— print control

Screen Shot 2020-10-11 at 15.21.53project Health
design Dawid Ryski
format 700×1000 mm
typeface Helvetica
paper coated matt
print run limited
publisher Hybrydy Club
year 2019

A concert poster promoting a show by the American rock band Health at the Hybrydy club in Warsaw.

Projekt plakatu koncertowego, który promował występ amerykańskiego zespołu rockowego Health w klubie Hybrydy w Warszawie.

 

Read More

Screen Shot 2020-10-11 at 15.17.20 Screen Shot 2020-10-11 at 15.17.33 Screen Shot 2020-10-11 at 15.17.12 Screen Shot 2020-10-11 at 15.17.39 Screen Shot 2020-10-11 at 15.17.26 Screen Shot 2020-10-11 at 15.17.48project If On a Winter’s Night a Traveler
design Hanna Piotrowska
format 160×230 mm
typeface URW DIN, Tisa Pro
paper  structured, colored
print run limited
publisher self-published
year 2019

This project interprets Italo Calvino’s novel If on a Winter’s Night a Traveler, and consists of two books. The first contains the novel’s text, in which key words have been highlighted and numbered in the margins. These numbers refer to the pages of the second book Data, which expands upon the literary plots and terms throughout the novel. The latter is a collection of visual representations of information based on data extracted from the novel’s text. The covers are designed so that one is the negative of the other. 

Projekt jest interpretacją powieści Italo Calvino „If on a winter’s night a traveler”. Składa się z dwóch książek. Pierwsza zawiera tekst powieści, w którym pewne słowa klucze zostały wyróżnione i opatrzone numerami na marginesach. Liczby te odsyłają do stron drugiej książki „Data” („dane”), na których pokazany jest rozwój konkretnych wątków i określeń na przestrzeni powieści. Druga książka („data”) to zbiór różnorodnych wizualizacji informacji na podstawie danych, wyekstrahowanych z tekstu powieści. Okładki zaprojektowane są tak, aby każda z nich stanowiła negatyw drugiej.

Read More

Munken_Rebranding_01_teaser Munken_Rebranding_poster_1 Munken_Rebranding_poster_2 Munken_Rebranding_poster_wall Screen Shot 2020-10-08 at 11.23.56

The Munken CoLab initiative is launched in 2020. It is designed to inspire cooperation among different partners – with the goal of delivering natural products, ideas and solutions. The creation of the Munken Sans font, alongside Munkens rebranding, is the first step in this initiative. Feel free to explore more and download MUNKEN SANS: https://colab.munken.com/munken-sans 

Współpraca, różnorodność i wyjątkowe doświadczenia to korzenie kreatywności według Munken by Arctic Paper , które składają się na nową inicjatywę Munken CoLab. W jej ramach, przy współpracy z Laurenzem Brunnerem, Jonasem Williamssonem oraz Cornelem WindIinem z Lineto – szwajcarskiej firmy projektującej kroje pisma, powstał nowy krój – Munken Sans. Ściągnijcie font i sprawdźcie więcej na: https://colab.munken.com/munken-sans
Read More

Screen Shot 2019-09-30 at 17.39.13 Screen Shot 2019-09-30 at 17.39.18 Screen Shot 2019-09-30 at 17.39.31 Screen Shot 2019-09-30 at 17.39.42 Screen Shot 2019-09-30 at 17.39.51 Screen Shot 2019-09-30 at 17.39.59 Screen Shot 2019-09-30 at 17.40.04 Screen Shot 2019-09-30 at 17.40.10project Deglet Nour. Tytus Grodzicki
design Aneta Kowalczyk
format 245×325 mm
typeface Helvetica Neue LT Pro, Segoe UI 
paper canvas, coated
print run 400
publisher Blow Up Press
year 2018 

In his first photo album Deglet Nour, Tytus Grodzicki depicts Algeria as a reminiscence of youth, first friendships and loves – in a sense, a place lost forever but also a fanciful realm. Grodzicki returns to the places where he spent part of his childhood and documents them through photography. 

