— print control

Archive
events


event
“Zwykła Maps / Widzenia”

dates  February 7th, 2014, 18:00
place galeria U Wrocław, ul. Jedności Narodowej 93
link www.zwykla.com

Independent publishing house, Zwykła Maps will present three maps from limited edition designed by Bartosza Kozak(http://bartoszkozak.tumblr.com/), Kamil #2 (http://kamil-2.tumblr.com/), Krzysztofa Orłowski (http://ninetyone91.blogspot.com/) and Michał Waloszczyk (http://michalwaloszczyk.tumblr.com/).

Niezależne wydawnictwo Zwykła Maps zaprezentuje cztery nietypowe publikacje autorów : Bartosza Kozaka (http://bartoszkozak.tumblr.com/), Kamil #2 (http://kamil-2.tumblr.com/), Krzysztofa Orłowskiego (http://ninetyone91.blogspot.com/) i Michała Waloszczyka (http://michalwaloszczyk.tumblr.com/). Trzy pierwsze nakłady będzie można zakupić. Dodatkowo artyści zaprezentują parę prac związanych z publikacjami.
Założeniem przedsięwzięcia jest stworzenie pozycji wydawniczej, odwołującej się do potencjału cyfrowych mediów, dzięki któremu niezamożni twórcy z coraz większym rozgłosem wykorzystują sposobność dzielenia się własnymi pracami oraz współuczestniczenia w rozwoju kolektywnych, nieograniczonych zasięgiem idei. Realizacja tych założeń dokonywana jest poprzez dwie koncepcje albumowe. Pierwszą formą jest publikacja papierowa, odwołująca się do konwencji mapy – wydruk wielkoformatowy złożony na części. Drugą formą jest wirtualny album zaprojektowany pod kątem przenośnych, cyfrowych czytników (tj. tablety, pady, ultrabooki), kształtujących nową niszę na rynku książkowym. Założeniem takiego albumu jest rozsądne i świadome wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań technicznych, w których nie bazuje się wyłącznie na tekście i statycznym obrazie, ale również na jednoczesnym przedstawieniu animacji i dźwięku, czy możliwości błyskawicznego odwołania się do materiałów funkcjonujących poza publikacją, a dostępnych w globalnej sieci.

 

Read More

event ROOKIE BOOK FAIR
dates 7-8.12.2013
07.12.2013, godz. 12:00-21:00
08.12.2013, godz. 12:00-20:00
place Stary Browar, Poznań
link www.r-o-o-k-i-e.com
entry free 

II edycja ROOKIE składa się z dwóch części: targów książek ROOKIE Book Fair oraz serii wykładów i dyskusji ROOKIE Book Ideas, w całości poświęconych autorom, kolekcjonerom oraz projektantom książek. Zeszłoroczna edycja Festiwalu ROOKIE, która odbyła się w Galerii Miejskiej Arsenał, zgromadziła ponad pięciotysięczną publiczność oraz 25 oficyn wydawniczych. Za to wydarzenie Targi Książki ROOKIE otrzymały nagrodę „Projekt Roku“ Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej w kategorii „Wydarzenie”.

Na targach książki ROOKIE Book Fair, 7-8 grudnia w Starym Browarze w Poznaniu, zaprezentują się najlepsze krajowe i zagraniczne wydawnictwa zajmujące się sztuką, fotografią, architekturą oraz książką artystyczną; te, które dbają zarówno o treść jak i formę książek. Ideą targów jest, aby piękne i wymagające w odbiorze książki trafiły do odbiorcy umiejącego je docenić. Na targach swoje publikacje zaprezentują również galerie sztuki z Warszawy.

