— print control

13321653_1756563021288508_5760623285691706815_n Screen Shot 2016-07-06 at 15.50.42Screen Shot 2016-07-06 at 15.38.03event Plakatatak
dates July
link www.plakatatak.com

Plakatatak is an art project coming along with the twenty-fifth anniversary of the signing of the “Treaty between the Federal Republic of Germany and the Republic of Poland on Good-Neighbourliness, Friendship and Cooperation”. For this, the Goethe Institute is launching different activities, Plakatatak being the most important one.
Five Polish and five German designers have been invited to create posters related to themes delivered by a German-Polish duo of journalist/philosophers. Over three months, starting from the 4th of June, 50 different posters will be displayed through all the city of Warsaw, together with a bunch of expositions. The invited artist are: Lex Drewinski, Agata Dudek, Götz Gramlich, Frank Höhne, Krzysztof Iwanski, Tymek Jezierski, Uwe Loesch, Mario Lombardo, Ariane Spanier, Studio Syfon 
Plakatatak is curated by the polish designer and art show curator and critic René Wawrzkiewicz and the german creative director Lars Harmsen, designer, professor and editor of Slanted Publishers. The patronage is done by Goethe Institute Warsaw 
Besides, 2016 Warsaw International Poster Biennale celebrates its fifth anniversary and will present its 25th show. It has been one of the most important forums for the exhibition and discussion of the work of poster designers from around the world. A bridge across the divisions which have separated nations and communities, it has been a truly global platform for five decades. 

„Plakatatak” to projekt artystyczny, który odbywa się w ramach dwudziestej piątej rocznicy podpisania „Traktatu między Republiką Federalną Niemiec a Rzecząpospolitą Polską o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy”. Instytut Goethego z tej okazji organizuje wiele różnorodnych wydarzeń, a „Plakatatak” jest najważniejszym punktem tego programu.
„Plakatatak” to pięciu polskich i niemieckich dizajnerów, którzy stworzą serię plakatów na podstawie tematów zaproponowanych przez polską pisarkę Joannę Krakowską i niemieckiego filozofa Thomasa Friedricha. W ten sposób od 4 czerwca, w przeciągu dwóch miesięcy powstanie pięćdziesiąt różnorodnych projektów, które znajdą się w całej Warszawie, wraz z towarzyszącymi wystawami. Do projektu zostali zaproszeni zostali następujący twórcy: Agata Dudek, Lex Drewinski, Götz Gramlich, Frank Höhne, Krzysztof Iwański, Tymek Jezierski, Mario Lombardo, Uwe Loesch, Ariane Spanier i studio Syfon.
Kuratorami projektu „Plakatatak” są Rene Wawrzkiewicz, polski projektant, kurator dizajnu i profesor Lars Harmsen, niemiecki projektant, dyrektor kreatywny i wydawca magazynu „Slanted Publishers”. Projekt jest organizowany przez Instytut Goethego w Warszawie.
W 2016 roku Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie obchodzi pięćdziesiąta rocznice powstania i dwudziestą piątą edycje wydarzenia. Biennale to jedno z najważniejszych miejsc poświęconych plakatowi na świecie. Przez 5 dekad Biennale było prawdziwym pomost pomiędzy politycznymi podziałami, które dzieliły narody i społeczności.

13411876_1762126004065543_8070527658866962259_o 13483160_1768017490143061_4136684290376714056_o 13613192_1771252819819528_9064710613152005946_o 13497968_1766713613606782_8088038730370621802_o

Read More

Screen Shot 2016-07-04 at 17.50.52 Screen Shot 2016-07-04 at 17.50.37project Wołanie Miasta
design Jakub Stępień Hakobo
link www.hakobo.art.pl

Poster series for the Wołanie Miasta play by Karolina Maciejaszek, based on the “Tu mówi miasto” [“This is the city speaking”] text, as dramatized by Andrzej Bart. This Pinokio Theatre project was accompanied by songs by Konrad Dworakowski, music by Piotr Klimek and poetic texts created by citizens of Ł.dź during workshops led by Jacek Podsiadło.

Seria plakatów towarzyszących spektaklowi „Wołanie Miasta” w reżyserii Karoliny Maciejaszek na podstawie tekstu w opracowaniu dramaturgicznym Andrzeja Barta „Tu mówi miasto”. Projekt Teatru Pinokio został wzbogacony piosenkami Konrada Dworakowskiego, muzyką Piotra Klimka oraz tekstami poetyckimi stworzonymi przez mieszkańców Łodzi na warsztatach z Jackiem Podsiadło.

