— print control

tumblr_p7fetvKSxl1up0vu6o1_1280project W niedalekiej przeszłości / In the near past
design Grupa Projektor
format 700×1000 mm
typeface Times New Roman, Univers, Custom Lettering
paper coated
print run 10
publisher Dizajn BWA Gallery in Wrocław
year 2018

Poster design for the exhibition “W niedalekiej przeszłości” [“In the near past”] at the BWA gallery in Wrocław, during which the history of Łysa Góra – a model village of the communist period famous for the production of ceramics – was presented. In the 1960’s and 70’s it attracted artists with the potential to implement monumental ceramic compositions that could be incorporated into architecture. Today, it provokes other artistic attitudes. The curator, Paweł Olszczyński, studies the closing of the Kamionka cooperative in Łysa Góra. He assumes the role of an artist-researcher, analyzing the phenomenon of the closed ceramic factories. He excerpts and documents the trace evidence of their past activity.  

Projekt plakatu do wystawy „W niedalekiej przeszłości” w BWA we Wrocławiu, podczas której zaprezentowano historię Łysej Góry, wzorcowej wsi okresu PRL, słynącej z produkcji ceramiki. W latach 60.–70. XX w. przyciągała artystów możliwością realizacji monumentalnych kompozycji ceramicznych dla architektury. Dziś prowokuje inne postawy artystyczne. Kurator Paweł Olszczyński bierze na warsztat historię likwidacji łysogórskiej spółdzielni „Kamionka”. Wchodzi w rolę artysty-badacza, a polem jego poszukiwań staje się teren upadłych zakładów ceramicznych. Wydobywa i dokumentuje ślady ich przeszłej działalności.

 

Read More

ANTI STATIC PLAKAT 2 ANTI STATIC PLAKAT 3 ANTI STATIC PLAKAT ANTI-STATIC-ZAPRO-1-NET ANTI-STATIC-ZAPRO-6-NET IMG_6135project Antistatic
design Moonmadness
format 700×1000 mm
typeface Bau Pro
paper coated
print run 500
publisher National Museum in Poznań
year 2018 

Poster design and visual identification for the “Antistatic” exhibition held at the National Museum in Poznań. The exhibition gathered the works of visual artists from the Intermedia Department of the University of Fine Arts in Poznań – from professors who founded it several years ago, to current PhD students in this innovative department. The Poznań school was the first in Poland to begin education in the field of intermedia. The eponymous “anti-static” emphasizes art’s ability to break free from all restrictions according to the postulate of Italo Calvino, who predicted that in order to survive, art in the 21st century will have to show volatility in moments of great gravity.  

Projekt plakatu i identyfikacji wystawy „Antistatic” prezentowanej w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Na ekspozycji zebrano prace artystów wizualnych wywodzących się z Katedry Intermediów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu – od profesorów, którzy kilkanaście lat temu zakładali ten innowacyjny kierunek studiów, po obecne doktorantki i doktorantów tej katedry. Uczelnia poznańska jako pierwsza rozpoczęła w Polsce kształcenie w dziedzinie intermediów. Tytułowa antystatyczność podkreślić ma zdolność oderwania się sztuki od wszelkich ograniczeń, zgodnie z postulatem Italo Calvino, który zapowiadał, iż aby przetrwać, sztuka w XXI wieku będzie musiała wykazywać lotność w chwilach największego nawet ciążenia.

 

Read More

Screen Shot 2020-05-05 at 12.01.54 OPERA_003opera-wroclawska-branding-7opera-wroclawska-branding-1Screen Shot 2020-05-05 at 12.02.07 Screen Shot 2020-05-05 at 12.02.48project Opera Wrocławska
design Super Super
format various
typeface PANO Light, Regular, NIMBUS Sans
paper uncoated premium smooth
print run various
client Opera Wrocławska
year 2018 

Visual identification for the Wrocław Opera. The logotype consists of two elements – a ring and the tagline “Opera Wrocławska”. The inspiration for the ring was drawn from an architectural element – a plafond – located on the vault above the audience seating of the Wrocław Opera House. Multiplication and an axial layout make for the ring’s graphic form, while the letters “O” and “W” were additionally used in the logotype. The plafond is a unique element of the building’s architecture and functions by fulfilling the basic purposes of visual identification – it distinguishes the institution from others, imparting storytelling. The graphic sign gives the impression of power while emphasising the importance and long history of the institution. 

