— print control

Nowe horyzonty w nowych mediach – zjawiska sztuki polskiej w latach 1945–1981

Screen Shot 2019-05-03 at 16.48.13 Screen Shot 2019-05-03 at 16.48.20 Screen Shot 2019-05-03 at 16.48.32 Screen Shot 2019-05-03 at 16.48.40project Nowe horyzonty w nowych mediach – zjawiska sztuki polskiej w latach 1945–1981
design Grupa Projektor
format 205×265 mm
typeface Univers, Akzidenz-Grotesk
paper coated bulky
print run 300
publisher The National Museum in Wrocław
year 2017
link grupa-projektor.tumblr.com 

The catalog “Nowe horyzonty w nowych mediach – zjawiska sztuki polskiej  w latach 1945 – 1981” [New horizons in new media – aspects in Polish art between 1945 – 1981] accompanied an exhibition devoted to new media art (photography, video) and its role in Polish art from 1945 to 1980. It presents works by artists experimenting in the field of photography and related modern visual techniques, which were then avant-garde activities that reached far beyond academic aesthetics, as well as the world of pop culture and often included contestational behaviors set in an ephemeral overtone, such as happenings and performance art. 

Katalog  towarzyszył wystawie poświęconej zagadnieniu sztuki nowych mediów i jej roli w sztuce polskiej okresu 1945–1980. Prezentuje dokonania artystów prowadzących eksperymenty w fotografii i pokrewnych nowoczesnych technikach obrazowania, które stanowiły obszar awangardowych działań zarówno wyłamujących się z kanonu akademickiej estetyki, jak i wykraczających poza schematy kultury popularnej, często także wpisanych w działania kontestacyjne o efemerycznym charakterze jak happeningi i performance.

 

0 comments
Submit comment