— print control

Adobe Photoshop PDFproject Sajno
design Wojciech Domagalski
format 700×1000 mm
typeface dedicated
paper blueback
print run 20
publisher The Ministry of Culture and National Heritage
year 2016

Poster from the series „Polska w plakacie – jedziemy dalej” [„Poland  in Posters – we go further”] realized as part of a scholarship from the Minister of Culture and National Heritage. It’s a promotional poster for lake Sajno, which lies on the southeast outskirts of Augustów.

Plakat z cyklu „Polska w plakacie – jedziemy dalej” zrealizowanego w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Grafika promuje jezioro Sajno położone na południowo-wschodnim obrzeżu Augustowa.

 

Read More

Screen Shot 2019-09-17 at 11.18.00 Screen Shot 2019-09-17 at 11.18.16 Screen Shot 2019-09-17 at 11.18.34 Screen Shot 2019-09-17 at 11.18.51project Pjus – Słowowtóry
design Jacek Walesiak / UVMW, Kasia Michalak
format various
typeface Portrait Text Bold, Portrait Text Regular
paper uncoated 
client Alkopoligamia 
year 2017

The author of the album “Słowowtóry”, rapper, Karol “Pjus” Nowakowski, has been struggling with illnesses for years, including a gradual loss of his voice. This is why, on this album, he created texts, which were to be performed by other artists. Over 20 rappers and vocalists guest starred, co-creating an eclectic concept album, presenting a mix of artists, musical styles and languages. The title “Słowowtóry” is a word compound, consisting of the words “słowo” [word] and “wtóry” [second]. The cover, just like the music content of the record, is a deconstruction and reassembly.

Autor albumu „Słowowtóry”, raper Karol „Pjus” Nowakowski od lat zmaga się z chorobami, m.in stopniową utratą głosu, dlatego stworzył na potrzeby tej płyty teksty, które z założenia wykonać mieli inni artyści. Ponad 20 raperów i wokalistów zrealizowało ten plan, współtworząc eklektyczny koncept album. Tak powstał mix twórców, stylów muzycznych i języka – już tytułowe „Słowowtóry” są wstępem do zabawy słowem, łamania formy. Front, tak jak zawartość muzyczna płyty, to dekonstrukcja i ponowne scalenie.

 

Read More

Screen Shot 2017-12-01 at 17.32.44 Screen Shot 2017-12-01 at 17.32.56 Screen Shot 2017-12-01 at 17.33.07 Screen Shot 2019-09-17 at 11.13.30project Nadal boję się krzyku
design Andrzej Dobosz
format 170×230 mm
typeface Nassim, Cera Pro
paper uncoated black
print run 350
publisher ZPAF OW, PIX.HOUSE, Witold Krassowski
year 2016

Witold Krassowski’s book is a story about the ordinary people of Afghanistan. Their difficult lives, relationships and vital cultural traditions. The photo narration is accompanied by the memories, reflections and emotions recorded in an interview with Noorii Habebi. The book shows Afghanistan through the eyes and experiences of a woman.

Książka Witolda Krassowskiego to opowieść o zwykłych ludziach z Afganistanu, ich niełatwym życiu, relacjach między nimi oraz ważnej dla nich tradycji kulturowej. Fotograficzną narrację uzupełniają wspomnienia, przemyślenia i emocje zawarte w rozmowie z Noorii Habebi – to Afganistan widziany oczami kobiety, ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Read More

Screen Shot 2019-09-17 at 11.06.49 Screen Shot 2019-09-17 at 11.06.55 Screen Shot 2019-09-17 at 11.07.00 Screen Shot 2019-09-17 at 11.06.37 Screen Shot 2019-09-17 at 11.07.07 Screen Shot 2019-09-17 at 11.07.13project Człowiek w ciemnych okularach. Mariusz Forecki
design Andrzej Dobosz
format 170×240 mm
typeface Greta
paper uncoated 
print run 350
publisher ZPAF OW, PIX.HOUSE, Mariusz Forecki
year 2016

Mariusz Forecki’s book is a story about everyday life in modern Russia. The author focuses on mechanisms used to shape societies and nations, which are based on the glorification of militarism, violence and endless historical references. The photographs that appeared in the book, were taken in Moscow and in the Moscow Oblastin 2013–2015.

Książka Mariusza Foreckiego to opowieść o życiu codziennym we współczesnej Rosji. Autor skupia się na metodach budowania społeczeństwa i narodu za pomocą gloryfikowania militaryzmu, przemocy i ciągłych odniesień do historii. Fotografie, które znalazły się w książce, powstały w latach 2013–2015 w Moskwie i w obwodzie moskiewskim.

