— print control

Threedotstype instagram Print Control3 Threedotstype instagram Print Control Threedotstype instagram Print Control2project Threedotstype
design Marian Misiak
link Threedotstype.com

Threedotstype is a new type foundry from Wrocław. Founded by Marian Misiak, it offers fonts for web, print and you with storytelling extra. Follow @threedotstype to get some Polish typafaces and to see some nice faces too.

Threedotstype to nowy sklep z fontami, założony przez wrocławskiego projektanta Mariana Misiaka. Za każdym z oferowanych fontów stoi historia, którą warto poznać. Można też zakupić typograficzne gadżety. Followujcie na instagramie – @threedotstype.

Read More

21125789_1874207639310599_3253744778906758040_oevent Niech żyje papier! no4
dates 30 września 2017
place Państwowe Muzeum Etnograficzne, Warszawa
link fb/niechzyjepapier

Hej miłośnicy papieru! Już po raz czwarty odbędzie się Niech Żyje Papier! To święto dla zainteresowanych drukiem, papierowym designem i nowymi technologiami. Na targach pojawią się najbardziej kreatywni spośród producentów artykułów papierniczych i piśmienniczych, grafików czy wystawców branżowych. To również całe 2 dni wypełnione wydarzeniami towarzyszącymi: warsztatami, dyskusjami, rozmowami z ekspertami w tej dziedzinie.
Sprawdźcie program paneli dyskusyjnych. O porażkach reporterów, z których wiele można się nauczyć organizatorzy będą rozmawiać z reporterami magazynu Non Fiction, którego premiera odbędzie się właśnie podczas targów! Odbędzie się również spotkanie z ekipą z galerii LETO, która obchodzi swoje dziesiąte urodziny. W programie pojawi się też dyskusja o młodej polskiej ilustracji, apretekstem będzie premiera kilku książek.

Read More

Screen Shot 2017-08-31 at 14.09.26ruska2 event Nacisk
dates 30 września 2017
place  ul. Ruska 46, Wrocław
link 
www.nacisk.com  | facebook.com/nacisk

Nacisk to I Festiwal Druku we Wrocławiu organizowany przez drukarnię drukomat.pl we współpracy ze stowarzyszeniem regime brigade. Poprzez wystawy, instalacje, warsztaty i wykłady – wydarzenie ma na celu zaprezentować wszechstronność projektów zrealizowanych dzięki technice druku. Główną atrakcją będą targi, w ramach których polscy ilustratorzy i plakaciści zaprezentują własne prace. Odbędzie się również wystawa zinów, warsztaty i prelekcje pozwalające na czynne uczestnictwo w festiwalu.
NACISK odbędzie się w przestrzeniach skoncentrowanych wokół kultowego już „neonowego” podwórka na ul. Ruskiej 46 (Ognisko Kultury Plastycznej, Surowiec, przestrzeń wystawiennicza IP group, przestrzeń warsztatowa TIFF, Recepcja), co pozwoli uczestnikom swobodnie przemieszczać się między wydarzeniami festiwalu. Całodzienne święto druku zwieńczy muzyczne afterparty.

Gośćmi specjalnymi będą:
ceniony ilustrator, projektant, grafik - Patryk Hardziej
oraz wybitny polski plakacista i malarz - Kaja Ryszard.

21200916_1687903987889263_4622013504095585964_o

Read More

Screen Shot 2017-08-14 at 15.29.39 Screen Shot 2017-08-14 at 15.29.45 Screen Shot 2017-08-14 at 15.29.34 Screen Shot 2017-08-14 at 15.29.26project Jakub Certowicz. Inwentarz / Inventory
design  Poważne Studio
link   www.powaznestudio.com

Book published to accompany the “Living Archives” exhibition, which was an attempt to provide an alternative perspective on photographic archives. Photographer Jakub Certowicz focuses on the archive itself – both as a place and an idea. Certowicz documents three different archives, including the regional collections in the Norwegian town of Lillehammer. By confronting documentary photos of interiors with archive contents, he tries to find the rule behind the madness of collecting and asks the question of how much will remain from these extensive archives.

