— print control

AFF Magazine

project AFF Magzine
desgin Michael Okraj | DesignerDeutsch
link www.designerdeutsch.de

Graphic design for AFF magazine - publication published by the Old Brewery and Art Station Foundation in Poznań, which is the first compendium of fashion and art developed on the basis of Art & Fashion Festival, held annually in the Old Brewery. It talks about fashion, showing it in a broaden context - through the prism of culture, history, sociology and psychology.
AFF explores the talent and craft of workshop participants, who create clothes and jewelry, images, texts, photographs and videos under the supervision of authorities, however, is not only a documentation of the effects of co-operation with the masters, but also a chance for pupils to exist in the finest fashion environment.
The result is AFF magazine , which has 120 pages, is printed on two types of paper, with embossed cover. Printed form is supplemented by additional videos related to the festival, which is available through the use of modern mobile communication tools - Aurasma. 

Projekt graficzny magazynu AFF – publikacji wydanej przez Stary Browar i Art Stations Foundation, która stanowi pierwsze kompendium mody i sztuki przygotowane w oparciu o Art & Fashion Festival, organizowany corocznie w Starym Browarze. To pismo, które, tak jak festiwal, mówi o modzie, pokazując ją w szerszym kontekście – przez pryzmat kultury, historii, socjologii i psychologii.
AFF eksploruje talent i rzemiosło uczestników warsztatów, którzy w ramach festiwalu projektują ubrania i biżuterię oraz tworzą ilustracje, teksty, fotografie i video pod okiem autorytetów, jednak to nie tylko dokumentacja efektów współpracy z mistrzami, ale również szansa dla podopiecznych na zaistnienie w środowisku modowym.
W efekcie powstał AFF, który ma 120 stron, jest drukowany na dwóch rodzajach papieru, z tłoczoną okładką. Forma drukowana jest uzupełniona o dodatkowe materiały wideo związane z festiwalem, które są dostępne dzięki zastosowaniu nowoczesnego narzędzia komunikacji mobilnej – Aurasma.

2012

 

 

0 comments
Submit comment