Read More

Screen Shot 2019-09-17 at 11.00.12 94 Screen Shot 2019-09-17 at 11.00.20 Screen Shot 2019-09-17 at 11.00.28project Psikusy
design Małgorzata Gurowska 
illustrations Jacek Ambrożewski, Małgorzata Gurowska, Marta Ignerska, Pani Jurek, Edyta Ołdak, Paulina Pankiewicz, Maria Strzelecka, Wandzia Hermanowicz
format 250×350 mm
typeface Grviura
paper uncoated
print run 1000
publisher Gang Design / Pani Jurek
year 2017

The book “Psikusy” [“Frolics”] is about the origins of mutts, about dog personalities, their shapes and sizes and a variety of coloration that only nature can create. The publication contains 40 cards of purebreds, designed for cutting into segments and making collages. Using these parts – muzzles, paws, bellies, tails, shags, and patches, we can create a multitude of “hybrids”. The finished portraits can later be framed and hanged on a wall next to family photos or used to make an animation. The book’s manifesto, praising muttiness, unfettered love, instincts and biological diversity, is written by Dorota Masłowska.

„Psikusy“ to książka o tym, jak powstaje kundel, o psich osobowościach, bogactwie temperamentów, kształtów, wielkości i maści tworzonych przez naturę. Publikacja zawiera 40 kart z wizerunkami psów rasowych przeznaczonych do wycinania i robienia kolaży. Z wyciętych mord, łap, brzuchów, ogonów, kudłów, łat i spojrzeń można tworzyć najróżniejsze mieszańce świata. Manifest do książki będący pochwałą kundelstwa, nieskrępowanej miłości, instynktów i biologicznej różnorodności napisała Dorota Masłowska.

Read More

Screen Shot 2019-09-17 at 10.56.20 Screen Shot 2019-09-17 at 10.56.56 Screen Shot 2019-09-17 at 10.56.50 Screen Shot 2019-09-17 at 10.56.39project Lux
design Marta Przybyło-Ibadullajev
format 170×220 mm
typeface Futura, Euclid Flex
paper uncoated, coated volume
print run 500
publisher Archeology of Photography Foundation
year 2017

The book “Lux” focuses on the subject of light in photography. “Lux” is concerned with that which is immaterial, often undefined or invisible — which on one hand is part of the field of physics and on the other, encapsulates a variety of meanings, and which, thanks to its complex symbolism, is an object of religious studies, art history and philosophy.

Książka „Lux” poświęcona jest zagadnieniu światła w fotografii. „Lux” dotyka tego, co niematerialne, często nieokreślone czy niewidzialne, co mieści się w obszarze badań fizyki i jednocześnie jest niezwykle pojemne znaczeniowo, a dzięki swojej złożonej symbolice jest przedmiotem zainteresowań historii sztuki, religioznawstwa czy filozofii.

Read More

Screen Shot 2019-09-16 at 19.38.47 Screen Shot 2019-09-16 at 19.38.40 Screen Shot 2019-09-16 at 19.38.52project Superorganism, Montage, Scenotechnika, Ogranizacja życia
design Ryszard Bienert
format 217×270 mm
typeface Helvetica
paper uncoated, coated matt
print run 1000
publisher Muzeum Sztuki w Łodzi
year 2017 

The books are part of a publishing series, the outcome of the Museum of Art’s continuous involvement, in understanding the heritage of the avant-garde. De Stijl, polska awangarda i design, are the result of research done by the curatorial team, on issues, that may individually seem marginal to the area considered to be mainstream in the Polish avant-garde. However, the areas of exploration, undertaken by curators, had risen from an attempt to look at the problems of avant-garde artists, from the point of view of the most vital, contemporary currents of science and liberal arts. 

Publikacja składa się z dwóch części. Pierwsza związana jest z wystawą „Superorganism”. Awangarda i doświadczenie przyrody przybliżają problematykę projektu poprzez takie pojęcia jak „Krajobraz postnaturalny”, „Biofilia”, „Wcielone widzenie”, „Czwarty wymiar”, „Mikrokosmos i makrokosmos”, „Ewolucja”. Druga część zawiera eseje uznanych badaczy – Fae Brauer, Iwony Luby, Jacoba Wamberga, Isabel Wünsche – którzy opisują nowe sposoby odczytania relacji między awangardą a nauką, technologią i przyrodą.

