— print control

Screen Shot 2020-10-26 at 18.49.41project XI Sculpture Park Bienalle in Bródno
design Hekla Studio
format 297×420 mm
typeface Warsaw (Magazine, Regular)
paper coated
print run 100
publisher Museum of Modern Art in Warsaw
year 2019

Poster design for the 11th Bródno Sculpture Park Biennale in Warsaw. The program evoked a vision of an “eco-institution” that is responsive to the multi- layered context of where it takes place. The curators identify the “eco-museum” as a structure that reaches beyond the fanciful separations of institution and audi- ence, artist and audience, art and non-art, a building and its surrounding, and sculptures and their surroundings. This perception demands a greater sensitivity to that which it determines – including the natural environment. The poster’s composition resembles the park’s plan as seen from a bird’s eye view. 

Plakat promujący XI edycję Parku Rzeźby na warszawskim Bródnie. Kuratorzy programu przywołali wizję ekoinstytucji, czyli instytucji, która jest wrażliwa na wielowarstwowy kontekst miejsca, w którym funkcjonuje. Ekomuzeum jest rozumiane jako formacja, która wychodzi poza sztuczny podział na instytucję i publiczność, twórców i widownię, sztukę i niesztukę, budynek i to, co poza nim/rzeźby i to, co wokół nich. Wiemy, że taka formuła wymusza większą wrażliwość na to, co ją warunkuje, także środowisko naturalne. Kompozycja na plakacie odzwierciedla plan parku widziany z lotu ptaka.

 

 

Read More

Screen Shot 2020-10-26 at 18.43.31 Screen Shot 2020-10-26 at 18.43.46 Screen Shot 2020-10-26 at 18.44.00 Screen Shot 2020-10-26 at 18.44.05 Screen Shot 2020-10-26 at 18.43.53project Sto Lat! 
design Mateusz Machalski, Anna Wieluńska, Filip Tofil 
illustration Igor Kubik 
typesetting Marta Lachowska 
format 150×180 mm
typeface Crimson Text, Wieczorek Script
paper uncoated premium, canvas
print run 1200
publisher STGU
year 2019

The Association of Polish Graphic Designers has published a book featuring interviews with twelve outstanding graphic designers associated with Warsaw’s Academy of Fine Arts. Members of the Association asked the designers about the changes currently happening in visual culture, as well as about their creative process regarding the designs that shaped the world of Polish graphic design in the 20th century. 

Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej wydało książkę z wywiadami z dwunastoma wybitnymi projektantami graficznymi związanymi z warszawską Akademią Sztuk Pięknych. Członkowie Stowarzyszenia zapytali ich o przemiany w kulturze wizualnej oraz o to, jak powstawały ich projekty, które współtworzą wszechświat polskiego projektowania graficznego w XX wieku.

 

Read More

Screen Shot 2020-10-26 at 18.33.22 Screen Shot 2020-10-26 at 18.33.29 Screen Shot 2020-10-26 at 18.33.48 Screen Shot 2020-10-26 at 18.33.56 Screen Shot 2020-10-26 at 18.33.37project Planeta / The Planet
design Michał Bratko / MUSEOLAB
format 240×320 mm
typeface Univers
paper coated, uncoated
print run 400
publisher Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 
year 2019

In Kornel Janczewski’s art book Planeta/The Planet, maps of non-existent countries and natural phenomena become a pretext to present the universal principles governing our planet. The book presents us with a romantic, painterly, post-conceptual expedition composed of examining geopolitical dependencies, exploring the cosmos, or tracking the absurdities of Polish transformation-era architecture. These themes are the topics of essays by authors who were inspired by the work of Kornel Janczy. The publication consists of nineteen texts and an introductory study by Stach Szabłowski. The form of the book refers to a geographical atlas. 

W artbooku Kornela Janczego „Planeta / The Planet” mapy nieistniejących państw i zjawiska przyrodnicze stały się pretekstem do ukazania uniwersalnych zasad rządzących Planetą. Romantyczna, malarska, postkonceptualna wyprawa, zabawa w badanie zależności geopolitycznych, spoglądanie w kosmos czy tropienie absurdów architektury czasu transformacji to tematy esejów zainspirowanych pracami Kornela Janczego. Publikacja składa się z dziewiętnastu tekstów oraz opracowania wprowadzającego autorstwa Stacha Szabłowskiego. Forma książki nawiązuje do atlasu geograficznego.

 

Read More

Screen Shot 2020-10-20 at 17.00.04 Screen Shot 2020-10-20 at 17.00.17 Screen Shot 2020-10-20 at 17.00.51 Screen Shot 2020-10-20 at 17.00.12 Screen Shot 2020-10-20 at 17.00.30 Screen Shot 2020-10-20 at 17.00.25 Screen Shot 2020-10-20 at 17.00.40project Dr Chlebus
design Stolat Studio / Michał Janica, Igor Kubik, Ania Wieluńska 
format various
typeface Custom, Oswald
paper uncoated, colored
print run various
client Dr Chlebus
year 2019

Visual identity design for Dr Chlebus dermatological clinic and Recipe R-01 cream packaging. The product is an innovative therapy, thanks to cream retinoids developed by Dr. Ewa Chlebus, and is based on her many years of clinical experience. The cream stimulates the skin’s natural regeneration processes.  

