— print control

Zeszyt / Notebook

project Zeszyt
design collective
link www.zeszytzzrysunkami.blogspot.com

Notebook project, founded by the Polish women artists, designers and illustrators, as a platform for exchange of ideas within drawing. The first edition is entitled “Criminal”.

Projekt Magazynu, założonego przez polskie artystki, designerski i ilustratorki, jako platforma rysunkowej wymiany myśli. Pierwsza edycja zeszytu nosi tytuł “Kryminalny”.

 

		
		

 
0 comments
Submit comment