Projekt identyfikacji Opery Wrocławskiej. Logotyp składa się z dwóch elementów – sygnetu oraz tagline’u „Opera Wrocławska”. Inspiracją do stworzenia sygnetu jest element architektoniczny znajdujący się na sklepieniu widowni Opery Wrocławskiej, czyli plafon. Stanowi on bezpośrednie źródło formy graficznej sygnetu – poprzez multiplikację i układ osiowy udało się ponadto wydobyć w logotypie litery „O” i „W”. W sferze funkcjonalnej plafon jako unikalny element architektury Opery Wrocławskiej spełnia podstawowe cele identyfikacji wizualnej – odróżnia instytucję od innych, pozwala na snucie opowieści. Znak daje wrażenie mocy, podkreśla wagę i długą historię.

 

Read More

Screen Shot 2020-05-05 at 11.53.52 n05 Screen Shot 2020-05-05 at 11.52.59 Screen Shot 2020-05-05 at 11.53.06 Screen Shot 2020-05-05 at 11.53.43 Screen Shot 2020-05-05 at 11.53.28project MNIAM.TV
design 247 studio
format various
typeface Flama Open Type
paper black coloured
print run ~1000
client MNIAM.TV
year 2017

Logo and visual identification project for MNIAM.TV – the first Polish tabletop studio dedicated to the production of commercials associated with food and cooking. 

Projekt logotypu i identyfikacji MNIAM.TV – pierwszego w Polsce table top studio zajmującego się produkcją filmów reklamowych związanych z tematyką kulinarną.

 

Read More

24e06d71925441.5bd656ba0c1ba 87b07a71925441.5bd78a477c6b0 4491f971925441.5bd656ba0a8f7 c08d4b71925441.5bd656ba0ca9a ed339471925441.5bd656ba0c5caproject Impro KRK
design bisoñ studio
format various
typeface Silka, Atipo Foundry
paper uncoated premium smooth
print run various
client Impro KRK 
year 2018

Rebranding of the KRK improv group, which mainly consists of professional actors and graduates of the National Academy of Theater Arts in Kraków. In their work, they rely on the method developed by Keith Johnstone, one of the originators of improvised theater. 

Rebranding krakowskiej grupy improwizatorów impro KRK, która składa się w większości z aktorów zawodowych, absolwentów krakowskiej PWST. W swojej pracy bazują na metodzie opracowanej przez Keitha Johnstone’a, jednego z prekursorów teatru improwizowanego na świecie.

 

Read More

IMG_9268 IMG_9274 IMG_9280 IMG_9289 IMG_9298 IMG_9303 IMG_9309project Od zakazu do wolności: historia prawnej pozytywizacji wolności sztuki
design Marcin Markowski
format 180×240 mm
typeface Helvetica, Trade Gothic, Cambria
paper uncoated
print run 300
publisher University of the Arts, Poznań
year 2017/2018

The book “From Prohibition to Freedom – The History of The Legal Positivization of The Freedom of Artistic Creation” by Mateusz Bieczyński is a monographic study presenting the legislative changes regarding artistic expression from antiquity to the present day. The publication presents the gradual process of enforcing legal protection in relation to artistic activity. It explains how artistic freedom gained a constitutional guarantee in the twentieth century. 

Książka „Od zakazu do wolności – Historia prawnej pozytywizacji wolności twórczości artystycznej” autorstwa Mateusza Bieczyńskiego jest monograficznym opracowaniem przedstawiającym zmiany w sposobie regulacji swobód twórczych w sztukach wizualnych od starożytności do współczesności. Publikacja przedstawia proces stopniowego obejmowania ochroną prawną działalności artystycznej. Opisuje, jak doszło do ustanowienia konstytucyjnej gwarancji wolności sztuki w XX wieku.

 

Read More

_vl97062 _vl97063 _vl97089 _vl97104 _vl97115 _vl97165 _vl97166 RST4535b-1600x1169project Negative Book
design Michał Kaczyński
format 240×170 mm
typeface Graphik
paper coated
print run 800
publisher Raster Gallery, NERO
year 2017

Design for Aneta Grzeszykowska’s photo book, which is the artist’s intimate diary. The seemingly cold and monochromatic book is entitled “Negative Book”, and contains a series of 84 black and white photographs taken by her through a unique process that is both visual and performative in its form. The book focuses on the performative act of exposing the artist’s body. The “negative” quality of these photos and the “positive” process of coloring the artist’s body make these portraits almost theatrical and deny visual or emotional identification. 

