— print control

Res Publica

project Res Publica magazine
design rzeczy brazkowe
link www.rzeczyobrazkowe.pl

Design for the magazine ”Res Publica Nowa”, published together with the Czech magazine “HOST”.  It shows Central Europe from the perspective of the city. This special issue was created in collaboration with the European network of cultural journals, which includes: “Eurozine,” Slovak magazine “Kritika & Kontext” and Hungarian ”Magyar Lettre Internationale”.

Projekt i skład magazynu „Res Publica Nowa”. Razem z czeskim czasopismem „HOST” została poruszona tematyka Europy Środkowej z perspektywy miasta. Wydanie powstało we współpracy z europejską siecią czasopism kulturalnych, w skład której wchodzą: „Eurozine”, słowacki magazyn „Kritika&Kontext” oraz węgierski „Magyar Lettre Internationale”.

2011

0 comments
Submit comment