— print control

Screen Shot 2019-11-13 at 17.36.46 Screen Shot 2019-11-13 at 17.36.51 Screen Shot 2019-11-13 at 17.36.28 Screen Shot 2019-11-13 at 17.36.41project Jarosław Kozakiewicz. Punctum. Critical Architecture
design Fontarte
format 172×220 mm
typeface Basle FA, SpaceMono
paper coated volume
print run 350
publisher Municipal Gallery Arsenał
year 2017

Design for a bilingual Polish-English book entitled “Jarosław Kozakiewicz: Punctum. Architektura krytyczna / Critical Architecture”, a significant element of an exhibition under the same title which was presented at the Arsenal Municipal Gallery in Poznań from December of 2017 through January of 2018. The book consists of three short texts by Marek Wasilewski, Marta Leśniakowska and Grzegorz Piątek, and introduce the reader to the works of the Polish visual artist, sculptor and architect Jarosław Kozakiewicz.

Projekt dwujęzycznego, polsko-angielskiego wydania książki „Jarosław Kozakiewicz: Punctum. Architektura krytyczna / Critical Architecture” będącej dopełnieniem wystawy pod tym samym tytułem, która odbyła w dniach 15.12.2017–14.01.2018 w Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu. W jej skład wchodzą trzy krótkie teksty autorstwa Marka Wasilewskiego, Marta Leśniakowskiej i Grzegorza Piątka, które wprowadzają czytelnika w twórczość polskiego artysty wizualnego, rzeźbiarza i autora projektów architektonicznych Jarosława Kozakiewicza.

Read More

b18b7829629993.5a8713b99a7daproject Black Panther
design Maks Bereski
format 700×1000 mm, 500×700 mm, 300×420 mm
typeface custom
paper coated satin
print run various
publisher @Plakiat
year 2018

The original poster design for the American action film “Black Panther”, which was based upon graphic novels about the superhero published by Marvel Comics. 

Autorski projekt plakatu do amerykańskiego filmu akcji „Black Panther”, który został stworzony na podstawie komiksów o superbohaterze o tym samym imieniu wydawnictwa Marvel Comics.

 

Read More

41477487_1833830256670484_120419359582584832_o 41603549_1833829590003884_4050725974893920256_o 41659971_1833830116670498_9057849928616771584_o 41733132_1833830346670475_6224807595148836864_o 41779178_1833830076670502_1841226306264498176_o 41616356_1833829713337205_9138361929553674240_oproject Finding Bones. Gray Crawford
design Full Metal Jacket
prepress Krzysztof Krzysztofiak
format 315×240 mm
typeface F Grotesk
paper coated matt
print run 2000
publisher Kehrer Verlag
year 2017

Design for the “Finding Bones” photo book which presents newly-discovered works by Gray Crawford. It is an anthology of images personifying the creative spirit that dominated the artistic scene in Los Angeles. Southern California in the early 1970’s was a blend of waves – those of the ocean and the concrete freeways which passed over the dynamically-changing cultural climate below, during which some Angelinos questioned the assumptions and definitions of art. Crawford chooses strict means of expression and uses significant elements of composition, building his own language.

Projekt fotobooka Finding Bones, który przedstawia nowo odkryte prace autorstwa Greya Crawforda. Jest to antologia zdjęć uosabiających twórczego ducha, który dominował na scenie artystycznej w Los Angeles. Południowa Kalifornia we wczesnych latach 70. XX wieku była mieszaniną fal, morza i betonowych autostrad omijających ciągle zmieniający się klimat kulturowy, a jej mieszkańcy kwestionowali założenia definicji sztuki. Crawford wybiera surowe środki wyrazu i wykorzystuje elementy kompozycji do budowania własnego języka.

