— print control

Archive
posters

Screen Shot 2020-10-26 at 18.49.41project XI Sculpture Park Bienalle in Bródno
design Hekla Studio
format 297×420 mm
typeface Warsaw (Magazine, Regular)
paper coated
print run 100
publisher Museum of Modern Art in Warsaw
year 2019

Poster design for the 11th Bródno Sculpture Park Biennale in Warsaw. The program evoked a vision of an “eco-institution” that is responsive to the multi- layered context of where it takes place. The curators identify the “eco-museum” as a structure that reaches beyond the fanciful separations of institution and audi- ence, artist and audience, art and non-art, a building and its surrounding, and sculptures and their surroundings. This perception demands a greater sensitivity to that which it determines – including the natural environment. The poster’s composition resembles the park’s plan as seen from a bird’s eye view. 

Plakat promujący XI edycję Parku Rzeźby na warszawskim Bródnie. Kuratorzy programu przywołali wizję ekoinstytucji, czyli instytucji, która jest wrażliwa na wielowarstwowy kontekst miejsca, w którym funkcjonuje. Ekomuzeum jest rozumiane jako formacja, która wychodzi poza sztuczny podział na instytucję i publiczność, twórców i widownię, sztukę i niesztukę, budynek i to, co poza nim/rzeźby i to, co wokół nich. Wiemy, że taka formuła wymusza większą wrażliwość na to, co ją warunkuje, także środowisko naturalne. Kompozycja na plakacie odzwierciedla plan parku widziany z lotu ptaka.

 

 

Read More

Screen Shot 2020-10-20 at 16.57.18project I Love the Baltic / Kocham Bałtyk
design Marcin Władyka
format 680×980 mm
typeface BalboaPlus, Praho Pro
paper coated matt
print run 100
publisher Teatr Furiosa
year 2018

Poster for Agnieszka Przepiórska’s monodrama, Kocham Bałtyk [I Love The Baltic]. The show was based on the text by Zośka Papużanka, and nominated for both the Polityka’s Passports as well as for the Nike Literary Award. The play concerns a heroine who has a personality composed of experiences and observations. The action occurs during a vacation by the
Baltic Sea as she takes part in serious as well as frivolous conversations.

Plakat do monodramu Agnieszki Przepiórskiej „Kocham Bałtyk”. Spektakl powstał na podstawie tekstu Zośki Papużanki, autorki dwukrotnie nominowanej do Paszportów „Polityki” oraz do Nagrody Literackiej „Nike”. Bohaterką stała się kobieta o osobowości złożonej z doświadczeń i obserwacji, rozmów poważnych i niepoważnych w scenerii bałtyckich wakacji.

Read More

Aleksander_Znosko_Studio_Jerzy_Jarnuszkiewicz_plakat - Aleksander Znoskoproject Jerzy Jarnuszkiewicz
design Aleksander Znosko Studio 
format 700×1000 mm
typeface Lausanne 300
paper coated gloss
print run limited
publisher MACHALSKI.WTF
year 2019

A poster commemorating the Polish sculptor Jerzy Jarnuszkiewicz designed for the 100×40 exhibition which aimed to present the profiles of 40 artists who have significantly influenced the development of Polish culture in the last century. Jerzy Jarnuszkiewicz created geometrical openwork metal sculptures of enormous dimensions situated in public space in the 1960’s. These unusual sculptures were welded from waste – hooks, blades, bayonets, chains, and parts of devices to create abstract compositions – and included such pieces as Windows, Rhythms, Sails. Few survive today,  but those that did can be seen on Kasprzaka Street in Warsaw. 

Plakat upamiętniający polskiego rzeźbiarza Jerzego Jarnuszkiewicza zaprojektowany na wystawę „100×40” mającą na celu prezentację sylwetek 40 artystek i artystów, którzy znacząco wpłynęli na kształtowanie się polskiej kultury ostatniego stulecia. Jerzy Jarnuszkiewicz w latach 60. tworzył geometryczne ażurowe rzeźby z metalu o ogromnych rozmiarach, ustawiane w przestrzeni miejskiej. Niezwykłe dzieła powstawały z zespawanych odpadków: haków, ostrzy, bagnetów, łańcuchów, części urządzeń, kompozycji abstrakcyjnych, m.in. „Okien”, „Rytmów”, „Żagli”. Nieliczne ocalały do dziś przy ul. Kasprzaka w Warszawie, w pobliżu
al. Prymasa Tysiąclecia.