Screen Shot 2016-07-04 at 17.50.45 Screen Shot 2016-07-04 at 17.50.59

Read More

IMG_1132 IMG_1125project Pałac Lodowy
design Magdalena Franczak
link www.mfranczak.blogspot.com

“The Ice Palace” project is inspired by the eponymous novel by Norwegian writer Tarjei Vesaas. A kind of exhibition enclosed in a book, it can be inserted into an envelope and sent to any place in the world. The narrative takes us through ice crystals in the paper, secret alleys which aren’t easy to get out of. The artist has focused on the forces of nature, its ruthlessness, as well as on architectural forms man uses as a point of resistance, or as a way to unit with nature.

Projekt „Pałac Lodowy” jest zainspirowany powieścią norweskiego pisarza Tarjei Vesaasa o tym samym tytule. To rodzaj wystawy zamkniętej w książce, którą można włożyć do koperty i wysłać w dowolne miejsce na świecie. Narracja prowadzi nas przez lodowe kryształy z papieru, tajne zaułki, z których niełatwo się wydostać. Artystka podczas pracy skupiła się z jednej strony na przedstawieniu siły przyrody i jej bezwzględności, z drugiej zaś na elementach małej architektury, którymi człowiek próbuje stawić jej opór lub zespolić się z nią.

IMG_1150

Read More

10458043_1020281461318526_8740676002465691657_n 10891734_1020281407985198_6646752159184939257_n 10989218_1020281617985177_4566532158254944192_nproject Nowe idzie od morza
design Moonmadness
link www.moonmadness.eu

This double CD compilation, “New Coming from the Sea”, presents a wide range of artists – from experimental creators to those immersed in guitar melodies and songwriting. The publication presents 28 tracks, of which 19 are premieres, with nearly 2.5 hours of Tri-City music.

Projekt dwupłytowej kompilacji „Nowe idzie od morza” prezentuje szeroki wachlarz artystów od twórców eksperymentalnych, po tych zanurzonych w gitarowych melodiach i piosenkach. Wydawnictwo prezentuje 28 utworów, z czego 19 to premierowe publikacje składające się na niemal 2,5-godzinny trójmiejskiej muzyki.

Read More

11077332_560721800736876_123131934725283551_o 11078118_560721750736881_7088390455891452157_o 11143250_560721664070223_6474575174091477400_oproject Uselab
design Hopa Studio
link www.hopastudio.com

Uselab is a strategy and consultancy company providing services in product design, service design, research, experience strategy and design, graphic design and IT development. The designers used observations of people to design the identity based on simple, abstract symbols representing the language of human emotions.

Uselab jest firmą zajmującą się strategią i doradztwem w zakresie projektowania produktu, usług, doświadczeń i przeprowadzania badań, strategii oraz rozwoju IT. Projektanci wykorzystali obserwacje ludzi do zaprojektowania identyfikacji wizualnej opartej na prostych, abstrakcyjnych symbolach reprezentujących język ludzkich emocji.

11157567_560721840736872_7752104614651112983_o

 

Read More

IMG_0590 IMG_0594

project Postęp i hygiene / Progress and Hygiene
design Krzysztof Bielecki
link www.zacheta.art.pl

 

Design of a directory with countless visuals for the “Progress and hygiene” exhibition, dedicated to the traps of modernization in the context of the idealistic faith shared by art and science of the early twentieth century – a faith in progress and the opportunity to create a modern society based on racial purity and cultural purity, as well as its relationship to the ideals and utopias of modernism. Included are texts by professors Zygmunt Bauman, Monica Płatek, Piotr Juszkiewicz, Father Adam Boniecki, dr. Marius Turdy and the exhibition’s curator, Anda Rottenberg.

Projekt katalogu z obszernym materiałem wizualnym towarzyszący wystawie „Postęp i higiena” poświęconej pułapkom modernizacji w kontekście wspólnej dla sztuki i nauki początków XX wieku idealistycznej wiary w postęp i możliwość stworzenia nowoczesnego społeczeństwa w oparciu o czystość rasową i kulturową, a także jej związk.w z ideami i utopiami modernizmu, towarzyszy. Znalazły się w nim teksty autorstwa prof. Zygmunta Baumana, prof. Moniki Płatek, prof. Piotra Juszkiewicza, ks. Adama Bonieckiego, dr. Mariusza Turdy oraz kuratorki wystawy Andy Rottenberg.

IMG_0598 IMG_0605

Read More

Screen Shot 2016-06-02 at 17.04.01 Screen Shot 2016-06-02 at 17.04.07 Screen Shot 2016-06-02 at 17.04.16 Screen Shot 2016-06-02 at 17.04.22project Majątek
design Full Metal Jacket
link www.facebook.com/efemjot

Book design to accompany the “Estate. Sculptures form the von Rose family collection and photographs from the archive of Zofia Chomętowska” exhibition, organized at the Xawery Dunikowski Museum of Sculpture at the Kr.likarnia Palace in collaboration with the Archeology of Photography Foundation. The exposition featured two collections of exhibits correlated with the tumults of the 20th century in Eastern Europe and its indelible trail – the plundered residences of nobility, the lost or scattered art collections, the palaces converted into schools or museums, as well as the social classes and groups that were created or purged.

