— print control

Screen Shot 2017-05-12 at 15.35.42project 808,2 km
design Tomek Wojciechowski
link www.fattombo.pl

Design of Waldemar Śliwczyński’s photobook, displaying several months’ worth of documentation of the course of Warta, the third longest river in Poland. 

Photobook Waldemara Śliwczyńskiego, który w ciągu kilkunastu miesięcy zrealizował projekt dokumentacyjny, prezentujący bieg trzeciej pod względem długości rzeki w Polsce, Warty.

Read More

VeryGraphic_062 VeryGraphic_018 VeryGraphic_044project VeryGraphic. Polish Designers of the 20th Century
design Kuba Sowiński
link  www.szeryfy.pl

With “VeryGraphic. Polish Designers of the 20th Century’s” 448 pages, 64 designers, 57 chapters, and 30 authors, it is the first comprehensive history of Polish graphic design to date. Each book cover is hand-painted in different color combinations, making each copy one-of-a-kind.

448 stron, 64 projektantów, 57 rozdziałów, 30 autorów: „VeryGraphic. Polish Designers of the 20th Century” to pierwsza tak obszerna pozycja poświęcona polskiemu projektowaniu graficznemu XX wieku. Okładka książki została wykonana odręcznie w różnych  wariacjach kolorystycznych, co sprawia, że każdy egzemplarz jest niepowtarzalny.

VeryGraphic_063 VeryGraphic_001

Read More

Screen Shot 2017-05-10 at 18.47.35 Screen Shot 2017-05-10 at 18.47.41 Screen Shot 2017-05-10 at 18.47.47project Smak
redesign Agata Bartkowiak
link www.magazynsmak.pl

Logotype, identity and layout redesign for Smak [“Taste”] magazine, the first quarterly devoted to food culture on the Polish publishing market. Its subtitle, “around the table”, refers to the many aspects of this culture: design, anthropology, art, not to forget topics such as ecology, education, alternative agriculture, and contemporary crafts. A series of auteurist, minimalist covers of a stark visual composition refers to the avant-garde. The new layout emphasizes the relationships between text, photography and illustration.

Redesign logotypu, identyfikacji oraz makiety magazynu „Smak”, pierwszego na polskim rynku wydawniczym kwartalnika poświęconego kulturze jedzenia. Podtytuł „wokół stołu” odwołuje się do wielu dziedzin kultury: designu, antropologii czy sztuki, nie pomijając takich tematów jak ekologia, edukacja, alternatywne rolnictwo czy współczesne rzemiosło. Seria autorskich, minimalistycznych okładek o mocnej, wizualnej kompozycji odwołuje się do tradycji awangardowych. Nowy layout podkreśla związki pomiędzy tekstem, fotografią a ilustracją.

Screen Shot 2017-05-10 at 18.48.02 Screen Shot 2017-05-10 at 18.47.57

Read More

Screen Shot 2017-05-10 at 18.43.47Screen Shot 2017-05-10 at 18.44.43Screen Shot 2017-05-10 at 18.44.12


project
Konflikt/Conflict

design Pilar Rojo
link www.pilarrojo.es

The book’s 240 pages trace how conflicts are documented and remembered by writers and photographers. “Conflict” is divided into two parts. First are the excerpts of literary works, which – as Wojciech Nowicki writes in the introduction – communicate something beyond what an image is able to convey. The second part consists of short essays about nine photographic projects that constitute the main program of the Kraków Photomonth Festival 2015. The Collector’s version of the book has been hand-painted with spray paint by the designer, making each cover unique.

Na 240 stronach książki można prześledzić, w jaki sposób konflikty są dokumentowane oraz zapamiętywane przez pisarzy oraz fotografów. „Konflikt” podzielony jest na dwie części. Pierwsza z nich to wybór fragmentów dzieł literackich, które – jak pisze Wojciech Nowicki we wstępie – przekazują coś, czego obraz nie może przekazać. Druga część składa się z krótkich esejów o dziewięciu projektach fotograficznych budujących program główny Miesiąca Fotografii w Krakowie 2015. Kolekcjonerska wersja książki została ręcznie pomalowana sprayem przez projektantkę, dzięki czemu każda okładka jest trochę inna.

Read More

Screen Shot 2017-05-08 at 12.40.04Screen Shot 2017-05-08 at 12.40.21Screen Shot 2017-05-08 at 12.40.10 Screen Shot 2017-05-08 at 12.40.29project Twórca
design Hanna Dyrcz
link behance/hannadyrcz

“Twórca” [“The Maker”] is a collection of short stories, essays, poems and literary sketches by the Argentinian writer Jorge Luis Borges. They explore themes of temporality, death, identity, the flux of physicality and culture, or the meaning of symbols. The author of the project, which was created at the Academy of Fine Arts in Warsaw, decided to tackle these themes by means of a photographic narrative, and concentrate on the subject of soil, which is taken quite literally – the front cover is covered with a layer of soil affixed by a film of black paint.

„Twórca” to zbiór opowiadań, esejów, wierszy i szkiców literackich argentyńskiego pisarza, Jorge Luisa Borgesa. Wiele z nich podejmuje temat przemijania, śmierci, tożsamości, przemian fizyczności i kultury, czy znaczenia symbolu. Autorka projektu wykonanego w Pracowni Projektowania Książki i Publikacji Elektronicznych prof. Macieja Buszewicza na ASP w Warszawie postanowiła odnieść się do tych wątków poprzez fotograficzną narrację, która wprowadza motyw ziemi. Gleba pojawia się w książce także w sposób dosłownie namacalny – twarda okładka została trwale pokryta warstwą ziemi, a następnie pomalowana cienko matową czarną farbą. Sprawia to, że możemy ją fizycznie poczuć, nie tylko wzrokowo, ale i dotykiem.

