— print control

Strajk Szkolny we Wrześni 1901

project Strajk Szkolny we Wrześni 1901
design Tomek Wojciechowski/fattombo
link www.fattombo.pl

An educational board game, “1901 Września School Strike 1901”. The game consists of a board, notebook, file cards, dice and one pawn. A notebook of 136 pages and a total of 112 cards is also included. The gameboard shows the street by the school’s main entrance, and serves to remind readers about the events that have taken place at the school and the surrounding neighborhood. The idea for the game came from the city’s mayor, Tomasz Kaluzny. Designed and developed by Grazyna Tyrchan and Marek Szczepaniak of the Gniezno branch of the National Archives.

Edukacyjna gra planszowa “Strajk Szkolny we Wrześni 1901”. Gra składa się z planszy, zeszytu, pliku kart, kostki oraz jednego pionka. Zeszyt ma 136 stron, a kart jest łącznie 112. Plansza przedstawia ulicę przed wrzesińską szkołą w czasie strajku szkolnego i przywołuje ówczesne wydarzenia w samej szkole oraz w jej okolicy. Pomysłodawcą gry jest burmistrz Tomasz Kałużny. Projekt i koncepcję opracowali Grażyna Tyrchan i Marek Szczepaniak z gnieźnieńskiego oddziału Archiwum Państwowego.

0 comments
Submit comment