— print control

Kordegarda Identity

project Kordegarda Gallery logo
design Filip Zagórski
link www.filipzagorski.com 

Logo, poster and exhibition design for the Kordegarda Gallery, founded in 1956 as a part of the National Gallery of Modern Art Zachęta, now based at the Ministry of Culture on Krakowskie Przedmieście street.

Logo, plakat i projekt wystawy dla Galerii Kordegarda, powstałej w 1956 roku jako część Państwowej Galerii Sztuki Współczesnej Zachęta, obecnie z siedzibą przy Ministerstwie Kultury przy Krakowskim Przedmieściu, na Trakcie Królewskim.

0 comments
Submit comment