— print control

Velvet Spoon Distribution

Screen Shot 2020-10-11 at 15.30.45 Screen Shot 2020-10-11 at 15.31.01 Screen Shot 2020-10-11 at 15.30.53 Screen Shot 2020-10-11 at 15.31.09project Velvet Spoon Distribution
design Patryk Hardziej
format various
typeface Digestive, Helvetica
paper uncoated black
print run 1000
client Velvet Spoon Distribution
year 2019

Visual identity design for Velvet Spoon Distribution – a film distribution company. Its goal is to present intriguing films from around the world by joining the genre of cinema with an original vision. The company distributes films and organizes pre-release screenings, special screenings and screenings held as part of Film Discussion Clubs. In addition to designing a cohesive identity, Patryk Hardziej also created film posters for the company. 

Identyfikacja dystrybutora filmowego Velvet Spoon Distribution, którego celem jest prezentowanie intrygujących filmów z całego świata łączących kino gatunkowe z autorską wizją. Firma prowadzi dystrybucję filmową, a także organizuje pokazy przedpremierowe, seanse specjalne i pokazy odbywające się w ramach Dyskusyjnych Klubów Filmowych. Patryk Hardziej oprócz zaprojektowania spójnej identyfikacji współpracuje z dystrybutorem przy tworzeniu plakatów filmowych.

 

0 comments
Submit comment