— print control

TRACES. Weronika Gęsicka

TRACES_cover01_w TRACES_spread01_w TRACES_spread00_w TRACES_spread02_wproject TRACES. Weronika Gęsicka
design Weronika Gęsicka, Katarzyna Sagatowska, Maga Sokalska
format 220×255 mm
typeface Univers Next Pro
paper coated
print run 1000
publisher Jednostka & W. Gęsicka, M. Sokalska
year 2017

The photo book “Traces” presents a selection of photo montages by Weronika Gęsicka, created on the basis of American photographs obtained from photo banks from the 1950’s and 1960’s. Family scenes, holiday memories, everyday life – all are suspended somewhere between truth and fantasy. The images, modified by the artist in various ways, gain a new context – memories of people and situations are transformed and gradually blurred. Although some may seem hilarious, Gęsicka’s work is a commentary on everyday life issues, such as identity, self-awareness, interpersonal relationships and self-imperfections.

Książka fotograficzna „Traces” prezentuje wybór fotomontaży autorstwa Weroniki Gęsickiej stworzonych na bazie amerykańskich fotografii z lat 50. i 60.
XX wieku pozyskanych z banków zdjęć. Familijne sceny, wakacyjne wspomnienia, życie codzienne – wszystko to zawieszone gdzieś pomiędzy prawdą a fikcją. Obrazy modyfikowane przez artystkę na różne sposoby zyskują nowy kontekst: wspomnienia o ludziach i sytuacjach są przekształcane i stopniowo się rozmywają. Choć niektóre z nich mogą się wydawać zabawne, prace Gęsickiej są komentarzem do tak podstawowych kwestii życiowych, jak: tożsamość, samoświadomość, związki międzyludzkie czy niedoskonałości.

0 comments
Submit comment