— print control

Archive
riso

Screen Shot 2020-04-22 at 13.15.20 Screen Shot 2020-04-22 at 13.15.38 Screen Shot 2020-04-22 at 13.21.44 Screen Shot 2020-04-22 at 13.15.31 Screen Shot 2020-04-22 at 13.15.45 Screen Shot 2020-04-22 at 13.21.27project Kozmikus 
design Tomasz Opaliński
format 99×135 mm
typeface custom
paper coated
print run 200
publisher Oficyna Peryferie 
year 2018

A sixteen-page series publication from Micro Zine. The “Oficyna Peryferie” printing house invited artists to implement their wild artistic ideas on a small A6 format using the Riso technique. A uniting element of the series is the cover – a graphic layout referring to the legendary publishing series from Ossolineum entitled “Biblioteka Narodowa”. “Kozmikus” by Tomasz Opaliński is a loose story of Łajka, a dog sent to space which survived, is well and has numerous adventures. 

Pozycja z serii wydawniczej Micro Zine, w której na 16 stronach, w małym formacie A6 i technice Riso zaproszeni przez Oficynę Peryferie artyści realizują swoje różnorodne pomysły artystyczne. Wspólnym elementem całej serii jest okładka, układem graficznym nawiązująca do legendarnej serii wydawniczej Ossolineum – Biblioteki Narodowej. „Kozmikus” Tomasza Opalińskiego to luźna historia wysłanego w kosmos psa Łajki, który przeżył, ma się dobrze i przez lata doświadcza różnych przygód.

Read More

Slanted_SpecialEdition_Warsaw_16 Slanted_SpecialEdition_Warsaw_17 Slanted_SpecialEdition_Warsaw_18 Slanted_SpecialEdition_Warsaw_19project Warschau
design Edgar Bąk
link www.edgarbak.info 

In June 2016, “Slanted” magazine editors Lars Harmsen and Julia Kahl embarked on a two-week trip to Poland to take a close look at the contemporary design scene in Warsaw. They wanted to figure out what Polish design looks like today, how the young generation finds its place in society and get a sense of the great opportunity/struggle involved in redefining one’s positions and thoughts in a capital which is constantly striding forward. “Slanted #28 Warsaw” issue shows numerous designers – including old masters, legends, as well as the younger generation. Moreover, a booklet designed by the Edgar Bąk Studio has been produced on risograph, showcasing the custom typeface “Warschau” from type designer Hubert Jocham.

W czerwcu 2016 roku redaktorzy niemieckiego magazynu „Slanted”, Lars Harmsen i Julia Kahl, przyjechali do Warszawy, aby przyjrzeć się współczesnej warszawskiej scenie projektowej. Chcieli dowiedzieć się, jak polski design wygląda dzisiaj, pytając młode pokolenie projektantów o ich miejsce w społeczeństwie i redefinicję własnej pozycji. 28. numer „Slanted Warsaw” ukazuje liczne wywiady z projektantami, od starych mistrzów i legend do młodych twórców. Ponadto została opracowana broszura wydrukowana na ryzografie, którą zaprojektował Edgar Bąk w celu zaprezentowania niestandardowego fontu Warsaw stworzonego przez typografa Huberta Jochama.

Read More

Screen Shot 2015-02-02 at 5.32.37 PM Screen Shot 2015-02-02 at 5.30.39 PM Screen Shot 2015-02-02 at 5.32.53 PM Screen Shot 2015-02-02 at 5.31.50 PMproject Janusz Łukowicz. Origami
design Michał Loba
link www.behance.net/michalloba

A publication accompanying Janusz Łukowicz’s “Works on paper” at Galeria Starter. The presented works are mostly sculptures and objects made from photographic prints. Like origami, the artworks constituted spatial, almost abstract forms. By contrast, in the book they are displayed in a flat form, having been scanned and risograph printing.

Publikacja Origami towarzyszyła wystawie Janusza Łukowicza „Prace na papierze” w Galerii Starter. Prace prezentowane w tej publikacji to w większości obiekty i rzeźby wykonane z wydrukowanych zdjęć. Tak jest w przypadku origami, artysta składał wycięte kształty tak, aby stworzyły przestrzenne, prawie abstrakcyjne obiekty. Natomiast w książce papierowe żurawie są ukazane na płasko poprzez skanowanie i druk na ryzografie.

Read More