Projekt książki fotograficznej, intymnego pamiętnika artystki Anety Grzeszykowskiej. Pozornie zimna i monochromatyczna książka „Negative Book” zbiera cykl 84 czarno-białych zdjęć wykonanych przez artystkę według bardzo szczególnej procedury, która jest zarówno wizualna, jak i performatywna. Książka koncentruje się na performatywnym akcie eksponowania ciała artysty. „Negatywna” jakość zdjęć i „pozytywna” procedura zastosowana do koloryzacji ciała sprawiają, że portrety te są niemal teatralne i negują wizualną lub emocjonalną identyfikację.

 

Read More

Screen Shot 2020-04-29 at 15.44.59 Screen Shot 2020-04-29 at 15.44.37 Screen Shot 2020-04-29 at 15.44.42 Screen Shot 2020-04-29 at 15.44.54project Instrukcja Obsługi Lasu
design Nikola Hahn
format 136×205 mm
typeface Din 2014
paper coated
print run 12 000
publisher Wydawnictwo Otwarte
year 2018

Cover design for Peter Wohlleben’s new book. Within the book, the author is guiding us through lush green backwoods, explaining how to behave in the forest and how not to be an intruder. Sharing his knowledge, he teaches us how to recognize a tree by tasting its leaves, how to avoid mosquitos and ticks, and how to find the best places to observe nature – avoiding the do’s and don’ts of a typical guidebook.

Okładka nowej książki Petera Wohhlebena, który jest przewodnikiem po zielonych ostępach i wyjaśnia, jak należy zachowywać się w lesie, żeby nie być w nim intruzem. Peter tłumaczy też inne kwestie – chociażby to, w jaki sposób rozpoznać gatunek drzewa po… smaku jego liści, jak uniknąć komarów i kleszczy czy jak znaleźć najlepsze miejsca do obserwacji przyrody. Nie jest to typowa instrukcja z nakazami i zakazami.

Read More

Screen Shot 2020-04-29 at 15.41.12project ZOEpolis
design Małgorzata Gurowska
format 700×1000 mm
typeface Futura
paper  Chromolux, cast coated
print run 50
publisher Dizajn gallery BWA Wrocław
year 2017/2018

The poster design for the exhibition “Zoepolis, Design for Plants and Animals” was presented at the Dizajn gallery BWA Wrocław. The aim of the project was to reflect on the possibility of creating a human/non-human society that would be mediated by means of material objects. The curators of the exhibition, Monika Rosińska and Agata Szydłowska, sought design solutions that would recognize animals and plants as full-fledged beings in demand of design themselves, taking into account their needs and rights.

Projekt plakatu do wystawy „Zoepolis. Dizajn dla roślin i zwierząt” prezentowanej w BWA Dizajn we Wrocławiu. Celem projektu było zastanowienie się nad możliwością stworzenia wspólnoty ludzko-nieludzkiej, która byłaby mediowana za pomocą przedmiotów materialnych. Kuratorki wystawy, Monika Rosińska i Agata Szydłowska, poszukiwały rozwiązań, które traktują zwierzęta i rośliny jako pełnoprawne podmioty procesów projektowych, z uwzględnieniem ich potrzeb i praw. Wystawa „Zoepolis” była częścią interdyscyplinarnego projektu badawczego „Kartografie obcości, inności i w(y)kluczenia. Perspektywa filozofii i sztuki współczesnej”.

 

Read More

Plakat Zobacz to co w sztuce nowe projekt UVMW Screen Shot 2020-04-29 at 15.31.30Screen Shot 2020-04-29 at 15.31.36Screen Shot 2020-04-29 at 15.31.21project Zobacz to, co w sztuce nowe

design UVMW
format 700×1000 mm
typeface U-justunek, Marr Sans
paper coated matt
print run various
publisher U–jazdowski Castle Centre for Contemporary Art
year 2018

When brainstorming visual communication for the image campaign for the Center for Contemporary Art Ujazdowski Castle, the designers were inspired by the various ways touch screens are used by people. They ceded this idea to graphic design, creating a multi-channeled campaign promoting the wide range of U–jazdowski. The presented poster is one of many compositional variants. 

Podczas rozważań nad komunikacją wizualną kampanii wizerunkowej Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski projektantów zainspirowały różne sposoby używania przez ludzi ekranów dotykowych. Przenieśli ideę na grafikę, tworząc wielokanałową kampanię promującą szeroką ofertę U–jazdowskiego. Prezentowany plakat jest jednym z wielu wariantów kompozycyjnych.

 

Read More