— print control

Peer to Peer

P2P-plakat_prev1-1612x2303 2-1612x1078 7-1612x1078 12-1-1612x1078 Screen Shot 2020-04-22 at 14.13.08project Peer to Peer
design postnoviki 
format 700×1000 mm
typeface P2P by postnoviki
paper coated
print run 200
publisher Muzeum Sztuki in Łódź
year 2018

Poster for the “Peer to Peer” collective exhibition presented at the Museum of Art in Łódź. The exhibition’s creators focused on the collective practices in contemporary art, presenting modern artistic groups and how they function, the relations between their members, and the relationships between artists and the outside world. The presented works included many collaborations (Pakui Hardware, Foundland Collective and Part-time Suite), as well as more numerous groups (GCC, Laboria Cuboniks), collectives founded for specific purposes – groups adapting the formula of music bands, referring to business models or groups which professionally connect people involved in different fields of work. 

Plakat do wystawy zbiorowej „Peer to peer” prezentowanej w Muzeum Sztuki w Łodzi. Autorzy wystawy zastanawiali się nad praktykami kolektywnymi w nowej sztuce, przedstawiając współcześnie funkcjonujące grupy artystyczne, przyglądając się sposobom ich funkcjonowania, relacjom, a także zależnościom pomiędzy artystami a światem zewnętrznym. Zaprezentowano prace m.in. duetów (Pakui Hardware, Foundland Collective i Part-time Suite), jak i liczniejszych grup (GCC, Laboria Cuboniks) oraz kolektywów zawiązanych w konkretnym celu, grup adaptujących formułę zespołów muzycznych, nawiązujących do modeli pracy w biznesie czy łączących osoby zawodowo zajmujące się różnymi dziedzinami.

 

0 comments
Submit comment