— print control

artysta / kurator / instytucja / odbiorca / edukacja

project 1 Artysta / kurator / instytucja / odbiorca 
project 2 Edukacja jako projekt publiczny? 
design bękarty (Krzysztof Ignasiak i Marcin Matuszak)
link www.arsenal.art.pl

Two books designed by the new studio fro Poznan – ‘bastards’ (Krzysztof Ignasiak & Marcin Matuszak). Book sum up two conferences that took place in the Arsenal Gallery in 2012. Different systems, colours and photographs are a reference to the diversity of topics covered during the conference.
“The artist – curator – the institution – the recipient. Spaces of autonomy and models of criticism” collects critical analysis, focused on the study of relations between actors of the modern art world. ”Education as a public project?” focuses on the problem of education in the cultural institutions, Universities and  non-governmental organizations.

Dwie książki zaprojektowane przez nowe poznańskie studio bękarty (Krzysztof Ignasiak i Marcin Matuszak) są publikacjami podsumowującymi dwie konferencje, które odbyły się w Galerii Miejskiej Arsenał w 2012 roku. Przeplatające się ze sobą kolory, fonty, różne układy tekstów i fotografii są odwołaniem do różnorodności tematów poruszanych podczas konferencji. Założeniem było znalezienie spajających elementów oraz konsekwentne wyróżnianie poszczególnych działów i znaczących treści, nie unikając jednak przy tym swobodnej gry z całym kalejdoskopem form i rozmaitych rozwiązań graficznych.
Wydana przez Galerię Miejską Arsenał książka „Artysta – kurator – instytucja – odbiorca. Przestrzenie autonomii i modele krytyki” gromadzi analizy krytyczne, ukierunkowane na badanie relacji zachodzących między uczestnikami współczesnego świata sztuki, którego umowne i przepuszczalne bez wątpienia ramy wyznacza tytułowy czworokąt. Edukacja jako projekt publiczny? to książka stawiająca problem edukacji w obszarze instytucji kultury, działań animacyjnych, krytycznego i otwartego Uniwersytetu oraz działalności organizacji pozarządowych.

0 comments
Submit comment