 

Read More

Screen Shot 2020-10-11 at 15.21.53project Health
design Dawid Ryski
format 700×1000 mm
typeface Helvetica
paper coated matt
print run limited
publisher Hybrydy Club
year 2019

A concert poster promoting a show by the American rock band Health at the Hybrydy club in Warsaw.

Projekt plakatu koncertowego, który promował występ amerykańskiego zespołu rockowego Health w klubie Hybrydy w Warszawie.

 

Read More

533a5f86504369.5d9bb23a2e7da a19c9e86504369.5d9bb23a34ae0project Silent Disco
design Ola Jasionowska
format 700×1000 mm
typeface Nimbus Sans
paper uncoated
print run limited
publisher Bar Studio
year 2019

A poster promoting a Silent Disco event – one of many that take place periodically at the Bar Studio Club situated in the Palace of Culture in Warsaw. The participants of the party receive headphones with three music channels to choose from. 

Plakat promujący jedną z imprez Silent Disco, które odbywają się cyklicznie w klubie Bar Studio w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Uczestnicy zabawy mają do dyspozycji słuchawki z trzema kanałami do wyboru – mogą słuchać i tańczyć równocześnie do trzech setów didżejskich.

Read More

Screen Shot 2020-09-01 at 17.27.53project Faustyna Maciejczuk. Tappahall. Barbara Wrońska
design Ada Zielińska
format 700×1000 mm
typeface Favela
paper uncoated
print run 20
publisher Sofar Sounds Warsaw
year 2019

Poster for a concert of Faustyna Maciejczuk, Tappahall and Barbara Wrońska, which was held as a Sofar event. Sofar Sounds was founded in London in 2009 on the initiative of a two-man international team – Rocky Start and Rafe Offer. It’s atmospheric, acoustic – and most importantly – intimate concerts are held in private apartments. When you sign up for the concert, you only know the date and time, with the place of the concert and the line-up a secret until the last moment. Sofar operates on a voluntary basis, bringing together music enthusiasts from around the world.

Plakat do koncertu Faustyny Maciejczuk, Tappahall i Barbary Wrońskiej, który odbył się w ramach Sofar. Sofar Sounds powstało w 2009 roku w Londynie z inicjatywy dwuosobowego międzynarodowego teamu – Rocky’ego Starta i Rafe’a Offera. To klimatyczne, akustyczne i, co najważniejsze, kameralne koncerty w prywatnych mieszkaniach. Zgłaszając się na koncert, zna się jedynie datę oraz godzinę – miejsce koncertu i line-up do ostatniego momentu są tajemnicą. Sofar działa na zasadach wolontariatu, zrzeszając pasjonatów muzyki na całym świecie.

 

Read More

22af4392076829.5ec2996542eb5 c3484592076829.5e425ff76ece9 b7439192076829.5ec2996543434 Screen Shot 2020-07-23 at 13.41.19project Ręce do góry!
design Paweł Mildner
format 700×1000 mm
typeface custom
paper coated
publisher Muzeum Pana Tadeusza
year 2020

Poster design for “Hands up!” Rebellion in V4 cinema – a film project held by Pan Tadeusz Museum. It aims to show the audience how the cinema shaped and reflected the attitudes of social resistance in Visegrad countries. Hands up! is the title of Jerzy Skolimowski’s film from 1967, in which the director accounts for the generation of thirty-year-olds growing up in the Stalinism era. The new-wave form, uncompromising content and its origin (for 14 years the film was banned by censorship) make Skolimowski’s film a guide that we want to follow when choosing the repertoire.

Oprawa graficzna projektu „Ręce do góry!” Bunt w kinie krajów V4  – filmowego wydarzenia, którego celem jest pokazanie publiczności, w jaki sposób kino kształtowało i odzwierciedlało postawy obywatelskiego oporu w krajach grupy wyszehradzkiej. Ręce do góry! to tytuł filmu Jerzego Skolimowskiego z 1967 roku, w którym reżyser dokonuje rozliczenia pokolenia trzydziestolatków dorastających w okresie stalinizmu. Odważna, nowofalowa forma, bezkompromisowy przekaz i historia (przez czternaście lat film był zakazany przez cenzurę) czynią z obrazu Skolimowskiego drogowskaz, którym kierujemy się, dobierając repertuar filmowy.

