— print control

27. Festiwal Kultury Żydowskiej

7enVEydI_fkz_27_otwarte_06 AiC3nFmW_fkz_27_otwarte_01 efnhCUyU_fkz_27_otwarte_08 eS61ggai_fkz_27_otwarte_03 Ke1aJ193_fkz_27_otwarte_05 qoDB3WPi_fkz_27_otwarte_04 rZSE1sz8_fkz_27_otwarte_02project 27. Festiwal Kultury Żydowskiej
design Studio Otwarte
format various
typeface Suisse Int’l
paper coated matte
print run posters: 600, scratch-cards: 3000, programs: 20 000
client Stowarzyszenie Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie
year 2017 

The multifaceted complexity and the dynamic rhythm of Jerusalem became the inspiration for the visual identification of the 27th edition of the Jewish Culture Festival in Kraków. The golden color – affiliated with the Festival – again finds a meaningful justification: the “Golden Jerusalem” filters through and mixes with black, white and a multiplicity of textures to reflect the character of the city. This beautiful and fascinating place is also demanding and initially not easy to decipher. The printed materials used uneven embossing and gold washable paint, which emphasise the graphic motif of a torn sheet of paper. 

Wielowarstwowość, złożoność i dynamika Jerozolimy stały się inspiracją identyfikacji wizualnej 27. odsłony Festiwalu. Złoty kolor, charakterystyczny dla FKŻ, znów znajduje głębokie uzasadnienie: Złota Jerozolima przenika się i miesza z czernią, bielą i wielością faktur, odzwierciedlając charakter miasta. Pięknego, fascynującego, ale też wymagającego i niełatwego w odbiorze. W materiałach drukowanych zostały użyte nierównomierne tłoczenia i złota ścieralna farba, które to zabiegi podkreślają motyw graficzny przedartej kartki.

 

0 comments
Submit comment