— print control

Sprawna ręka

Screen Shot 2019-09-16 at 19.23.53Screen Shot 2019-09-16 at 19.23.40Screen Shot 2019-09-16 at 19.23.46Screen Shot 2019-09-16 at 19.23.33Screen Shot 2019-09-16 at 19.23.27project Sprawna ręka
design Magdalena Burdzyńska
format 235×310 mm
typeface Fugue
paper coated ivory
print run 500
publisher BWA Tarnów, Gdańska Galeria Miejska
year 2016 

A publication accompanying “The Able Hand”, a joint exhibition of Moshe Kupferman and Marek Chlanda, curated by Ewa Łączyńska-Widz and Piotr Stasiowski for the BWA Gallery in Tarnów. Its main character – Moshe Kupferman – one of Israel’s major artists, was also a builder of the Ghetto Fighters’ Kibbutz. Before Kupferman became an artist, he worked as a bricklayer. “The Able Hand” is a translation of the Hebrew “Yad Haruzim”, which was also the name of the Association of Jewish Craftsmen in Jarosław before World War II, a town where Moshe Kupferman was born.

Publikacja towarzysząca wspólnej wystawie Moshe Kupfermana i Marka Chlandy „Sprawna ręka” autorstwa Ewy Łączyńskiej-Widz i Piotra Stasiowskiego w BWA w Tarnowie. Jej głównym bohaterem jest Moshe Kupferman – jeden z najważniejszych izraelskich artystów, budowniczy kibucu Bojowników Gett. Zanim Kupferman został malarzem, pracował jako murarz. „Sprawna ręka” to tłumaczenie hebrajskiego „Jad Charuzim”. Pod taką nazwą w przedwojennym Jarosławiu, z którego pochodził Kupferman, działało Stowarzyszenie Rękodzielników Żydowskich.

 

0 comments
Submit comment