— print control

Archive
identity

4f48be65040875.5aeb4c21b6aaa 9f844d65040875.5aeb4c21b40a0 52bca965040875.5aeb4c21b6501 215f2665040875.5aeb4c21b575a 9273cb65040875.5aeb4c21b8ddb ad8bcf65040875.5aeb4c21b7c16 cf654d65040875.5aeb4c21b70eeproject Bialchem
design Małgorzata Orzechowska-Nosek, Dagmara Berska / Parastudio
format various
typeface Trim 
paper uncoated structured, uncoated premium
print run various
client Bialchem Group
year 2018 

Visual identification for Bialchem Group, one of the leading importers of propane-butane liquid gas, mineral fertilizers and hard coal from the Commonwealth of Independent States. 

Projekt identyfikacji firmy Bialchem Group, która jest jednym z wiodących importerów gazu płynnego propan-butan, nawozów mineralnych oraz węgla kamiennego z krajów Wspólnoty Niepodległych Państw.

 

Read More

5c6be467791477.5b7158327c25f 07afb667791477.5b73f55aaf2c7 91b9a767791477.5b4636db67688 174b2467791477.5b4636db6819a a621cb67791477.5b7159b543453 ad754c67791477.5b4636db67097 dfba6267791477.5b4636db67b51project Dose Skin identity & Packaging 
design Tato Studio
format 35×35×120 mm
typeface Manifold CF, Decima Round A
paper uncoated premium smooth
print run various
client Dose Skin
year 2018

Visual identification and packaging for Canadian cosmetics brand Dose Skin – famous for the purity of their ingredients and high-quality, scientifically-developed formulas. Characteristic of the brand are the refillable glass containers which aim to  prevent a negative impact on the environment. Their design, like their product, is clear and timeless. 

Projekt identyfikacji i opakowań kanadyjskich kosmetyków Dose Skin, które cechuje czystość składników i naukowo opracowana formuła. Szklane pojemniki, w których znajdują się kosmetyki, można ponownie napełniać w celu zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko, dlatego ich wygląd charakteryzuje ponadczasowy i przezroczysty design.

 

Read More

ANTI STATIC PLAKAT 2 ANTI STATIC PLAKAT 3 ANTI STATIC PLAKAT ANTI-STATIC-ZAPRO-1-NET ANTI-STATIC-ZAPRO-6-NET IMG_6135project Antistatic
design Moonmadness
format 700×1000 mm
typeface Bau Pro
paper coated
print run 500
publisher National Museum in Poznań
year 2018 

Poster design and visual identification for the “Antistatic” exhibition held at the National Museum in Poznań. The exhibition gathered the works of visual artists from the Intermedia Department of the University of Fine Arts in Poznań – from professors who founded it several years ago, to current PhD students in this innovative department. The Poznań school was the first in Poland to begin education in the field of intermedia. The eponymous “anti-static” emphasizes art’s ability to break free from all restrictions according to the postulate of Italo Calvino, who predicted that in order to survive, art in the 21st century will have to show volatility in moments of great gravity.  

Projekt plakatu i identyfikacji wystawy „Antistatic” prezentowanej w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Na ekspozycji zebrano prace artystów wizualnych wywodzących się z Katedry Intermediów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu – od profesorów, którzy kilkanaście lat temu zakładali ten innowacyjny kierunek studiów, po obecne doktorantki i doktorantów tej katedry. Uczelnia poznańska jako pierwsza rozpoczęła w Polsce kształcenie w dziedzinie intermediów. Tytułowa antystatyczność podkreślić ma zdolność oderwania się sztuki od wszelkich ograniczeń, zgodnie z postulatem Italo Calvino, który zapowiadał, iż aby przetrwać, sztuka w XXI wieku będzie musiała wykazywać lotność w chwilach największego nawet ciążenia.

 

Read More

Screen Shot 2020-05-05 at 12.01.54 OPERA_003opera-wroclawska-branding-7opera-wroclawska-branding-1Screen Shot 2020-05-05 at 12.02.07 Screen Shot 2020-05-05 at 12.02.48project Opera Wrocławska
design Super Super
format various
typeface PANO Light, Regular, NIMBUS Sans
paper uncoated premium smooth
print run various
client Opera Wrocławska
year 2018 

Visual identification for the Wrocław Opera. The logotype consists of two elements – a ring and the tagline “Opera Wrocławska”. The inspiration for the ring was drawn from an architectural element – a plafond – located on the vault above the audience seating of the Wrocław Opera House. Multiplication and an axial layout make for the ring’s graphic form, while the letters “O” and “W” were additionally used in the logotype. The plafond is a unique element of the building’s architecture and functions by fulfilling the basic purposes of visual identification – it distinguishes the institution from others, imparting storytelling. The graphic sign gives the impression of power while emphasising the importance and long history of the institution. 