 

Read More

Screen Shot 2019-09-16 at 19.23.53Screen Shot 2019-09-16 at 19.23.40Screen Shot 2019-09-16 at 19.23.46Screen Shot 2019-09-16 at 19.23.33Screen Shot 2019-09-16 at 19.23.27project Sprawna ręka
design Magdalena Burdzyńska
format 235×310 mm
typeface Fugue
paper coated ivory
print run 500
publisher BWA Tarnów, Gdańska Galeria Miejska
year 2016 

A publication accompanying “The Able Hand”, a joint exhibition of Moshe Kupferman and Marek Chlanda, curated by Ewa Łączyńska-Widz and Piotr Stasiowski for the BWA Gallery in Tarnów. Its main character – Moshe Kupferman – one of Israel’s major artists, was also a builder of the Ghetto Fighters’ Kibbutz. Before Kupferman became an artist, he worked as a bricklayer. “The Able Hand” is a translation of the Hebrew “Yad Haruzim”, which was also the name of the Association of Jewish Craftsmen in Jarosław before World War II, a town where Moshe Kupferman was born.

Publikacja towarzysząca wspólnej wystawie Moshe Kupfermana i Marka Chlandy „Sprawna ręka” autorstwa Ewy Łączyńskiej-Widz i Piotra Stasiowskiego w BWA w Tarnowie. Jej głównym bohaterem jest Moshe Kupferman – jeden z najważniejszych izraelskich artystów, budowniczy kibucu Bojowników Gett. Zanim Kupferman został malarzem, pracował jako murarz. „Sprawna ręka” to tłumaczenie hebrajskiego „Jad Charuzim”. Pod taką nazwą w przedwojennym Jarosławiu, z którego pochodził Kupferman, działało Stowarzyszenie Rękodzielników Żydowskich.

 

Read More

Print PrintLayout 1 Screen Shot 2019-09-09 at 18.15.10 Screen Shot 2019-09-09 at 18.14.33 Screen Shot 2019-09-09 at 18.14.41 Screen Shot 2019-09-09 at 18.15.00project The ABCs of Polish Design
design Anna Niemierko
illustrators Jacek Ambrożewski, Edgar Bąk, Maciek Blaźniak, Katarzyna Bogucka, Ada Buchholc, Iwona Chmielewska, Robert Czajka, Agata Dudek, Emilia Dziubak, Małgorzata Gurowska, Monika Hanulak, Marta Ignerska, Tymek Jezierski, Paweł Jońca, Agata Królak, Grażka Lange, Patryk Mogilnicki, Piotr Młodożeniec, Anna Niemierko, Ola Niepsuj, Marianna Oklejak, Paweł Pawlak, Dawid Ryski, Marianna Sztyma, Ola Woldańska-Płocińska
format 270×200 mm
typeface Futura, Cyklop
paper uncoated cream
publisher Adam Mickiewicz Institute / Culture.pl, WYtwórnia
year 2017

The album presents an illustrated selection of 100 Polish designs from the past 100 years. The objects include furniture, glass and porcelain, but also less obvious designs, such as letters, logos, children’s toys, a locomotive, neon sign, glider, scooter, and even the most delicious Polish dessert – “Ptasie mleczko” [bird’s milk] or the friendly game “Ringo”.

Album przedstawia 100 polskich projektów ostatniego wieku w formie autorskich ilustracji. Wśród prezentowanych projektów oprócz mebli, szkła czy porcelany znalazły się rzeczy mniej oczywiste: kroje liter, logotypy, dziecięce zabawki, lokomotywa, neon, szybowiec, skuter, a nawet najsmaczniejszy polski smakołyk Ptasie Mleczko i gumowe kółko Ringo – polska gra sportowa.

Read More

Screen Shot 2019-09-09 at 18.09.05 Screen Shot 2019-09-09 at 18.09.00 Screen Shot 2019-09-09 at 18.08.46 Screen Shot 2019-09-09 at 18.08.52project Łysa Góra, Ludzie i Ceramika
design Marcin Sipiora
format 210×297 mm
typeface Kessel 105 Remix-Regular, Biko Regular
paper uncoated cream
print run 75
publisher Natalia Kopytko
year 2017

This publication presents the histories of Łysa Góra village, its honorary residents and the Kamionka cooperative (a pottery factory). Natalia Kopytko, the book’s author, is the granddaughter of Antoni Kopytko, one of the founders of the cooperative. The publication is extensively illustrated with photographs produced especially for this book, as well as historical photographs from the residents’ private archives.

Publikacja przedstawiająca historię wsi Łysej Góry, spółdzielni produkującej ceramikę Kamionka oraz sylwetki zasłużonych mieszkańców. Autorką albumu jest Natalia Kopytko, wnuczka Antoniego Kopytki – jednego z pierwszych założycieli spółdzielni. Publikacja została obszernie zilustrowana autorskimi zdjęciami i starymi fotografiami z prywatnych archiwów mieszkańców wsi.

 

Read More