— print control

Archive
identity

Screen Shot 2020-10-20 at 17.00.04 Screen Shot 2020-10-20 at 17.00.17 Screen Shot 2020-10-20 at 17.00.51 Screen Shot 2020-10-20 at 17.00.12 Screen Shot 2020-10-20 at 17.00.30 Screen Shot 2020-10-20 at 17.00.25 Screen Shot 2020-10-20 at 17.00.40project Dr Chlebus
design Stolat Studio / Michał Janica, Igor Kubik, Ania Wieluńska 
format various
typeface Custom, Oswald
paper uncoated, colored
print run various
client Dr Chlebus
year 2019

Visual identity design for Dr Chlebus dermatological clinic and Recipe R-01 cream packaging. The product is an innovative therapy, thanks to cream retinoids developed by Dr. Ewa Chlebus, and is based on her many years of clinical experience. The cream stimulates the skin’s natural regeneration processes.  

Projekt identyfikacji kliniki dermatologicznej Dr Chlebus oraz opakowania kremu Receptura R-01. Produkt pozwala na innowacyjną terapię retinoidami w kremie opracowaną przez dr n. med. Ewę Chlebus na podstawie wieloletnich doświadczeń klinicznych. Krem stymuluje naturalne procesy regeneracji w skórze.

Read More

IGA_SARZYNSKA_Strona_1 - Grzegorz Podsiadlik IGA_SARZYNSKA_Strona_2 - Grzegorz Podsiadlik IGA_SARZYNSKA_Strona_3 - Grzegorz Podsiadlik IGA_SARZYNSKA_Strona_4 - Grzegorz Podsiadlik IGA_SARZYNSKA_Strona_5 - Grzegorz Podsiadlikproject IGA SARZYŃSKA Wzrusza Toruń
design Parastudio / Dagmara Berska
illustration Aleksandra Morawiak 
format various
typeface Ginto
paper colored, uncoated, recycled
print run various
client IS-MK Iga Sarzyńska Maciej Komorowski Spółka Cywilna
year 2019

Design for the Iga Sarzyńska Wzrusza Toruń brand includes a logotype, ephemeral prints and visual identification, as well as an extensive packaging system for the artisan gingerbread and chocolates. They also developed a project for the placement of the visual identification in boutiques in the city of Toruń. 

Projekty dla marki Iga Sarzyńska Wzrusza Toruń to oprócz logotypu, akcydensów i identyfikacji wizualnej rozbudowany system opakowań na pierniki artystyczne i czekolady oraz projekt wdrożenia identyfikacji wizualnej w butikach w Toruniu.

 

Read More

Screen Shot 2020-07-13 at 17.26.13 Processed with VSCO with c8 preset wlepy_pop plakaty 8312bc40ababee3f052ff60cdc691494 cbfc60d363509bb1766f00a0d090b10fproject Ani słowa bez nas!
design Bękarty
format various
typeface various
paper uncoated
print run various
client Malta Foundation
year 2019

The Ani słowa bez nas [Not a Word Without Us] project was part of the celebrations for the 30th anniversary of the Polish Round Table Talks, the free elections in Poland and part of the Freedom and Solidarity Day. The visual communication of the campaign was based on the slogans from an essay by American historian Timothy Snyder. The graphic inspiration was taken from the works of Polish conceptual artists from the 70’s and 80’s, including Leszek Przyjemski, and used the black, white and red color scheme that was characteristic of the democratic rule in Poland after 1989 (referring to the colors of the Solidarity Labour Union and Gazeta Wyborcza’s esprit) . The goal of the campaign was to motvivate young people to participate in elections. The campaign used large format media, posters as well as stickers. 

Projekt „Ani słowa bez nas” był częścią obchodów 30-lecia obrad Okrągłego Stołu i wolnych wyborów w Polsce w ramach Święta Wolności i Solidarności. Komunikacja kampanii została oparta na hasłach eseju amerykańskiego historyka Timothy’ego Snydera. Inspiracją graficzną były prace polskich artystów konceptualnych z lat 70. i 80., między innymi Leszka Przyjemskiego, oraz charakterystyczne dla kształtowania się po 1989 roku demokracji w Polsce kolory czarno-biało-czerwone. Celem kampanii było aktywizowanie młodych ludzi do udziału w wyborach. W kampanii zostały wykorzystane nośniki wielkoformatowe, plakaty i wlepki.

 

Read More

box_zoom1-1920x1279 foto_next_pack_011-1920x1280 foto_next_pack_021-1920x1280 foto_pack_next1-1920x1280 visit_cards1-1920x1280 Screen Shot 2019-09-30 at 19.21.09 Screen Shot 2019-09-30 at 19.20.43project Jit Team
design 247 Studio
format various
typeface custom
paper uncoated, colored
print run various
client Jit Team
year 2018

Visual identity design for the Jit Team company who specaliize in building teams of IT specialists to produce software. In order to expand its services and offer them a wider group of clients, Jit decided to refresh its image and conduct a complete rebranding. The designers created a new company name, logo, website, and marketing materials, and designed the company’s office space. 

