— print control

Teatr by Tomek Tyndyk

Screen Shot 2020-06-26 at 17.51.07 Screen Shot 2019-10-24 at 16.37.48 Screen Shot 2020-06-26 at 17.51.39 Screen Shot 2020-06-26 at 17.54.33 Screen Shot 2020-06-26 at 17.54.20 Screen Shot 2019-10-24 at 16.37.42 Screen Shot 2019-10-24 at 16.37.37 Screen Shot 2019-10-24 at 16.37.33project Teatr by Tomek Tyndyk
design Anna Nałęcka-Milach
format 160×230 mm
typeface Bodoni LT Pro
paper coated matt ivory, color in bulk, light grey
print run 500
publisher Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
year 2018

This publication which presents the works of Tomek Tyndyk aims to promote theater photography. The book gives readers the opportunity to have a peek at this recondite and often inaccessible world – one within which the theatrical act and the interpersonal relations accompanying it (and other mysterious processes) take place. The album contains photographs from 2014–2017 that were taken during rehearsals and shows at TR Warszawa. 

Publikacja prezentująca prace Tomka Tyndyka popularyzuje nurt fotografii teatralnej. Książka stwarza odbiorcom możliwość podglądania hermetycznego i często niedostępnego świata, gdzie – w obrębie aktu teatralnego i towarzyszących mu relacji międzyludzkich – zachodzą tajemnicze procesy. Album zawiera fotografie z lat 2014–17 wykonane podczas prób i eksploatacji spektakli TR Warszawa.

0 comments
Submit comment