Read More

Screen Shot 2017-05-08 at 12.33.48 Screen Shot 2017-05-08 at 12.33.41 Screen Shot 2017-05-08 at 12.34.03 Screen Shot 2017-05-08 at 12.33.56project Kossakowie. The Kossaks
design Ryszard Bienert 
link www.3-group.eu

Publication accompanying the exhibition at the National Gallery of Art in Sopot, where visitors could see more than 200 works by artists from the prominent family of Kossaks: Juliusz, Leon, Wojciech, Jerzy and Karol. The exhibits included oil paintings, watercolours and sketches, as well as original letters, photographs and family heirlooms.

Publikacja towarzysząca wystawie w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, podczas której można było zobaczyć ponad 200 dzieł artystów z wybitnej rodziny Kossaków: Juliusza, Leona, Wojciecha, Jerzego oraz Karola. Wśród eksponatów znalazły się obrazy olejne, akwarele, szkice, a także oryginalne listy, fotografie i pamiątki rodzinne.

Read More

Screen Shot 2017-05-05 at 17.46.22Screen Shot 2017-05-05 at 17.46.28Screen Shot 2017-05-05 at 17.46.35project Tadeusz Kantor. Drawing

design  Hanna Niemierowicz, Ola Woźniak / Polkadot
link behance/studio_polkadot

The only scientific publication in English about Tadeusz Kantor’s drawings – an often overlooked medium in the artist’s body of work. Lech Stangret’s book provides an exhaustive analysis of the artist’s drawings, showing not only their equal importance within the oeuvre, but also their influence on other forms of Tadeusz Kantor’s art – especially during the initial phase of work.

Książka Lecha Stangreta jest jedyną publikacją naukową w języku angielskim, która porusza temat tej odsłony twórczości artysty. Rysunek, jak dowodzi autor, jest równoprawną formą sztuki wobec innych (i licznych) dziedzin sztuki, które eksplorował Tadeusz Kantor. Książka Lecha Stangreta w sposób rzeczowy i dogłębny analizuje rysunkową twórczość artysty, pokazując nie tylko jej równoprawne znaczenie, ale też jej wpływ na inne przejawy sztuki, szczególnie w początkowym etapie pracy.

Read More

Screen Shot 2017-05-05 at 17.36.19 Screen Shot 2017-05-05 at 17.36.14project Heavens
design Marcin Kaczmarek / for brands studio
link www.forbrands.pl

Founded in 2008, Heavens seeks to promote and propel “Swissness” to the heights of the fashion and luxury world. Heavens is renowned for using the finest materials to provide a comfortable and relaxed mood for the contemporary woman seeking a luxurious touch.

Projekt identyfikacji marki modowej Heavens, założonej w 2008 roku w Genewie. Marka znana jest z wykorzystania najlepszych materiałów, aby zapewnić komfortowy i spokojny nastrój dla współczesnej kobiety, która poszukuje wysokiej jakości ubrań.

Screen Shot 2017-05-05 at 17.36.26

Read More

Screen Shot 2017-05-05 at 17.24.47 Screen Shot 2017-05-05 at 17.24.41 Screen Shot 2017-05-05 at 17.24.54project  Twardowski. When We Are Astronauts
design Edgar Bąk
link www.edgarbak.info 

Initially, the “When We Were Astronauts” album was intended as an alternative soundtrack for a certain sci-fi movie – the compositions were created to illustrate its scenes and sequences. As the process continued, the album evolved into a wide-ranging impression on childhood fantasies about becoming a cosmonaut, heavily drawing upon 80s nostalgia and several more or less kitschy sci-fi movies. The Gatefold cover features fluorescent printed elements. 

Pierwotnie album „When We Were Astronauts” miał być alternatywnym soundtrackiem do filmu science fiction – szkice kolejnych utworów powstawały jako ilustracja do scen i sekwencji filmu. Im bardziej album nabierał kształtu, tym bardziej stawał się impresją na temat dziecięcych marzeń o byciu kosmonautą, mocno przefiltrowanych przez nostalgię lat 80. i liczne mniej lub bardziej kiczowate filmy SF (lub s.f.). Okładka typu Gatefold została wydrukowana z fluorescencyjnymi elementami.

Read More

14962626_1144926238894226_8379222428002550726_n 15055789_1144926178894232_4372596440559842803_n14993476_1144926392227544_5801414156149180357_n15027430_1144926195560897_6759928936625402839_nproject Everything you do is a balloon
design Full Metal Jacket
link  fb/efemjot

Photobook design “Everything you do is a balloon” presents photographs of Japanese fetishists by Paweł Jaszczuk. The publication’s contents are literally announced by the vernacular pop stylistics and cover’s sleeve, which takes the form of a ripped pantyhose.

Projekt photobooka „Everything you do is a balloon” zawierającego zdjęcia japońskich fetyszystów autorstwa Pawła Jaszczuka. Cała publikacja jest utrzymana w stylistyce pop, a oprawa z obwolutą w formie podartej rajstopy dosłownie zapowiada tematykę kontentu.

14956613_1144926308894219_1022377555424895837_n

Read More