Projekt identyfikacji kliniki dermatologicznej Dr Chlebus oraz opakowania kremu Receptura R-01. Produkt pozwala na innowacyjną terapię retinoidami w kremie opracowaną przez dr n. med. Ewę Chlebus na podstawie wieloletnich doświadczeń klinicznych. Krem stymuluje naturalne procesy regeneracji w skórze.

Read More

Screen Shot 2020-10-20 at 16.57.18project I Love the Baltic / Kocham Bałtyk
design Marcin Władyka
format 680×980 mm
typeface BalboaPlus, Praho Pro
paper coated matt
print run 100
publisher Teatr Furiosa
year 2018

Poster for Agnieszka Przepiórska’s monodrama, Kocham Bałtyk [I Love The Baltic]. The show was based on the text by Zośka Papużanka, and nominated for both the Polityka’s Passports as well as for the Nike Literary Award. The play concerns a heroine who has a personality composed of experiences and observations. The action occurs during a vacation by the
Baltic Sea as she takes part in serious as well as frivolous conversations.

Plakat do monodramu Agnieszki Przepiórskiej „Kocham Bałtyk”. Spektakl powstał na podstawie tekstu Zośki Papużanki, autorki dwukrotnie nominowanej do Paszportów „Polityki” oraz do Nagrody Literackiej „Nike”. Bohaterką stała się kobieta o osobowości złożonej z doświadczeń i obserwacji, rozmów poważnych i niepoważnych w scenerii bałtyckich wakacji.

Read More

Screen Shot 2020-10-19 at 19.20.38 Screen Shot 2020-10-19 at 19.20.54 Screen Shot 2020-10-19 at 19.20.26 Screen Shot 2020-10-19 at 19.21.05 Screen Shot 2020-10-19 at 19.20.44project Być, pisać i wszystko inne
design Marcin Markowski
format 160×210 mm
typeface Trade Gothic, Cambria, Helvetica 
paper uncoated 
print run 300 
publisher Bogucki Wydawnictwo Naukowe
year 2019 

Book design for a collection of interesting articles by Prof. Ryszard K. Przybylski, published between 1978–2014, that are arranged thematically into four chapters
– Literature, Art, Media and Miscellanea. The texts show the diversity of his fields of interest, as well as the extent of the author’s expertise. 

Projekt książki będącej zbiorem interesujących artykułów prof. Ryszarda K. Przybylskiego publikowanych w latach 1978–2014 i ułożonych tematycznie w cztery rozdziały: Literatura, Sztuka, Media i Varia. Teksty ukazują różnorodność pól zainteresowań i rozległość kompetencji autora.

 

Read More

cdg-grafika-fb-1200x628event Myśl jak projektant. Patryk Hardziej o projektowaniu graficznym
data 22 października 2020 | godz. 17:00 – 18:00
organizator PPNT Gdynia | Centrum Designu 
rejestracja link
patroni medialni Grafmag, Print Control, STGU, Linia, Formy
 

Już 22 października będziemy mieli okazję wysłuchać rozmowy z Patrykiem Hardziejem, który odpowie na pytanie – co oznacza myśleć jak projektant. Czy pojęć takich, jak grafik i projektant graficzny można używać zamiennie? Jak przebiega proces realizacji konkretnego konceptu? To tylko niektóre zagadnienia, które będziemy mieli okazję poruszyć.

Projektowanie graficzne to szeroka dziedzina, która stanowi formę komunikacji wizualnej. To sposób rozwiązywania problemów, wymagający szerokich kompetencji. Jak je zdobyć? Czy myślenia jak projektant można się nauczyć podczas studiów? O to wszystko oraz wiele więcej nie omieszkamy nie zapytać Patryka Hardzieja. Będzie to także doskonała okazja, aby wysłuchać cennych, praktycznych porad dotyczących codziennej pracy oraz warsztatu projektanta.

Pandemia wdarła się w każdy aspekt naszego życia – także zawodowego – odciskając swoje piętno również na branży kreatywnej. Jak odczuwają to projektanci graficzni? Czy rynek uległ zmianie? Czy zmienił się sposób działania?

Będzie to pierwsze spotkanie, które otworzy nasz nowy cykl wydarzeń pod hasłem Grafika, a zarazem inauguracja sezonu jesienno-zimowego. Na nadchodzące miesiące przygotowaliśmy szereg inspirujących spotkań – zarówno w ramach znanych już cykli, jak i zupełnie nowe wydarzenia. Wszystkie z powodu pandemii odbędą się online, a udział będzie całkowicie bezpłatny.