TARGI Z UDZIAŁEM Wydawnictw:

1. 40 000 Malarzy
2. AKV (Berlin)
3. Archeologia Fotografii
4. Archive Books (Berlin)
5. ArtBazaar
6. Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk
7. Bęc Zmiana
8. Centrala Mądre Komiksy
9. Centrum Architektury
10. Dodo Editor
11. Fontarte
12. Fundacja Arton
13. Fundacja Galerii Foksal
14. Fundacja Sztuk Wizualnych
15. FUTU
16. Galeria Leto
17. Galeria Miejska Arsenał
18. Galeria Piekary
19. Galeria Propaganda
20. Galeria Starter
21. Galeria Stereo
22. Korporacja HA!ART
23. Karakter
24. Kropka / Kwartalnik Fotografia
25. Mundin
26. Nero (Rzym)
27. Open Arts Project
28. Paper Beats Rocks
29. Periodyk Najgorszy
30. Piktogram/BLA
31. Possible Books (Berlin)
32. Print Control
33. Raster Editions
34. Recto Verso
35. Space Poetry (Kopenhaga)
36. Sputnik Photos
37. Super Salon
38. Whole City
39. Zeszyt
40. Zwykłe Życie

Read More

event Targi Publikacji Niezależnych KIOOSK no2
dates 16–17.11.2013
place Dom Kolejarza, ul. Filipa 6, Kraków
link www.kioosk.pl 

Kioosk to projekt organizowany z myślą o niezależnych autorach publikujących w niskim nakładzie. Odzew self-publisherów przeszedł najśmielsze oczekiwania organizatorów. Zgłosiło się ok. 40 wystawców z Polski i Europy, jeden wariat z Singapuru, był nawet Alejandro z Chile, ale się rozmyślił.

W tym roku KIOOSK został poszerzony o serię wykładów i spotkań. Wśród mówców będą m.in: Lars Harmsen ( Slanted) Sophie Demay (Étapes) Agata Szydłowska (2+3D)  Moritz Grunke ( Artzine) czy Sebastian Zimmerhackl( Imprint, About). Odbędą się warsztaty z BOLO paper z Włoch, nie zabraknie też przestrzeni dla najmłodszych.

Na ponad 300m2 powierzchni wystawienniczej (Dom Kultury Kolejarza) zgromadzą się najlepsze niezależne wydawnictwa zajmujące się sztuką, fotografią, architekturą oraz książką artystyczną.

kioosk.tumblr.com
facebook.com/ki00sk

Read More

KIOOSK no2 call for submissions!
deadline 15 X 2013
contact submission@kioosk.pl

The first edition of KIOOSK Independent Publishing Fair took place in Krakow in November 2012 . This was the first event of its kind in Poland. Still, the event was a great success! Organizers received more than 70 authors from 15 countries. This year KIOOSK has an unofficial slogan „Pewex /LUXUSPOL”.They want to present publications as a exotic luxury available only in this special place and time. Generally fair formula does not change, they want to invite the maximum number of artists and designers to show everything in the world of publishing is independent, and so any zines, short-run magazines, original book with illustrations, experimental forms. In a word – everything that does not have a place in the regular bookstore.

KIOOSK would like to invite a larger number of exhibitors, not only Polish, but various independent from other countries and organise workshops and lectures accompanying the event at DOM KULTURY KOLEJARZA,ul. Filipa 3 / Kraków, 16-17 November.

W listopadzie 2012 w Krakowie odbyła się pierwsza edycja Targów Publikacji Niezależnych KIOOSK. Była To pierwsza impreza tego typu w Polsce. Mimo to, event okazał się wielkim sukcesem! Zgłosiło się ponad 70 autorów z 15 krajów.
Tegoroczny KIOOSK ma odbyć się pod nieoficjalnym hasłem „pewex/LUXUSPOL”. Chcemy przedstawić publikacje jako dobra egzotyczne, luksusowe dostępne tylko w tym wyjątkowym miejscu i czasie. Zasadniczo formuła targów się nie zmieni: organizatorzy chcą zaprosić maksymalną ilość artystów i projektantów, pokazać wszystko to, co w świecie wydawniczym znajduje się na marginesie, a więc wszelkie ziny, niskonakładowe magazyny, autorskie książki z ilustracjami, eksperymentalne formy projektowane „do szuflady”. Słowem – wszystko to, czego w księgarni się nie spotka.