 

Read More

Screen Shot 2019-10-16 at 13.09.22project Solidarity
design Paweł Jońca
format 500×700 mm
typeface custom
paper uncated
print run on demand
publisher self-published
year 2019

The poster was created as an illustration for an interview with the psychotherapist Wojciech Eichelberger, published in the magazine Zwierciadło (8/2019). The conversation revolved around the importance of contemporary social solidarity, which is characterized by individualism, competition and greed rather than unity, compliance and community.

Plakat oryginalnie zaprojektowany jako ilustracja do wywiadu z psychoterapeutą Wojciechem Eichelbergerem, który ukazał się w magazynie „Zwierciadło” (8/2019). Opublikowana rozmowa dotyczyła znaczenia solidarności społecznej w dzisiejszych czasach, które charakteryzuje raczej indywidualizm, rywalizacja i chciwość niż jedność, zgodność i komitywa.

 

Read More

Screen Shot 2020-07-22 at 16.46.16project 11. Lublin Jazz Festival
design Krzysztof Iwański
format 700×1000 mm
typeface Suisse Int’l Black
paper uncoated matt
print run 1600
publisher Centre for Culture in Lublin 
year 2019

Promotional poster for the 11th Lublin Jazz Festival. From day one, the concept of the festival was to present the most interesting Polish and foreign jazz music projects from a broad spectrum – from the most prominent representatives of the contemporary jazz scene and mainstream projects, thorugh improvised music and young aspiring artists. The musical events are always accompanied by many visual and educational activities, as well. 

Projekt plakatu promującego 11. edycję Lublin Jazz Festiwal. Od początku ideą festiwalu jest prezentacja najciekawszych polskich i światowych wydarzeń muzycznych z szeroko pojętej muzyki jazzowej – projektów najwybitniejszych przedstawicieli współczesnej sceny jazzowej, od nurtu głównego po muzykę improwizowaną, a także młodych początkujących artystów. W ramach festiwalu tworzone są również projekty specjalne, niesłyszane dotąd w żadnym innym miejscu. Wydarzeniom muzycznym towarzyszą zawsze działania wizualne i edukacyjne.

 

 

Read More

Screen Shot 2020-07-13 at 17.26.13 Processed with VSCO with c8 preset wlepy_pop plakaty 8312bc40ababee3f052ff60cdc691494 cbfc60d363509bb1766f00a0d090b10fproject Ani słowa bez nas!
design Bękarty
format various
typeface various
paper uncoated
print run various
client Malta Foundation
year 2019

The Ani słowa bez nas [Not a Word Without Us] project was part of the celebrations for the 30th anniversary of the Polish Round Table Talks, the free elections in Poland and part of the Freedom and Solidarity Day. The visual communication of the campaign was based on the slogans from an essay by American historian Timothy Snyder. The graphic inspiration was taken from the works of Polish conceptual artists from the 70’s and 80’s, including Leszek Przyjemski, and used the black, white and red color scheme that was characteristic of the democratic rule in Poland after 1989 (referring to the colors of the Solidarity Labour Union and Gazeta Wyborcza’s esprit) . The goal of the campaign was to motvivate young people to participate in elections. The campaign used large format media, posters as well as stickers. 

Projekt „Ani słowa bez nas” był częścią obchodów 30-lecia obrad Okrągłego Stołu i wolnych wyborów w Polsce w ramach Święta Wolności i Solidarności. Komunikacja kampanii została oparta na hasłach eseju amerykańskiego historyka Timothy’ego Snydera. Inspiracją graficzną były prace polskich artystów konceptualnych z lat 70. i 80., między innymi Leszka Przyjemskiego, oraz charakterystyczne dla kształtowania się po 1989 roku demokracji w Polsce kolory czarno-biało-czerwone. Celem kampanii było aktywizowanie młodych ludzi do udziału w wyborach. W kampanii zostały wykorzystane nośniki wielkoformatowe, plakaty i wlepki.

 

Read More