— print control

Photography & death

project Fotografia magazine
design Tomek Wojciechowski
link www.fattombo.pl 

Cover design, promotional poster and article layout for Fotografia magazine. All in the atmosphere of exciting immediacy of death.

Projekt  okładki, plakatu promocyjnego oraz skład artykułu dla magazynu Fotografia. Wszystko w klimacie ekscytującej naoczności śmierci.

2011

0 comments
Submit comment