— print control

XI Sculpture Park Bienalle in Bródno

Screen Shot 2020-10-26 at 18.49.41project XI Sculpture Park Bienalle in Bródno
design Hekla Studio
format 297×420 mm
typeface Warsaw (Magazine, Regular)
paper coated
print run 100
publisher Museum of Modern Art in Warsaw
year 2019

Poster design for the 11th Bródno Sculpture Park Biennale in Warsaw. The program evoked a vision of an “eco-institution” that is responsive to the multi- layered context of where it takes place. The curators identify the “eco-museum” as a structure that reaches beyond the fanciful separations of institution and audi- ence, artist and audience, art and non-art, a building and its surrounding, and sculptures and their surroundings. This perception demands a greater sensitivity to that which it determines – including the natural environment. The poster’s composition resembles the park’s plan as seen from a bird’s eye view. 

Plakat promujący XI edycję Parku Rzeźby na warszawskim Bródnie. Kuratorzy programu przywołali wizję ekoinstytucji, czyli instytucji, która jest wrażliwa na wielowarstwowy kontekst miejsca, w którym funkcjonuje. Ekomuzeum jest rozumiane jako formacja, która wychodzi poza sztuczny podział na instytucję i publiczność, twórców i widownię, sztukę i niesztukę, budynek i to, co poza nim/rzeźby i to, co wokół nich. Wiemy, że taka formuła wymusza większą wrażliwość na to, co ją warunkuje, także środowisko naturalne. Kompozycja na plakacie odzwierciedla plan parku widziany z lotu ptaka.

 

 

0 comments
Submit comment