— print control

Jerzy Jarnuszkiewicz

Aleksander_Znosko_Studio_Jerzy_Jarnuszkiewicz_plakat - Aleksander Znoskoproject Jerzy Jarnuszkiewicz
design Aleksander Znosko Studio 
format 700×1000 mm
typeface Lausanne 300
paper coated gloss
print run limited
publisher MACHALSKI.WTF
year 2019

A poster commemorating the Polish sculptor Jerzy Jarnuszkiewicz designed for the 100×40 exhibition which aimed to present the profiles of 40 artists who have significantly influenced the development of Polish culture in the last century. Jerzy Jarnuszkiewicz created geometrical openwork metal sculptures of enormous dimensions situated in public space in the 1960’s. These unusual sculptures were welded from waste – hooks, blades, bayonets, chains, and parts of devices to create abstract compositions – and included such pieces as Windows, Rhythms, Sails. Few survive today,  but those that did can be seen on Kasprzaka Street in Warsaw. 

Plakat upamiętniający polskiego rzeźbiarza Jerzego Jarnuszkiewicza zaprojektowany na wystawę „100×40” mającą na celu prezentację sylwetek 40 artystek i artystów, którzy znacząco wpłynęli na kształtowanie się polskiej kultury ostatniego stulecia. Jerzy Jarnuszkiewicz w latach 60. tworzył geometryczne ażurowe rzeźby z metalu o ogromnych rozmiarach, ustawiane w przestrzeni miejskiej. Niezwykłe dzieła powstawały z zespawanych odpadków: haków, ostrzy, bagnetów, łańcuchów, części urządzeń, kompozycji abstrakcyjnych, m.in. „Okien”, „Rytmów”, „Żagli”. Nieliczne ocalały do dziś przy ul. Kasprzaka w Warszawie, w pobliżu
al. Prymasa Tysiąclecia.

 

0 comments
Submit comment