Read More

cbc2b167307301.5b34dc54279c7 ba137567307301.5b34dc542731e 772fe067307301.5b34dc542e0d9 754ef967307301.5b34dc54283f2 657bd667307301.5b34dc5427edc 0bfd5e67307301.5b34dc542adbb c26da667307301.5b34dc5429b9eproject Antywzorce
design Krzysztof Ignasiak, Marcin Matuszak / Bękarty
format 155×210 mm
typeface Fivo Sans, HK Gothic, Noe Text 
paper uncoated premium smooth, coloured
print run 500
publisher Municipal Gallery Arsenał
year 2018

The design for the publication “Antywzorce” [“Anti-Examples”], which presents “bad apples” in the context of contemporary art, visual culture, and in the actions of artists. The authors take into regard selected social practices and their accompanying values, as well as dominant and opposing cultural orders and analyze the modes responsible for creating alternative narratives. The book also raises questions about form and the meaning of the tools used in various areas of visual culture and art.

Projekt publikacji „Anty-wzorce” we współczesnej sztuce i kulturze wizualnej, w której autorzy zastanawiają się nad sposobami działania współczesnych artystek i artystów. Przyglądając się wybranym praktykom społecznym i towarzyszącym im wartościom, rozważają dominujące i opozycyjne wobec nich porządki kulturowe, analizują tryby powstawania alternatywnych narracji. Książka stawia ponadto pytania o kształt i znaczenia narzędzi wykorzystywanych w różnych obszarach kultury wizualnej i sztuki.

Read More

przepych_nic_plakat - Jakub Zasadaproject Przepych
design Jakub Zasada
format 500×700 mm
typeface  Bebas
paper uncoated
print run 500
publisher Ośrodek Działań Artystycznych Firlej
year 2018

A concert poster for the group Przepych, a duo from Wrocław who avoid producing typical rock or post-rock structures while using rock instruments and sounds. The band’s guitars and drums are used as composition tools and owe much to both the syncretic avant-rock scene of Rock in Opposition, as well as the funk-devouring, no-wave and post-punk scenes. 

Plakat koncertowy grupy Przepych, wrocławskiego duetu, który choć posługuje się rockowymi instrumentami i brzmieniem, unika produkowania typowych rockowych czy postrockowych struktur. Gitary i bębny zespołu jako narzędzia kompozycji zawdzięczają wiele zarówno synkretycznej avantrockowej scenie rock in opposition, dobijającemu funk no wave’owi, jak i postpunkowi.

 

Read More

ne0a2428 ne0a2441a ne0a2444a ne0a2446a ne0a2447a ne0a2449a ne0a2452aproject The First March of Gentlemen. Rafał Milach
design Rafał Milach, Anna Nałęcka-Milach
format 165×207 mm
typeface  Cervo Neue
paper uncoated premium smooth
print run 600
publisher The Children of Września Regional Museum in Września / Września Collection 
year 2017

Concept and design for Rafał Milach’s art book “The First March of Gentlemen”, which presents a fictional narrative composed of authentic stories. Historical events associated to the city of Września are the starting point for deliberation on the methods of protest and discipline. In a series of collages, the realities of 1950’s communist Poland intertwine with the recollection of the children’s strike in Wrzesnia, which took place in the beginning of the 20th century. The problems the project addresses are universal and can be seen as a metaphor for contemporary social tensions.

Koncept i projekt artbooka „The First March of Gentlemen” Rafała Milacha, który przedstawia fikcyjną narrację złożoną z autentycznych opowieści. Wydarzenia historyczne związane z miastem Wrześnią stały się punktem wyjścia do refleksji nad mechanizmami protestacyjnymi i dyscyplinarnymi. W cyklu kolaży realia lat 50. Polski rządzonej przez komunistów mieszają się z pamięcią o strajku dzieci we Wrześni na początku XX wieku. Problemy, których dotyka projekt, są uniwersalne i mogą być postrzegane jako metafora współczesnych napięć społecznych.

