— print control

26th International Poster Biennale in Warsa

95841477448161.5c87f687a46e2 f2400077448161.5d027b2a6964d 01bc5f77448161-1.5c87f687a4d65project 26th International Poster Biennale in Warsaw
design Igor Kubik, Mateusz Machalski, Anna Wieluńska
format 700×1000 mm
typeface Favela (Bold, Regular & Light)
paper coated
print run 250
publisher Poster Museum in Warsaw
year 2018

Poster promoting the 26th edition of the world’s oldest International Poster Biennale, which this year continues the best of its traditions and has permanently returned to the place in which it was shaped and where in 1966 showcased its first concepts – the Academy of Fine Arts in Warsaw. During the Bienniale, post-competition exhibitions and workshops were held. The “More Over” conference took place, during which the floor was given to graphic artists who undertake various types of grassroot activities – those socially engaged and those restoring local cultural contexts for a more traditional approach towards the craft of design work.  

Plakat promujący 26. edycję pierwszego na świecie Międzynarodowego Biennale Plakatu, które w tym roku kontynuuje najlepsze tradycje tej imprezy i powróciło na stałe do miejsca – Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie – w którym ukształtowała się i w 1966 roku urzeczywistniła jego idea. Podczas biennale odbyły się wystawy pokonkursowe, warsztaty i konferencja „More Over”, na której oddano głos grafikom podejmującym różnego typu oddolne działania – społecznie zaangażowane oraz przywracające lokalny kulturowy kontekst i tradycyjne rzemiosło pracy projektowej.

 

0 comments
Submit comment