— print control

Jak Wam Się Podoba

bookstore Jak Wam Się Podoba
address ul. Emilii Plater 4 (róg Koszykowej), Warsaw Poland
link www.tmc.com.pl

“As You Like It” bookstore exists on the Polish market since 1992 and is engaged in import of foreign books and albums. For several years it also publishes the Polish editions of the most interesting albums. On the online store and in Waraw bookstores in Warsaw you will find the world’s most famous books in the field of painting, photography, architecture and other fields of art books for artists, designers, planners and readers interested in new technologies, wide range of world literature - both classical and contemporary, special publications - luxurious, bibliophile editions.

Na polskim rynku książki istnieje od 1992 roku i od tego czasu zajmuje się importem książek i albumów obcojęzycznych. Od kilku lat wydaje także polskie edycje najciekawszych albumów. W sklepie internetowym i warszawskich księgarniach “Jak wam się podoba” (“As you like it”) znajdziecie najsłynniejsze światowe pozycje książkowe z dziedziny malarstwa, fotografii, architektury i innych dziedzin sztuki, książki dla grafików, designerów, projektantów i czytelników zainteresowanych nowymi technologiami, szeroki wybór literatury światowej – zarówno klasycznej jak i współczesnej, wydawnictwa specjalne – luksusowe, bibliofilskie edycje

opening hours Mon-Fr: 11:00-29:00, Sat: 10:00-15:00

0 comments
Submit comment