— print control

Search Results
bękarty

Screen Shot 2017-08-14 at 15.24.51Screen Shot 2017-08-14 at 15.25.12Screen Shot 2017-08-14 at 15.24.58Screen Shot 2017-08-14 at 15.25.32project Paradoks widza / The Paradox of the Spectator
design Bękarty, Huncwot
link www.bekarty.pl

Promotional materials for the Malta international theatre festival in Poznań, which chose the viewer as its leading theme. The festivals curator, Lotte van den Berg from Holland, explains that all of us take on the role of viewers every day – not just in theatre or cinema. We have a choice – to look away, or get involved. 

Materiały promocyjne międzynarodowego festiwalu teatralnego Malta w Poznaniu, którego tematem przewodnim stał się widz. Holenderska kuratorka festiwalu, Lotte van den Berg, tłumaczy, że widzami jesteśmy codziennie, nie tylko w teatrze czy kinie. Mamy wybór, możemy odwrócić wzrok albo się zaangażować.

Read More

poreczne_4 poreczne_18 poreczne_1 poreczne_8project Poręczne
design Krzysztof Ignasiak, Marcin Matuszak / Bękarty
link www.bękarty.pl

The catalogue’s format is a reference to the “Poręczne” (“Handy”) exhibition at Arsenał Gallery. The format is handy, while the interior is quite the opposite. The designers employ various measures, which make the book less accessible, referencing the exhibition’s tenets concerning plasticity of matter in its many dimensions (both physical and mental). The objects presented at the exhibition are a blend of applied arts and something overly estheticized, close to the postulates of anti-design.

Format katalogu odnosi się do tytułu wystawy „Poręczne”, która odbyła się w Galerii Miejskiej Arsenał. Jest poręczny, jednak jego wnętrze jest tego odwrotnością. Projektanci zastosowali kilka rozwiązań utrudniających odbiór publikacji. Katalog miał się wpisać w założenia wystawy, która koncentrowała się na plastyczności materii w jej wielu wymiarach (fizycznych i mentalnych). Prezentowane na wystawie obiekty sytuowały się między przedmiotem użytkowym a przedmiotem przeestetyzowanym, bliskim postulatom antydizajnu. Katalog balansuje na granicy poręcznej książki i przeestetyzowanego albumu.

Read More

project 1 Artysta / kurator / instytucja / odbiorca 
project 2 Edukacja jako projekt publiczny? 
design bękarty (Krzysztof Ignasiak i Marcin Matuszak)
link www.arsenal.art.pl

Two books designed by the new studio fro Poznan – ‘bastards’ (Krzysztof Ignasiak & Marcin Matuszak). Book sum up two conferences that took place in the Arsenal Gallery in 2012. Different systems, colours and photographs are a reference to the diversity of topics covered during the conference.
“The artist – curator – the institution – the recipient. Spaces of autonomy and models of criticism” collects critical analysis, focused on the study of relations between actors of the modern art world. ”Education as a public project?” focuses on the problem of education in the cultural institutions, Universities and  non-governmental organizations.

Dwie książki zaprojektowane przez nowe poznańskie studio bękarty (Krzysztof Ignasiak i Marcin Matuszak) są publikacjami podsumowującymi dwie konferencje, które odbyły się w Galerii Miejskiej Arsenał w 2012 roku. Przeplatające się ze sobą kolory, fonty, różne układy tekstów i fotografii są odwołaniem do różnorodności tematów poruszanych podczas konferencji. Założeniem było znalezienie spajających elementów oraz konsekwentne wyróżnianie poszczególnych działów i znaczących treści, nie unikając jednak przy tym swobodnej gry z całym kalejdoskopem form i rozmaitych rozwiązań graficznych.
Wydana przez Galerię Miejską Arsenał książka „Artysta – kurator – instytucja – odbiorca. Przestrzenie autonomii i modele krytyki” gromadzi analizy krytyczne, ukierunkowane na badanie relacji zachodzących między uczestnikami współczesnego świata sztuki, którego umowne i przepuszczalne bez wątpienia ramy wyznacza tytułowy czworokąt. Edukacja jako projekt publiczny? to książka stawiająca problem edukacji w obszarze instytucji kultury, działań animacyjnych, krytycznego i otwartego Uniwersytetu oraz działalności organizacji pozarządowych.

Read More