Tytus Grodzicki przedstawia w swojej pierwszej fotograficznej książce „Deglet Nour” Algierię jako wspomnienie młodości, pierwszych przyjaźni i miłości, zagubionego w pewnym sensie miejsca, ale dzięki temu – także krainy wymyślonej. To także Algieria, którą zobaczymy na jego zdjęciach zrobionych po powrocie do miejsc, w których spędził część swojego dzieciństwa.

 

Read More

51505922_1400822233393491_7431703262274781184_o 51342646_1400821116726936_4872187630449590272_o say_identyfikacja_branding_09 Screen Shot 2020-10-06 at 20.31.43project SAY Makeup
design Hopa Studio
format various
typeface EuclidFlex Medium & Bold
paper uncoated, colored
print run 12000
client Abriga Polska
year 2018

Visual identity design for SAY cosmetic brand which debuted on the Polish market in 2018 with a series of professional make-up brushes. The designers and the client collaborated in creating all elements of the identity, beginning with a creative workshop and brand image session, during which the name, structure of the brand, its footprint and packaging were created. 

Projekt identyfikacji marki kosmetycznej SAY, która zadebiutowała na polskim rynku w 2018 roku serią profesjonalnych pędzli do makijażu. Projektanci wraz z klientem stworzyli wszystkie elementy identyfikacji wizualnej, rozpoczynając od warsztatów kreatywnych, w ramach których powstała nazwa, struktura marki oraz jej wydźwięk, opakowania i sesja wizerunkowa.

 

 

Read More

533a5f86504369.5d9bb23a2e7da a19c9e86504369.5d9bb23a34ae0project Silent Disco
design Ola Jasionowska
format 700×1000 mm
typeface Nimbus Sans
paper uncoated
print run limited
publisher Bar Studio
year 2019

A poster promoting a Silent Disco event – one of many that take place periodically at the Bar Studio Club situated in the Palace of Culture in Warsaw. The participants of the party receive headphones with three music channels to choose from. 

Plakat promujący jedną z imprez Silent Disco, które odbywają się cyklicznie w klubie Bar Studio w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Uczestnicy zabawy mają do dyspozycji słuchawki z trzema kanałami do wyboru – mogą słuchać i tańczyć równocześnie do trzech setów didżejskich.

Read More

Screen Shot 2020-09-29 at 12.52.31 Screen Shot 2020-09-29 at 12.53.09 Screen Shot 2020-09-29 at 12.52.55 Screen Shot 2020-09-29 at 12.52.45 Screen Shot 2020-09-29 at 12.53.03 Screen Shot 2020-09-29 at 12.53.16 Screen Shot 2020-09-29 at 12.52.37project Lalki: teatr, film, polityka / Puppets: Theatre, Film, Politics
design Jakub de Barbaro
format 196×297 mm
typeface GT America, Formula Condensed, Bembo MT
paper uncoated premium, canvas
publisher Zachęta – National Gallery of Art
year 2019

The book (with accompanying exhibition of the same title) is a groundbreaking publication containing ten essays by authors who address the aesthetics of puppet theater –  its flirtation with politics, the relationship between puppet theater and photography, its general phenomenon and the potential of the puppets themselves. Additionally, it discusses puppet theater for adults as well as the educational aspects of puppet scenes. Its importance lies in an interdisciplinary approach to a field which has hitherto been pushed to the outskirts of theater history. The book is richly illustrated and includes archival photographs from performances, as well as puppet films, set designs and puppet portraits. 

Książka towarzysząca wystawie o tym samym tytule to pionierska publikacja zawierająca dziesięć esejów, których autorzy podejmują wątki dotyczące estetyki teatru lalek, jego uwikłania w politykę, związków teatru lalek z fotografią, fenomenu i potencjału lalki, teatru lalek dla dorosłych, pedagogicznych aspektów lalkowych scen, ale też historii lalkowego filmu animowanego czy muzyki w teatrze i filmie lalkowym. Jej walorem jest interdyscyplinarne podejście do dziedziny spychanej dotychczas na obrzeża historii teatru. Książka jest bogato ilustrowana, znalazły się w niej archiwalne fotografie ze spektakli czy filmów lalkowych, projekty scenografii i lalek.

