— print control

Impro KRK

24e06d71925441.5bd656ba0c1ba 87b07a71925441.5bd78a477c6b0 4491f971925441.5bd656ba0a8f7 c08d4b71925441.5bd656ba0ca9a ed339471925441.5bd656ba0c5caproject Impro KRK
design bisoñ studio
format various
typeface Silka, Atipo Foundry
paper uncoated premium smooth
print run various
client Impro KRK 
year 2018

Rebranding of the KRK improv group, which mainly consists of professional actors and graduates of the National Academy of Theater Arts in Kraków. In their work, they rely on the method developed by Keith Johnstone, one of the originators of improvised theater. 

Rebranding krakowskiej grupy improwizatorów impro KRK, która składa się w większości z aktorów zawodowych, absolwentów krakowskiej PWST. W swojej pracy bazują na metodzie opracowanej przez Keitha Johnstone’a, jednego z prekursorów teatru improwizowanego na świecie.

 

0 comments
Submit comment