— print control

Półmrok

project Półmrok 
design Zuzanna bartoszek
link www.galeriastereo.pl 

Twilight quarterly is made by a group of artists associated with Stereo gallery (Poznan). It shows art and literary works made ​​especially for each issue. It is reproduced in the edition of 350 copies. Permanent editors: Zuzanna Bartoszek, Wojciech Bakowski, Piotr Bosacki, ZuzannaHadrys, Michal Lasota, Gizela Mickiewicz, Mateusz Sadowski. 

Kwartalnik jest wypowiedzią grupy artystów  związanych z galerią Stereo. Zawiera prace plastyczne i utwory literackie przygotowane specjalnie dla niego. Wszystkie utwory istnieją materialnie w formacie określonym przez projekt graficzny. Stanowią egzemplarz oryginalny, powielany w nakładzie 350 sztuk.
Stałą redakcję tworzą: Zuzanna Bartoszek, Wojciech Bąkowski, Piotr Bosacki, Zuzanna Hadryś, Michał Lasota, Gizela Mickiewicz, Mateusz Sadowski. Obok  nich występować będą goście spoza środowiska poznańskiego. Kolejne numery pisma nie będą różnicowane przez wyznaczanie zadań lub tematów wypowiedzi.  Praca dla Półmroku stanowić ma stałą praktykę artystów połączonych zainteresowaniami. Te zainteresowania to percepcja, poetyka i urządzenie bytu.

{Wojciech Bąkowski}

 

 

0 comments
Submit comment