 

Read More

Screen Shot 2020-09-01 at 17.27.53project Faustyna Maciejczuk. Tappahall. Barbara Wrońska
design Ada Zielińska
format 700×1000 mm
typeface Favela
paper uncoated
print run 20
publisher Sofar Sounds Warsaw
year 2019

Poster for a concert of Faustyna Maciejczuk, Tappahall and Barbara Wrońska, which was held as a Sofar event. Sofar Sounds was founded in London in 2009 on the initiative of a two-man international team – Rocky Start and Rafe Offer. It’s atmospheric, acoustic – and most importantly – intimate concerts are held in private apartments. When you sign up for the concert, you only know the date and time, with the place of the concert and the line-up a secret until the last moment. Sofar operates on a voluntary basis, bringing together music enthusiasts from around the world.

Plakat do koncertu Faustyny Maciejczuk, Tappahall i Barbary Wrońskiej, który odbył się w ramach Sofar. Sofar Sounds powstało w 2009 roku w Londynie z inicjatywy dwuosobowego międzynarodowego teamu – Rocky’ego Starta i Rafe’a Offera. To klimatyczne, akustyczne i, co najważniejsze, kameralne koncerty w prywatnych mieszkaniach. Zgłaszając się na koncert, zna się jedynie datę oraz godzinę – miejsce koncertu i line-up do ostatniego momentu są tajemnicą. Sofar działa na zasadach wolontariatu, zrzeszając pasjonatów muzyki na całym świecie.

 

Read More

53356752_2082380705148770_567916606357766144_o 53657182_2082381078482066_960857932998639616_o 53934093_2082381058482068_8041052073812295680_o 54002538_2082381198482054_6702981744619945984_o 54210511_2082380205148820_1262536977035558912_o 54233749_2082380341815473_5755795349654470656_o 54256564_2082380528482121_9184845776482729984_oproject Ask the Artist
design Full Metal Jacket
format 165×235 mm
typeface Tiempos, Theinhardt
paper uncoated
print run 1500
publisher PURO Kraków Kazimierz 
year 2018

Ask the Artist is a zine created in collaboration with the artists who created work for the PURO Kraków Kazimierz hotel. Mateusz Szczypiński’s two modernist collages – inspired by the district itself – hang in the hotel lobby. By the entrance, a neon by Javier Martin hangs. Upon special commission, graphics were created by Polish illustrators and inspired by Kraków’s Kazimierz. Within the publication, the artists and designers share their inspiration and experiences related to the city.

„Ask the Artist” to zin, który został stworzony z autorami prac znajdujących się w hotelu PURO Kraków Kazimierz. W lobby hotelu zawisły dwa modernistyczne kolaże inspirowane życiem miasta autorstwa Mateusza Szczypińskiego. Przy wejściu uwagę przykuwa neon Javiera Martina. Na specjalne zamówienie powstały grafiki autorstwa polskich ilustratorów inspirowanych ich refleksjami na temat Kazimierza. W publikacji wszyscy artyści i projektanci dzielą się swoimi inspiracjami i doświadczeniami związanymi z Krakowem.

 

Read More

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERAproject Cud / Miracle
design Anita Wasik
format 165×235 mm
typeface Blackest, Milas
paper uncoated
print run 300
publisher Academy of Fine Arts in Gdańsk
year 2018

Cud [Miracle] is the catalog which accompanied an exhibition whose purpose was to examine and analyze the phenomena referred to as “miracles” while finding related connotations and searching for their artistic equivalents. By touching the cover, one could perform the eponymous miracle, as behind a layer of black thermochromic paint lies a colorful “holy image.” A rainbow color scheme is also visible inside in the form of gradients on each chapter page. The typographic layout, although very modern, recalls the layouts of ancient books, including The Bible. 

„Cud” to katalog towarzyszący wystawie, której celem było przebadanie i przeanalizowanie zjawisk określanych mianem cudu oraz odnalezienie skojarzeń znaczeniowych i poszukiwanie ich artystycznych ekwiwalentów. Powstał pomysł, by za pomocą dotknięcia okładki można było dokonać tytułowego „cudu”. Za warstwą czarnej farby termochromowej kryje się barwny „święty obrazek”. Tęczowa kolorystyka pojawia się również w środku w postaci gradientów na stronach rozpoczynających poszczególne rozdziały. Układ typograficzny, choć bardzo współczesny, nawiązuje do układu starych ksiąg, m.in. Pisma Świętego.

Read More