Projekt identyfikacji Opery Wrocławskiej. Logotyp składa się z dwóch elementów – sygnetu oraz tagline’u „Opera Wrocławska”. Inspiracją do stworzenia sygnetu jest element architektoniczny znajdujący się na sklepieniu widowni Opery Wrocławskiej, czyli plafon. Stanowi on bezpośrednie źródło formy graficznej sygnetu – poprzez multiplikację i układ osiowy udało się ponadto wydobyć w logotypie litery „O” i „W”. W sferze funkcjonalnej plafon jako unikalny element architektury Opery Wrocławskiej spełnia podstawowe cele identyfikacji wizualnej – odróżnia instytucję od innych, pozwala na snucie opowieści. Znak daje wrażenie mocy, podkreśla wagę i długą historię.

 

Read More

Screen Shot 2020-05-05 at 11.53.52 n05 Screen Shot 2020-05-05 at 11.52.59 Screen Shot 2020-05-05 at 11.53.06 Screen Shot 2020-05-05 at 11.53.43 Screen Shot 2020-05-05 at 11.53.28project MNIAM.TV
design 247 studio
format various
typeface Flama Open Type
paper black coloured
print run ~1000
client MNIAM.TV
year 2017

Logo and visual identification project for MNIAM.TV – the first Polish tabletop studio dedicated to the production of commercials associated with food and cooking. 

Projekt logotypu i identyfikacji MNIAM.TV – pierwszego w Polsce table top studio zajmującego się produkcją filmów reklamowych związanych z tematyką kulinarną.

 

Read More

24e06d71925441.5bd656ba0c1ba 87b07a71925441.5bd78a477c6b0 4491f971925441.5bd656ba0a8f7 c08d4b71925441.5bd656ba0ca9a ed339471925441.5bd656ba0c5caproject Impro KRK
design bisoñ studio
format various
typeface Silka, Atipo Foundry
paper uncoated premium smooth
print run various
client Impro KRK 
year 2018

Rebranding of the KRK improv group, which mainly consists of professional actors and graduates of the National Academy of Theater Arts in Kraków. In their work, they rely on the method developed by Keith Johnstone, one of the originators of improvised theater. 

Rebranding krakowskiej grupy improwizatorów impro KRK, która składa się w większości z aktorów zawodowych, absolwentów krakowskiej PWST. W swojej pracy bazują na metodzie opracowanej przez Keitha Johnstone’a, jednego z prekursorów teatru improwizowanego na świecie.

 

Read More

Plakat Zobacz to co w sztuce nowe projekt UVMW Screen Shot 2020-04-29 at 15.31.30Screen Shot 2020-04-29 at 15.31.36Screen Shot 2020-04-29 at 15.31.21project Zobacz to, co w sztuce nowe

design UVMW
format 700×1000 mm
typeface U-justunek, Marr Sans
paper coated matt
print run various
publisher U–jazdowski Castle Centre for Contemporary Art
year 2018

When brainstorming visual communication for the image campaign for the Center for Contemporary Art Ujazdowski Castle, the designers were inspired by the various ways touch screens are used by people. They ceded this idea to graphic design, creating a multi-channeled campaign promoting the wide range of U–jazdowski. The presented poster is one of many compositional variants. 

Podczas rozważań nad komunikacją wizualną kampanii wizerunkowej Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski projektantów zainspirowały różne sposoby używania przez ludzi ekranów dotykowych. Przenieśli ideę na grafikę, tworząc wielokanałową kampanię promującą szeroką ofertę U–jazdowskiego. Prezentowany plakat jest jednym z wielu wariantów kompozycyjnych.

