— print control

Od zakazu do wolności: historia prawnej pozytywizacji wolności sztuki

IMG_9268 IMG_9274 IMG_9280 IMG_9289 IMG_9298 IMG_9303 IMG_9309project Od zakazu do wolności: historia prawnej pozytywizacji wolności sztuki
design Marcin Markowski
format 180×240 mm
typeface Helvetica, Trade Gothic, Cambria
paper uncoated
print run 300
publisher University of the Arts, Poznań
year 2017/2018

The book “From Prohibition to Freedom – The History of The Legal Positivization of The Freedom of Artistic Creation” by Mateusz Bieczyński is a monographic study presenting the legislative changes regarding artistic expression from antiquity to the present day. The publication presents the gradual process of enforcing legal protection in relation to artistic activity. It explains how artistic freedom gained a constitutional guarantee in the twentieth century. 

Książka „Od zakazu do wolności – Historia prawnej pozytywizacji wolności twórczości artystycznej” autorstwa Mateusza Bieczyńskiego jest monograficznym opracowaniem przedstawiającym zmiany w sposobie regulacji swobód twórczych w sztukach wizualnych od starożytności do współczesności. Publikacja przedstawia proces stopniowego obejmowania ochroną prawną działalności artystycznej. Opisuje, jak doszło do ustanowienia konstytucyjnej gwarancji wolności sztuki w XX wieku.

 

0 comments
Submit comment