like-this_PRESS_web_15-900x685 I-cant-work-like-this_PRESS_web6-900x685 I-cant-work-like-this_PRESS_web9-900x685 I-cant-work-like-this_PRESS_web12-900x685 I-cant-work-like-this_PRESS_web14-900x685project I Can’t Work Like This. A Reader on Recent Boycotts and Contemporary Art
design Krzysztof Pyda
format 138×210 mm
typeface Suisse Intl, Suisse Works, Courier New
paper uncoated
print run 1000
publisher Copublished by Salzburg International Summer Academy of Fine Arts nad Sternberg Press
year 2017
link www.who-decides-who-decides.com

This publication is a result of Joanna Warsza’s course at the Salzburg International Summer Academy of Fine Arts in 2015. It examines four recent boycotts that took place in the art world, presenting their political, ideological, and economic contexts, timelines, statements, as well as interviews with the parties involved. It reflects on how certain biennials became places for the renegotiation of art.

Publikacja jest efektem udziału Joanny Warszy w Międzynarodowej Letniej Akademii Sztuk Pięknych w Salzburgu w 2015 roku. Analizuje cztery niedawne przypadki bojkotów w świecie sztuki, przedstawiając ich konteksty polityczne, ideologiczne i ekonomiczne, terminy, oświadczenia, a także wywiady z zaangażowanymi stronami. Odzwierciedla to, w jaki sposób niektóre biennale stały się miejscem renegocjacji sztuki.

0 comments
Submit comment