— print control

Lalki: teatr, film, polityka / Puppets: Theatre, Film, Politics

Screen Shot 2020-09-29 at 12.52.31 Screen Shot 2020-09-29 at 12.53.09 Screen Shot 2020-09-29 at 12.52.55 Screen Shot 2020-09-29 at 12.52.45 Screen Shot 2020-09-29 at 12.53.03 Screen Shot 2020-09-29 at 12.53.16 Screen Shot 2020-09-29 at 12.52.37project Lalki: teatr, film, polityka / Puppets: Theatre, Film, Politics
design Jakub de Barbaro
format 196×297 mm
typeface GT America, Formula Condensed, Bembo MT
paper uncoated premium, canvas
publisher Zachęta – National Gallery of Art
year 2019

The book (with accompanying exhibition of the same title) is a groundbreaking publication containing ten essays by authors who address the aesthetics of puppet theater –  its flirtation with politics, the relationship between puppet theater and photography, its general phenomenon and the potential of the puppets themselves. Additionally, it discusses puppet theater for adults as well as the educational aspects of puppet scenes. Its importance lies in an interdisciplinary approach to a field which has hitherto been pushed to the outskirts of theater history. The book is richly illustrated and includes archival photographs from performances, as well as puppet films, set designs and puppet portraits. 

Książka towarzysząca wystawie o tym samym tytule to pionierska publikacja zawierająca dziesięć esejów, których autorzy podejmują wątki dotyczące estetyki teatru lalek, jego uwikłania w politykę, związków teatru lalek z fotografią, fenomenu i potencjału lalki, teatru lalek dla dorosłych, pedagogicznych aspektów lalkowych scen, ale też historii lalkowego filmu animowanego czy muzyki w teatrze i filmie lalkowym. Jej walorem jest interdyscyplinarne podejście do dziedziny spychanej dotychczas na obrzeża historii teatru. Książka jest bogato ilustrowana, znalazły się w niej archiwalne fotografie ze spektakli czy filmów lalkowych, projekty scenografii i lalek.

 

0 comments
Submit comment