Książka powstała w ramach wystawy zbiorowej „Żywe Archiwa”, która była próbą alternatywnego spojrzenia na archiwa fotograficzne. Autor zdjęć, Jakub Certowicz, zainspirowany norweskim archiwum w Lillehammer koncentruje się na dokumentacji formy i sposobów funkcjonowania archiwum. Konfrontując dokumentalne fotografie wnętrz z zawartością archiwów stara się znaleźć regułę towarzyszącą obsesji gromadzenia i zadaje pytanie, ile pozostanie z tych obszernych archiwów.

Read More

Screen Shot 2017-08-14 at 15.24.51Screen Shot 2017-08-14 at 15.25.12Screen Shot 2017-08-14 at 15.24.58Screen Shot 2017-08-14 at 15.25.32project Paradoks widza / The Paradox of the Spectator
design Bękarty, Huncwot
link www.bekarty.pl

Promotional materials for the Malta international theatre festival in Poznań, which chose the viewer as its leading theme. The festivals curator, Lotte van den Berg from Holland, explains that all of us take on the role of viewers every day – not just in theatre or cinema. We have a choice – to look away, or get involved. 

Materiały promocyjne międzynarodowego festiwalu teatralnego Malta w Poznaniu, którego tematem przewodnim stał się widz. Holenderska kuratorka festiwalu, Lotte van den Berg, tłumaczy, że widzami jesteśmy codziennie, nie tylko w teatrze czy kinie. Mamy wybór, możemy odwrócić wzrok albo się zaangażować.

Read More

Screen Shot 2017-08-07 at 12.56.18project Pierwszy Polak na Marsie
design Ola Niepsuj 
link  fb/niepsujola

Movie poster for Agnieszka Elbanowska’s documentary, “The First Pole on Mars,” for which she wrote the screenplay and directed. The film’s protagonist, 68-year old Kazimierz Błaszczak, has not only installed a 13m diameter telescope in Ciszęcin, his town in the Wieruszowski district, but also applied to the Mars One programme, in which he has succeeded in several stages. If he’s able to win the contest, he will become the first human in the history of the species to land on another planet and never go back to Earth. 

Plakat do filmu dokumentalnego „Pierwszy Polak na Marsie” w reżyserii i do scenariusza Agnieszki Elbanowskiej. Bohaterem filmu jest 68-letni Kazimierz Błaszczak, który na terenie Cieszęcina w powiecie wieruszowskim zainstalował radioteleskop o średnicy 13 m, a zarazem zgłosił swoją kandydaturę do programu Mars One i przystępuje do kolejnych etapów selekcji. Jeżeli uda mu się wygrać eliminacje, to będzie pierwszym człowiekiem w historii ludzkości, który wyląduje na obcej planecie, zasiedli ją i już nigdy nie wróci.

Read More

Screen Shot 2017-08-07 at 12.53.12 Screen Shot 2017-08-07 at 12.53.25 Screen Shot 2017-08-07 at 12.53.19 Screen Shot 2017-08-07 at 12.53.06 Screen Shot 2017-08-07 at 12.53.32project Nowa Anatomia
design Moonmadness
link www.moonmadness.eu

Design of a photographic publication which interprets the ever-greater transgression of the commonly assumed 20th century formula for depicting the human body. In “New Anatomy,” the body becomes a plastic material for constructing statements. Creators no longer see the body as a source of banal beauty, they don’t look at its capabilities, but concentrate on weaknesses instead. The nude frequently comes down to an incidental, useless pose, the portrait is no longer about the interior, and should not be objective. Physicality often yields to aberration, classical figures and movements become deranged, the face is but a mask, while objects and spaces become integrated into the body.

Projekt publikacji fotograficznej, który interpretuje postępującą coraz szybciej transgresję ogólnie przyjętej w XX wieku formy obrazowania ludzkiego ciała. W „Nowej Anatomii” ciało stało się plastycznym materiałem do budowania wypowiedzi, twórcy nie szukają już w nim banalnego piękna, nie badają jego możliwości, chętniej za to skupiają się na jego ułomnościach. Akt często zostaje sprowadzony do incydentalności bezużytecznej pozy, portret nie jest odzwierciedleniem wnętrza fotografowanego, nie powinien być obiektywny. Fizyczność nierzadko ulega aberracji, klasyczne figury i układy ciała zostają zaburzone, twarz staje się maską, a przedmioty i przestrzeń mogą stać się integralnym elementem ciała.