Identyfikacja firmy Jit Team specjalizującej się w budowaniu zespołów specjalistów IT wytwarzających oprogramowanie. By móc swoją usługę zaoferować szerszej grupie klientów, Jit zdecydował się odświeżyć swój wizerunek i przeprowadzić gruntowny rebranding. Projektanci stworzyli nową nazwę firmy, logo, stronę internetową, materiały marketingowe oraz zaprojektowali przestrzeń biurową.

 

Read More

Screen Shot 2020-07-03 at 17.52.42 Screen Shot 2020-07-03 at 17.52.50 Screen Shot 2020-07-03 at 17.52.58 Screen Shot 2020-07-03 at 17.52.25 Screen Shot 2020-07-03 at 17.52.30 Screen Shot 2020-07-03 at 17.52.36project Lust for Life
design Martyna Wędzicka-Obuchowicz
format vaious
typeface Aktiv Grotesk Regular, Aktiv Grotesk Ex Medium
paper coated
print run various
client Papaya Films
year 2019

Visual identity for the third season of the Papaya Original Series, themed “Lust For Life.” Film crews from Argentina, Mexico, New York, Poland and Russia had one goal: to create intriguing short films. The mission of the Papaya Films production company is simple – believe and invest in the visions of young, fearless film directors. 

Identyfikacja trzeciego sezonu Papaya Original Series, którego tematem stała się „Żądza życia”. Ekipy filmowe z Argentyny, Meksyku, Nowego Jorku, Polski i Rosji połączył jeden cel: stworzyć intrygujące krótkie metraże. Misja domu produkcyjnego Papaya Films jest prosta – wierzyć w wizje młodych, odważnych reżyserów i w nie inwestować.

 

Read More

OpenTriennale opaski_670 bec_zmiana_triennale_druk_prawa_670 materialy_druk-1_670project 8. Open Trienniale
design Ewa Głowacka, Karolina Pietrzyk
format 707×1000 mm
typeface Junicode, Nuckle, TeX Gyre Heros
paper coated
print run limited
publisher Centrum Rzeźby w Orońsku, Aurelia Nowak, Romulad Demidenko, Tomek Pawłowski
year 2017

Poster and visual identification for the 8th Open Young Triennial at the Center of Polish Sculpture in Orońsko, which focuses on the presentation of the youngest generation’s most interesting art tendencies. Participants of the Triennial represent different points of view, methodologies of their artistic work and environments. Their diverse experiences create a vast perspective, thanks to which problems difficult to capture in the centralized circulation of the artworld are made visible. As a result of a collective and active work-exchange system between the participants and the experimental form, the organizers present alternative forms of organization in the art world. 

Plakat wraz z identyfikacją Otwartego Triennale Młodych w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, które skupia się na prezentacji najciekawszych tendencji w sztuce najmłodszego pokolenia. Uczestnicy triennale reprezentują różne punkty widzenia, metodologie pracy artystycznej oraz środowiska. Ich różnorodne doświadczenia składają się na szeroką perspektywę, dzięki której widoczne są problemy trudne do uchwycenia w scentralizowanym obiegu sztuki. W wyniku kolektywnej i aktywnej pracy-wymiany między uczestnikami oraz eksperymentu organizatorzy poszukują alternatywnych form organizacji w polu sztuki.

 

Read More

Screen Shot 2020-06-18 at 15.14.32 Screen Shot 2020-06-18 at 15.14.38Screen Shot 2020-06-18 at 15.10.13 Screen Shot 2020-06-18 at 15.11.54Screen Shot 2020-06-18 at 15.10.39 Screen Shot 2020-06-18 at 15.11.33 Screen Shot 2020-06-18 at 15.10.25 Screen Shot 2020-06-18 at 15.10.56project Radio Kampus
design UVMW
format various
typeface Atlas Grotesk
print run various
client Radio Kampus
year 2018

Radio Kampus’ new logotype speaks to us in a metaphorical way about sound. The designers have simplified the graphic form to the minimum, obtaining an optical typographic sign. During the design process, the authors drew in full from the modernism of the 1960’s and 1970’s and its currently-trendy styling, creating simple yet intelligent graphic solutions. Just as Radio Kampus is a dynamic institution, a sign can behave in a similar way. It can seem static or be filled with text, or simply exist as an element of graphics. The logo is visually neutral in order for it to easily suit the many topics that Kampus covers – culture, science, student life and a wide variety of music. 