Dodatkowo tegoroczny KIOOSK zostanie poszerzony o warsztaty i wykłady w trakcie konferencji towarzyszącej wydarzeniu w DOM KULTURY KOLEJARZA,ul. Filipa 3 w Krakówie 16-17 listopada.

 

Read More

event Zawsze musi być okładka – Noviki
date 26.07.2013, 19:00
place Nie Zawsze Musi Być Chaos, ul. Marszałkowska 19, Warszawa
link www.niezawszechaos.org

We recommend the opening of the exhibition There must be a cover. This time, the list of best-designed covers was prepared by visual artists from Noviki Studio  (noviki.net). Noviki.net are visual artists who create one of Warsaw’s design studios. They don’t get grants from the Ministry of Culture and they didn’t win any awards in Poland or abroad, there’s not many publications presenting their works. They do not teach at any art school and do not run a series of lectures dedicated to the issues of contemporary typography or design. You will not find any information about them in the most important Polish magazines devoted to the design. Recently Noviki do not undertake any project dealing with combining multiple disciplines or located on the border between art, design and sociological research, they are also not involved in the movement of urban activism.

Zapraszamy na otwarcie drugiej z cyklu wystaw ZAWSZE MUSI BYĆ OKŁADKA. Tym razem listę najlepiej zaprojektowanych okładek przygotowali i zaprezentują artyści wizualni ze Studia Noviki (noviki.net).
Noviki.net to artyści wizualni którzy tworzą jedno z warszawskich studiów projektowych. Noviki nie są stypendystami żadnego programu kultury ani nie zdobyli też zbyt wielu nagród w Polsce ani za granicą, w ich studio nie znajdziemy ani jednej statuetki KTR, nie ma również zbyt wielu publikacji prezentujących ich prace, które rzadko spotkamy na ulicach Warszawy lub są zazwyczaj wydawane w małych nakładach. Nie wykładają na żadnych uczelniach artystycznych w kraju ani za granicą, nie prowadzą cyklu wykładów poświęconych typografii ani problematyce współczesnego projektowania.
Nie znajdziemy o nich informacji w najważniejszych polskich magazynach poświęconych projektowaniu. Noviki obecnie nie prowadzą żadnego miejsca zajmującego się łączeniem wielu dyscyplin znajdujących się na granicy sztuki, projektowania i badań socjologicznych, nie są również zbyt często włączani w ruchy aktywizmu miejskiego.

Read More

event Zawsze musi być okładka
date 28.06.2013, 19:00
place Nie Zawsze Musi Być Chaos, ul. Marszałkowska 19, Warszawa
link www.niezawszechaos.org

We recommend opening of  a series of exhibitions & talks COVER MUST BE ALWAYS in Warsaw foundation May Not Always Be Chaos. The most outstanding Polish graphic designers have created a subjective list of the ten best designed album covers. Designers will show the originals covers and the guests will get to know private musical tastes and aesthetics of graphic artists and talk about the interface of music and design. On Friday, June 28th at 19:00, Edgar Bąk (www.edgarbak.info) will show his selection. (His responsible for the design of visual identity, posters, album covers. He collaborates with the New Theatre in Warsaw, magazine DUB and Month of Photography in Cracow. He teaches information architecture and typography in School of Form in Poznan.)

Polecamy otwarcie pierwszej z cyklu wystaw ZAWSZE MUSI BYĆ OKŁADKA w warszawskiej fundacji Nie Zawsze Musi Być Chaos. Najwybitniejsi polscy graficy stworzyli subiektywne listy dziesięciu najlepiej zaprojektowanych okładek płyt. Projektanci postarają sie pokazać okładki w oryginale a goście poznają prywatne gusta muzyczne i estetyczne artystów grafików i porozmawiają o styku muzyki i projektowania. W piątek, 28 czerwca o 19.00 o swoim wyborze opowie Edgar Bąk (www.edgarbak.info), zajmujący się projektowaniem tożsamości wizualnych, plakatów, okładek płyt. Stale współpracuje z warszawskim Nowym Teatrem, magazynem WAW i krakowskim Miesiącem Fotografii. W poznańskiej School of Form prowadzi zajęcia z architektury informacji oraz typografii.

