— print control

Tschichold on typography

project Tschichold on typography
design Maciej Wodniak
link www.flikr.com/kexblast

The project made in the lettering and typography studio of  Tom Bierkowskiego (ASP in Katowice).
Author of the project came to the conclusion that Tschichold, foresaw how the text will be red nowadays, and what features will be marked concerning the Internet reader (associative rather than linear thinking, scanning text for information, a short time of concentration, etc..) This publication has been prepared for this kind of recipients:  the monitor format  (16/9), comments from Wikipedia on the margins and hypertext links (in the form of phone scan QR codes, etc.

Projekt z 4 roku z pracowni liternictwa i typografii Tomka Bierkowskiego (ASP w Katowicach).
Autor projektu doszedł do wniosku, że Tschichold, przewidział jak będzie czytany tekst w dzisiejszych czasach, oraz jakie cechy będzie miał czytelnik naznaczony internetem (myślenie skojarzeniowe zamiast linearnego, skanowanie tekstu w poszukiwaniu informacji, krótki czas skupienia itd..) Publikacja została przystosowana do takiego właśnie odbiorcy: Rozkładówka ma proporcję współczesnego monitora (16/9) Na marginesach stworzono system nawigacji (wytłuszczone są tam najważniejsze tezy); poza tym zostały umieszczone komentarze z wikipedii, oraz hiperteksty (pod postacią skanowanych telefonem kodów QR, które przenoszą na strony związane z tekstem).  Oprawa została pomyślana tak, żeby można było wpinać inne teksty, przez co klasyczna książka zyskała elastyczną strukturę (niczym sieć). Książka powstała tylko w jednym egzemplarzu.

0 comments
Submit comment