Projekt książki towarzyszącej wystawie „Majątek. Rzeźby z kolekcji rodziny von Rose oraz filmy i fotografie z archiwum Zofii Chomętowskiej” realizowanej w Muzeum Rzeźby w Królikarni we współpracy z Fundacją Archeologia Fotografii. Wystawa prezentowała dwie kolekcje muzealiów ściśle związanych z czasem dramatycznych wydarzeń w Europie Środkowo-Wschodniej na przestrzeni XX wieku, które zostawiły po sobie niezatarte ślady – zdemolowane i splądrowane rezydencje szlacheckie, utracone lub rozproszone kolekcje sztuki, pałace przekształcone w szkoły lub muzea, zniszczone w całości lub powołane do życia klasy i grupy społeczne.

Read More

zespolwespol-20151005-07-511-700x467 zespolwespol-20151005-07-52-700x515 zespolwespol-20151005-07-512-700x467project Magdalena Starska
design zespół wespół
link www.zespolwespol.org

Graphic design, layout and typesetting for an album on artist Magdalena Starska, who was closely involved in the process. A unique feature of the publication is the pencil tip puncturing which goes throughout. The artist is interested in rituals that are close to everyday reality and those that want to create – urban, modern and inspiring. Excerpted from dreams and hallucinations, the figures populating Starska’s drawings are reminiscent of mythological depictions, and indeed become building blocks of a new mythology. Starska consciously puts herself in the role of medium between the internal/individual, and the social/ communal, and should therefore be seen as a shaman of sorts.

Projekt graficzny, skład i łamanie albumu z pracami artystki Magdaleny Starskiej, który powstał przy ścisłej współpracy z artystką. Nietypowym rozwiązaniem jest dziura o średnicy ołówka przebijająca na wylot publikację. Artystkę interesują rytuały, które są bliskie codzienności, a które chce się kreować – miejskie, nowoczesne i inspirujące. Zaczerpnięte ze snów i przywidzeń figury, kt.re zaludniają rysunkowy dziennik Starskiej, przywodzą na myśl mitologiczne wyobrażenia, i faktycznie są budulcem mitologii. Starska świadomie ustawia się jako medium między tym, co wewnętrzne i pojedyncze, a tym, co społeczne i wspólne, należy zatem postrzegać ją jako typ szamanki.

zespolwespol-20151005-07-541-700x515

Read More

Screen Shot 2016-06-02 at 14.21.47 Screen Shot 2016-06-02 at 14.24.15 Screen Shot 2016-06-02 at 14.25.05project Archi.TEKTURKI
design Robert Czajka
link www.culture.pl/en/artist/robert-czajka

„Archi.TEKTURKI” presents select architectural and urban designs from Warsaw in a form very accessible to young readers. The study also outlines the stories of several architects whose works are featured within. Economical in form – through the use of laser cutting technology and pop-up book techniques, which strive to focus the reader’s attention on particular architectural forms and problems and lucidly guide through selected issues such as Warsaw modernism.

„Archi.TEKTURKI” prezentują wybrane założenia architektoniczne i urbanistyczne Warszawy w sposób bardzo przystępny dla młodych czytelników. Przedstawiają również historię architektów wybranych obiektów. Oszczędne w formie – poprzez zastosowanie techniki laserowego wycinania i techniki pop-up książki, mają skupić uwagę czytelnika na bryle i problematyce architektonicznej tak, aby w jasny sposób przeprowadzić przez wybrane zagadnienia dotyczące m.in. warszawskiego modernizmu.

Read More

marcel-kaczmarek-lekcja01project Lekcja
design Marcel Kaczmarek
link www.marcelkaczmarek.info

Poster design for Karolina Bielawska, Magdalena Golba, Zuza Golinska and Magdalena Łazarczyk’s week-long exhibition at the Miejsce Projektów Zachęty. The Warsaw Academy of Fine Arts graduates works explore nostalgia and memory while examining the notion of education itself – its sense and dynamics.

Plakat do tygodniowej wystawy Karoliny Bielawskiej, Magdaleny Golby, Zuzy Golińskiej i Magdaleny Łazarczyk w Miejscu Projekt.w Zachęty. Dyplomantki warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych poruszają temat pełen nostalgii i wspomnień, ale także analizują zjawisko edukacji jako takie – jego sens i dynamikę.

Read More