— print control

Gdańskie Targi Książki

33059390_820168968187257_6277344086085074944_o Screen Shot 2020-04-29 at 15.17.45 Screen Shot 2020-04-29 at 15.17.36 Screen Shot 2020-04-29 at 15.18.07 33139985_820169038187250_5161134836643004416_o Screen Shot 2020-04-29 at 15.17.55 Screen Shot 2020-04-29 at 15.18.15project Gdańskie Targi Książki
design Patryk Hardziej
format various
typeface Archivo, Bodoni Oldstyle
paper uncoated premium smooth
print run 2000
client Jednostka Kultury sp. z o.o.
year 2018

Visual identification for the Gdańsk Book Fair, the first initiative of its scale devoted to literature in the Pomerania region of Poland. Its aim is to promote reading and literature published in Poland, as well as provide an opportunity to gather the literary community and enable the residents of the Tri-City area and the Pomeranian Voivodeship to meet with them. The logotype consists of two symbols which are the emblem of the city of Gdańsk – a lion and an open book.  

Identyfikacja wizualna Gdańskich Targów Książki, pierwszej tak dużej inicjatywy poświęconej literaturze na Pomorzu. Jej celem jest promocja czytelnictwa, literatury publikowanej w Polsce, a także okazja do konsolidacji środowiska literackiego i umożliwienia spotkania z nim mieszkańcom Trójmiasta i województwa pomorskiego. Logotyp składa się z dwóch symboli – godła miasta Gdańsk oraz otwartej książki.

 

0 comments
Submit comment