— print control

Być, pisać i wszystko inne

Screen Shot 2020-10-19 at 19.20.38 Screen Shot 2020-10-19 at 19.20.54 Screen Shot 2020-10-19 at 19.20.26 Screen Shot 2020-10-19 at 19.21.05 Screen Shot 2020-10-19 at 19.20.44project Być, pisać i wszystko inne
design Marcin Markowski
format 160×210 mm
typeface Trade Gothic, Cambria, Helvetica 
paper uncoated 
print run 300 
publisher Bogucki Wydawnictwo Naukowe
year 2019 

Book design for a collection of interesting articles by Prof. Ryszard K. Przybylski, published between 1978–2014, that are arranged thematically into four chapters
– Literature, Art, Media and Miscellanea. The texts show the diversity of his fields of interest, as well as the extent of the author’s expertise. 

Projekt książki będącej zbiorem interesujących artykułów prof. Ryszarda K. Przybylskiego publikowanych w latach 1978–2014 i ułożonych tematycznie w cztery rozdziały: Literatura, Sztuka, Media i Varia. Teksty ukazują różnorodność pól zainteresowań i rozległość kompetencji autora.

 

0 comments
Submit comment