Read More

Screen Shot 2019-10-14 at 17.48.54Screen Shot 2019-10-14 at 17.49.08Screen Shot 2019-10-14 at 17.49.29 Screen Shot 2019-10-14 at 17.48.44 Screen Shot 2019-10-14 at 17.49.16 Screen Shot 2019-10-14 at 17.49.22
project
 Non/fiction magazine
design Tomek Głowacki
format 160×235 mm
typeface  TT Norms, Range Serif
paper  uncoated cream premium
print run various
publisher Fundacja „Non/fiction”
year 2018

„Non/fiction” is an independent magazine coming out with different frequency since 2017. Each issue has it’s main theme such as: Hunger, Home, Work, Animal. These important social issues are being discussed in forms of reportage and interviews with various specialists. The magazine also presents non-fiction literature from behind the scene – book reviews, interviews with established writers and inspiring media projects founders from all around the world. 

„Non/fiction” to niezależny magazyn wydawany od 2017 roku. Ukazuje się z różną częstotliwością, stąd jego podtytuł: „nieregularnik reporterski”. Każdy numer skupia się wokół tematu przewodniego – do tej pory wyszły „Głód”, „Dom”, „Praca” oraz „Zwierzę”. Ważne problemy społeczne są tu zgłębiane za pomocą reportaży oraz wywiadów ze specjalistami. „Non/fiction” ukazuje również literaturę faktu „od kuchni” – znajdują się w nim felietony, recenzje i wywiady z doświadczonymi reportażystami i pisarzami, a także twórcami inspirujących niezależnych projektów ze świata.

Read More

tshud-1 tshud-2_auto_800x1200 tshud-3_auto_800x1200 tshud-4_auto_800x1200 Screen Shot 2019-10-14 at 17.33.04project Tamam Shud
design Jakub de Barbaro
format 120×188 mm
paper uncoated
print run 1000
publisher Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art, Sternberg Press.
year 2018

Graphic design for the publication “Tamam Shud”, a crime novel written by Alex Cecchetti in which an artist – the narrator – realizes that he is dead and initiates an investigation to find the cause of his death. To create the narrative, the author planned a five-part performance and an exhibition that took place in September 2017. Curators from The Book Lovers aided the two-year artistic project.

Projekt graficzny publikacji „Tamam Shud”, powieści kryminalnej napisanej przez Alexa Cecchettiego, w której artysta i narrator uświadamia sobie, że jest martwy, po czym wszczyna śledztwo, by poznać przyczynę swojej śmierci. By stworzyć narrację, autor zaplanował performance w pięciu częściach i wystawę, która odbyła się we wrześniu 2017 roku. Nad dwuletnim projektem artystycznym czuwali kuratorzy z The Book Lovers.

Read More

7bfad847717269.58828205c38b8 8c669c47717269.58828205bd255 28b14b47717269.58828205be2c2 fd616147717269.58828205bc265project Endorfina
design Łobzowska Studio
format 80×77 mm, 80×154 mm
typeface Amiri, Josefin Sans
paper coated, cardboard 
print run 1000 / product
client Oliwki etc.
year 2017

The design for Endorfina chocolate’s packaging, produced by the Polish brand Oliwki etc. In addition to the packaging, the designers developed a brand image concept, name and logotype.  

Projekt rodziny opakowań dla czekolady Endorfina, produktu polskiej marki Oliwki etc. Oprócz opakowań projektanci opracowali koncepcję wizerunku marki, nazwę i logotyp.

Read More

kepka_massif_zines1 - Massif Zines kepka_massif_zines3 - Massif Zines kepka_massif_zines9 - Massif Zines kepka_massif_zines10 - Massif Zines kepka_massif_zines15 - Massif Zinesproject Kępka
design Massif Zines
format 700×1000 mm
typeface Gill Sans, Avenir
paper uncoated
print run 10
publisher Masyw / Massif Zines
year 2017

The abstract term “Kępka” used in the project is sometimes a plant, sometimes a coil and tangle and sometimes a formless, unspecified element. The authors wanted to collect these seemingly funny, sometimes abstract forms and uprate the flower-bed and the bush to fit the role of the symbol they’ve invented.

Wyabstrahowana w projekcie „kępka” to czasem roślina, czasem kłębek i plątanina, a czasem nieforemny, bliżej nieokreślony element. Autorzy chcieli zebrać w zinie te czasem zabawne, czasem abstrakcyjne formy i podnieść klomb i krzak do roli wymyślonego przez nich symbolu.

Read More