 

Read More

a_matter_of_things_7 matter_id_3-04a_matter_of_things_10_cmatter_id_3-06a_matter_of_things_12aScreen Shot 2020-04-29 at 15.24.15project A Matter of Things

design Michał Loba
format various
typeface Digrotesk / Threedotstype
paper coated matt
print run unique
publisher Adam Mickiewicz Institute / Culture.pl
year 2018

Visual identification for the exhibition “A Matter of Things” – Poland’s contribution to the second London Design Biennale themed “Emotional States”. The exhibition – by the curator Małgorzata Wesołowska – was based on a subjective and poignant selection of well-known Polish objects from the past one hundred years. The curator invited exhibition designers from Studio Noodi Design and Studio Szpunar, and Michał Loba, a graphic artist and illustrator. 

Identyfikacja wizualna wystawy „A Matter of Things” reprezentującej Polskę podczas drugiej edycji London Design Biennale, której tematem przewodnim były „stany emocjonalne”. Pomysł kuratorki Małgorzaty Wesołowskiej opierał się na subiektywnym i emocjonującym wyborze obiektów znanych z historii ostatnich stu lat Polski. Kuratorka zaprosiła do współpracy projektantów przestrzeni wystawienniczej ze Studia Noodi Design Jan Buczek i Studia Szpunar oraz Michała Lobę – grafika i ilustratora.

 

 

Read More

33059390_820168968187257_6277344086085074944_o Screen Shot 2020-04-29 at 15.17.45 Screen Shot 2020-04-29 at 15.17.36 Screen Shot 2020-04-29 at 15.18.07 33139985_820169038187250_5161134836643004416_o Screen Shot 2020-04-29 at 15.17.55 Screen Shot 2020-04-29 at 15.18.15project Gdańskie Targi Książki
design Patryk Hardziej
format various
typeface Archivo, Bodoni Oldstyle
paper uncoated premium smooth
print run 2000
client Jednostka Kultury sp. z o.o.
year 2018

Visual identification for the Gdańsk Book Fair, the first initiative of its scale devoted to literature in the Pomerania region of Poland. Its aim is to promote reading and literature published in Poland, as well as provide an opportunity to gather the literary community and enable the residents of the Tri-City area and the Pomeranian Voivodeship to meet with them. The logotype consists of two symbols which are the emblem of the city of Gdańsk – a lion and an open book.  

Identyfikacja wizualna Gdańskich Targów Książki, pierwszej tak dużej inicjatywy poświęconej literaturze na Pomorzu. Jej celem jest promocja czytelnictwa, literatury publikowanej w Polsce, a także okazja do konsolidacji środowiska literackiego i umożliwienia spotkania z nim mieszkańcom Trójmiasta i województwa pomorskiego. Logotyp składa się z dwóch symboli – godła miasta Gdańsk oraz otwartej książki.

 

Read More

P2P-plakat_prev1-1612x2303 2-1612x1078 7-1612x1078 12-1-1612x1078 Screen Shot 2020-04-22 at 14.13.08project Peer to Peer
design postnoviki 
format 700×1000 mm
typeface P2P by postnoviki
paper coated
print run 200
publisher Muzeum Sztuki in Łódź
year 2018

Poster for the “Peer to Peer” collective exhibition presented at the Museum of Art in Łódź. The exhibition’s creators focused on the collective practices in contemporary art, presenting modern artistic groups and how they function, the relations between their members, and the relationships between artists and the outside world. The presented works included many collaborations (Pakui Hardware, Foundland Collective and Part-time Suite), as well as more numerous groups (GCC, Laboria Cuboniks), collectives founded for specific purposes – groups adapting the formula of music bands, referring to business models or groups which professionally connect people involved in different fields of work. 

Plakat do wystawy zbiorowej „Peer to peer” prezentowanej w Muzeum Sztuki w Łodzi. Autorzy wystawy zastanawiali się nad praktykami kolektywnymi w nowej sztuce, przedstawiając współcześnie funkcjonujące grupy artystyczne, przyglądając się sposobom ich funkcjonowania, relacjom, a także zależnościom pomiędzy artystami a światem zewnętrznym. Zaprezentowano prace m.in. duetów (Pakui Hardware, Foundland Collective i Part-time Suite), jak i liczniejszych grup (GCC, Laboria Cuboniks) oraz kolektywów zawiązanych w konkretnym celu, grup adaptujących formułę zespołów muzycznych, nawiązujących do modeli pracy w biznesie czy łączących osoby zawodowo zajmujące się różnymi dziedzinami.

 

Read More