Read More

Screen Shot 2017-08-07 at 12.47.18 Screen Shot 2017-08-07 at 12.47.31 Screen Shot 2017-08-07 at 12.47.24project Fangor. Malarstwo
redesign Anita Wasik
link www.anitawasik.blogspot.com

A retrospective album published by the Academy of Fine Arts in Gdańsk to accompany the exhibition commemorating Wojciech Fangor’s Honoris Causa anniversary. Hardcover with a red stitching. Cover with hot-stamping with a blue metallic foil, silkscreen and UV printing, bound with Curious Matter Desiree Red 135 g.

Retrospektywny album wydany przez Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku przy okazji wystawy zorganizowanej na uroczystość wręczenia Wojciechowi Fangorowi doktoratu honoris causa. Oprawa twarda szyta czerwoną nicią. Oklejka została wykonana z kartonu Curious Matter Desiree Red 135 g. Uszlachetnienia to: hotstamping niebieską, metaliczną folią na gorąco, sitodruk i lakier wybiórczy objętościowy.

Read More

Screen Shot 2017-08-07 at 12.43.35 Screen Shot 2017-08-07 at 12.43.22 Screen Shot 2017-08-07 at 12.43.27project Emulsja 
design Marta Przybyło-Ibadullajev
link www.faf.org.pl

Over 80 illustrations – archival photographs and contemporary works – presented in the book tell the story of destruction, artistic practice and the materiality of photography. A subjective selection allows readers to follow how “photographs-as-objects-of-conservation” become abstract in form and thus free themselves from being purely a token of times past. The book goes further than aestheticising destruction – theoretical texts by Marta Przybyło–Ibadullajev and Sławomir Sikora reflect on the materiality of photography, while Monika Supruniuk’s inspiring descriptions introduce readers to the topic of preventive conservation.

Ponad 80 ilustracji – archiwalnych fotografii i wybranych współczesnych prac prezentowanych w książce opowiada historię zniszczeń, działań artystów i materialności fotografii. Subiektywny wybór pozwala zobaczyć, w jaki sposób fotografie określane jako „obiekty do konserwacji” przybierają abstrakcyjne formy i pod względem wizualnym wydają się czymś więcej niż tylko świadectwem czasu. Książka wychodzi jednak poza estetyzację zniszczeń – teoretyczną refleksję na temat materialności fotografii podejmują teksty Marty Przybyło-Ibadullajev i Sławomira Sikory, a także inspirujące opisy Moniki Supruniuk wprowadzające nas w zagadnienia konserwacji prewencyjnej.

Read More

Screen Shot 2017-08-07 at 12.38.10 Screen Shot 2017-08-07 at 12.38.03 Screen Shot 2017-08-07 at 12.37.57project Plan Miasta Stołecznego Warszawy Książnicy-Atlas z 1939 roku
design Anna Piwowar
link www.lapolka.com 

“Plan of the capital city of Warsaw Książnica – 1939 Atlas” is the second publication from the award-winning series, “Plans of Warsaw”, which presents contemporary readers with some of the most interesting achievements of cartography, and consequently – exploring the oftentimes surprising history of the city’s development. The 1939 Plan urges readers to reconsider the myth of pre-war Warsaw, and shows what the city would look like today if not for the outbreak of the Second World War.

„Plan Miasta Stołecznego Warszawy Książnicy-Atlas z 1939 roku” to druga publikacja z nagradzanej serii „Plany Warszawy”, przybliżającej współczesnym odbiorcom najciekawsze osiągnięcia kartografii, a za ich pośrednictwem – pokazującej nierzadko zaskakującą historię rozwoju przestrzennego stolicy. Plan z 1939 roku zmusza do ponownego przemyślenia mitu przedwojennej Warszawy i pokazuje, jak mogłaby ona wyglądać, gdyby nie wybuch II wojny światowej.

Read More