Patryk Hardziej – projektant graficzny, ilustrator, researcher. Wykładowca na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, założyciel kursów Sztuka Projektowania i Fundacji Karola Śliwki. W swojej pracy skupia się na projektach z zakresu brandingu, logotypach, komunikacji wizualnej oraz projektach artystycznych. Autor książki „CPN – Znak, identyfikacja, historia”. Pomysłodawca i kurator Drugiej Ogólnopolskiej Wystawy Znaków Graficznych nagrodzonej Projektem Roku STGU (2016) oraz prezentowanej w sześciu krajach. Autor projektów „Oldschoollogo”, „Polskie Znaki Graficzne” oraz identyfikacji wizualnej PPNT Gdynia | Centrum Designu. Współpracował między innymi z: Amnesty International, British Airways, BMW, Costa Coffee, Pepsi, Mini, E.Wedel, New Scientist Magazine, Bertagnolli, Mondadori Libri, Narodową Galerią Sztuki Zachęta, Centrum Designu, Muzeum Emigracji w Gdyni, a także Ministerstwem Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego Nowej Zelandii.

 

Read More

Screen Shot 2020-10-11 at 15.30.45 Screen Shot 2020-10-11 at 15.31.01 Screen Shot 2020-10-11 at 15.30.53 Screen Shot 2020-10-11 at 15.31.09project Velvet Spoon Distribution
design Patryk Hardziej
format various
typeface Digestive, Helvetica
paper uncoated black
print run 1000
client Velvet Spoon Distribution
year 2019

Visual identity design for Velvet Spoon Distribution – a film distribution company. Its goal is to present intriguing films from around the world by joining the genre of cinema with an original vision. The company distributes films and organizes pre-release screenings, special screenings and screenings held as part of Film Discussion Clubs. In addition to designing a cohesive identity, Patryk Hardziej also created film posters for the company. 

Identyfikacja dystrybutora filmowego Velvet Spoon Distribution, którego celem jest prezentowanie intrygujących filmów z całego świata łączących kino gatunkowe z autorską wizją. Firma prowadzi dystrybucję filmową, a także organizuje pokazy przedpremierowe, seanse specjalne i pokazy odbywające się w ramach Dyskusyjnych Klubów Filmowych. Patryk Hardziej oprócz zaprojektowania spójnej identyfikacji współpracuje z dystrybutorem przy tworzeniu plakatów filmowych.

 

Read More

Aleksander_Znosko_Studio_Jerzy_Jarnuszkiewicz_plakat - Aleksander Znoskoproject Jerzy Jarnuszkiewicz
design Aleksander Znosko Studio 
format 700×1000 mm
typeface Lausanne 300
paper coated gloss
print run limited
publisher MACHALSKI.WTF
year 2019

A poster commemorating the Polish sculptor Jerzy Jarnuszkiewicz designed for the 100×40 exhibition which aimed to present the profiles of 40 artists who have significantly influenced the development of Polish culture in the last century. Jerzy Jarnuszkiewicz created geometrical openwork metal sculptures of enormous dimensions situated in public space in the 1960’s. These unusual sculptures were welded from waste – hooks, blades, bayonets, chains, and parts of devices to create abstract compositions – and included such pieces as Windows, Rhythms, Sails. Few survive today,  but those that did can be seen on Kasprzaka Street in Warsaw. 

Plakat upamiętniający polskiego rzeźbiarza Jerzego Jarnuszkiewicza zaprojektowany na wystawę „100×40” mającą na celu prezentację sylwetek 40 artystek i artystów, którzy znacząco wpłynęli na kształtowanie się polskiej kultury ostatniego stulecia. Jerzy Jarnuszkiewicz w latach 60. tworzył geometryczne ażurowe rzeźby z metalu o ogromnych rozmiarach, ustawiane w przestrzeni miejskiej. Niezwykłe dzieła powstawały z zespawanych odpadków: haków, ostrzy, bagnetów, łańcuchów, części urządzeń, kompozycji abstrakcyjnych, m.in. „Okien”, „Rytmów”, „Żagli”. Nieliczne ocalały do dziś przy ul. Kasprzaka w Warszawie, w pobliżu
al. Prymasa Tysiąclecia.

 

Read More

Screen Shot 2020-10-11 at 15.25.16 Screen Shot 2020-10-11 at 15.25.50 Screen Shot 2020-10-11 at 15.25.07 Screen Shot 2020-10-11 at 15.24.55 Screen Shot 2020-10-11 at 15.25.01project TEN Album
design Olek Modzelewski
prepress Krzysztof Krzysztofiak
format 105×135 mm
typeface Neue Haas Grotesk
paper coated matt, canvas, mirror
print run 1000
publisher TEN Salon
year 2018

TEN Album is a presentation of Warsaw’s TEN hairdressing studio and is a photographic story of people and hair. The publication contains photos taken during “meetings” –  as appointments are referred to here. Each page introduces a person through photography, but the book’s viewer can arrange them freely in no particular order and create their own storyline thanks to an elastic hairband holding the unbound pages. The photographs were taken by Stanisław Boniecki. 

„TEN Album” powstał na potrzeby prezentacji warszawskiego atelier fryzjerskiego TEN. To fotograficzna opowieść o ludziach i włosach. Publikacja zawiera zdjęcia wykonane w trakcie spotkań (bo taki charakter mają wizyty w salonie), których efektem ubocznym jest fryzjerstwo. Luźne rozkładówki zostały spięte gumką do włosów. Fotografie zostały wykonane przez Stanisława Bonieckiego.

Read More