Read More

project miss swiss
design fontarte
link  www.fontarte.com

An identity of the exhibition “Miss Swiss. The Most Beautiful Swiss Books” . The “Miss Swiss” exhibition features books awarded in last two editions (2010 & 2011) of the competition “The Most Beautiful Swiss Books”. The exhibition has the form of a bookstore-cum-exhibition, or, rather, exhibition-cum-bookstore is accompanied by a catalogue specially created for the occasion by Fontarte Editions. Design of a catalogue and poster.
Curators: Fontarte & Michał Woliński
Piktogram/BLA, Warsaw 2013

Identyfikacja wystawy  “Miss Swiss. The Most Beautiful Swiss Books” , która prezentuje nagrodzone książki w dwóch edycjach (2010 i 2011) konkursu  ”Najpiękniejsze książki Szwajcarskie”. Wystawie towarzyszy katalog, specjalnie zaporjektowany przez Fontarte, razem z plakatem.
kuratorzy: Fontarte & Michał Woliński

Read More

event reading room Artearen Irakureta
dates 7-28.5.2013
organised by New: Art Center and its INBOX, a hybrid, interactive bottom-up supporting artistic and curatorial praxis.
address Zielona Góra, Moniuszki 18B/46
open monday-friday 16:00-18:00
or by appointment / call: 0048 7 214455 8 /
cooperation BWA Zielona Góra, Fundacja Salony, Éditions Incertain Sens
poster design Grzegorz Kowalczyk

Selected books, unique zines, recent and archive publications, private and public spaces, self-organisation, artist-run initatives, pop-up stores, curatorial practices + more..
Also freshly brewed coffee  will be served.

Wybrane książki, unikalne ziny, najnowsze i archiwalne publikacje, prywatne i publiczne, własne wydawnictwa i inicjatywy artystów, pop-upy, kuratorskie praktyki i wiele więcej… Będzie też podawana świeżo parzona kawa.

Read More

konkurs „2ND SKIN”
link www.seconskincontest.com 

Konkurs skierowany do WSZYSTKICH – projektantów, grafików, agencji reklamowych, studentów, plastyków, producentów itd. i wszystkich, którzy mają ochotę pokazać całemu światu swoje dzieło – „maskę” – wykonane z papierów ozdobnych, a w szczególności z kolekcji Curious.
Konkurs organizowany jest  przez producenta papierów ozdobnych ArjoWiggins i trwa do końca lutego.

Read More

event Behance Portfolio Review 
place  BWA WROCŁAW – Galeria Design, ul. Świdnicka 2-4
dates 29.10.2012, 18:00
link www.lowcydizajnu.pl

Behance Portfolio Review to wydarzenie, które ma na celu interakcję pomiędzy artystami prezentującymi swoje projekty, a publicznością! Spotkania odbywać się będą w ponad 500 miastach na całym świecie, w tym również we Wrocławiu.

Spotkanie będzie wymianą myśli, pomysłów, da początek wspólnym projektom, a być może zaowocuje nowymi zleceniami. Będzie to doskonała możliwość poznania autorów projektów, które nie raz mijacie na ulicach, przeglądacie w prasie. Poznacie nie tylko projektantów ale też metody ich pracy, inspiracje i usłyszycie ciekawe historie:)

Zaproszeni zostali utalentowani i kreatywni projektanci z Wrocławia:
- Peter Tarka
- Hubert Kielan
- Maciej Siuda i Rodrigo Garcia Gonzales
- Grzegorz Rozwadowski
- Kamil Laszuk
Co i jak się będzie działo?
Każdy z projektantów ma 10-15 minut na prezentację najciekawszych prac ze swojego portfolio, następnie publiczność ma czas na zadawanie pytań. Dla zadających pytania przewidziane są bonusy:)

Read More