Nowy logotyp Radia Kampus opowiada w metaforyczny sposób o dźwięku. Projektanci uprościli do minimum formę graficzną, otrzymując optyczny znak typograficzny. W realizacji autorzy czerpią pełnymi garściami z modernizmu lat 60. i 70. oraz powracających z tamtych lat wzorców na proste, ale przy tym inteligentne rozwiązania graficzne. Tak jak Radio Kampus to dynamiczna struktura, tak samo znak może zachowywać się w różny sposób – być statyczny, być wypełniany treścią tekstową, być elementem grafiki. Logotyp jest neutralny wizualnie, ponieważ musi objąć sobą szerokie spektrum tematów, o których opowiada Kampus – kultura, nauka, życie studenckie i różnorodna muzyka.

 

Read More

1a04a565075017.5ae807b3b10ec 31af7165075017.5ae807b3ae640 3543bc65075017.5ae807b3ac4c3 80578765075017.5ae807b3a8757 a7367865075017.5ae807b3acb40 acd6db65075017.5ae807b3ab76c be447c65075017.5ae807b3ad76e dc3f3665075017.5ae807b3b0896project Czartoryscy. Historia kolekcji
design Kama Schinwelska / Elipsy, Marcel Benčík 
format various
typeface Volte, Preto Serif
paper uncoated premium
print run 1500
client Kordegarda
year 2018

The visual identification of the “Czartoryski. Historia kolekcji” exhibition was part of a comprehensive project for an event which took place at the Galeria Kordegarda in Warsaw at the end of 2017. The identification directly refers to the arrangement of the objects at the gallery. The placement of geometric shapes (the visual identification’s motif) is a transcription of the niches in the walls at the exhibition. The motif appears in all promotional materials and the shapes (niches) were placed on posters, banners, and animations in various compositions. 

Identyfikacja wizualna wystawy „Czartoryscy. Historia kolekcji” to część kompleksowego projektu wydarzenia, które miało miejsce w Galerii Kordegarda w Warszawie pod koniec 2017 roku. Identyfikacja bezpośrednio nawiązuje do układu aranżacyjnego obiektów we wnętrzu galerii. Układ figur geometrycznych (motyw przewodni identyfikacji) to przełożenie kształtu nisz w ścianie ekspozycji. Motyw pojawia się w każdym materiale promocyjnym wystawy. Figury (nisze) na plakatach, banerach, w animacjach układają się w różne kompozycje.

 

Read More

Type2_Moya_Matcha_03 40397948_2297232830318488_3178862732090802176_n 40395428_2297232060318565_8894152416975388672_n 40368571_2297233023651802_5876747757628162048_n 40351883_2297232636985174_4418553369329664000_n Type2_Moya_Matcha_06 Type2_Moya_Matcha_08 Type2_Moya_Matcha_10project MOYA Matcha
design Type2
illustration Kasia Skórzyńska / Kaskaas
format various
typeface Calibre, Tiempos
paper coated
print run various
client MOYA Matcha Europe
year 2018

Logo update and packaging design for Moya Matcha which offers the highest-quality organic Japanese green matcha tea from Uji in the Kyoto Prefecture. 

Lifting logotypu i seria opakowań marki Moya Matcha oferującej najwyższej jakości organiczną japońską zieloną herbatę matcha pochodzącą z Uji w prefekturze Kioto.

 

Read More

Screen Shot 2020-05-21 at 18.08.26 Screen Shot 2020-05-21 at 18.08.53 Screen Shot 2020-05-21 at 18.09.00 Screen Shot 2020-05-21 at 18.09.08 Screen Shot 2020-05-21 at 18.08.44 Screen Shot 2020-05-21 at 18.09.14project Zakład Narodowy im. Ossolińskich
design Threedotstype, Olaf Schindler, Łukasz Walawender
illustration 
Paweł Mildner
format various
paper uncoated premium smooth
print run various
client Ossolineum
year 2018

An update of the visual identification for the Ossoliński National Institute, celebrating the 200th anniversary of the institution, which was originally established in Lwów [Lviv], and now comprises of a publishing house, library, the Pan Tadeusz Museum, as well as the Lubomirski Museum. It’s the oldest, continuously-operating publishing house in Poland. Its creators always search for value and excellence in literature and excel in presenting Polish heritage from new, less-obvious points of view. As part of the new identification, a new logotype, infographics, series of covers and promotional materials were created.   

Odświeżenie identyfikacji Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, z okazji 200-lecia instytucji powstałej we Lwowie (dziś w jej skład wchodzą Wydawnictwo, Biblioteka, Muzeum Pana Tadeusza, Muzeum Książąt Lubomirskich). Wydawnictwo jest najstarszą działającą nieprzerwanie oficyną wydawniczą w Polsce. Twórcy wydawnictwa sięgają po to, co w literaturze wartościowe i ambitne, oraz przyglądają się polskiemu dziedzictwu z nowych, mniej oczywistych punktów widzenia. W ramach nowej identyfikacji powstały nowe logotypy bazujące na historycznych pierwowzorach, infografiki, serie okładek i materiałów promocyjnych.

 

Read More