— print control

Exhibition – Poster – Exhibition at BWA Wroclaw

event WYSTAWA – PLAKAT – WYSTAWA
opening 7.02.14, 18:00
until 7- 28.02.14
place Galeria Dizajn – BWA Wrocław, ul. Świdnicka 2 -4, Wrocław

The exhibition is a representation of a particular field of graphic design – posters for exhibitions of contemporary art, custom designed arts-related institutions, museums and galleries. Presentation of the dozens of posters for contemporary art exhibitions, mainly the result of the latest analysis and exploration of current phenomena occurring at the interface of design and visual arts.

Artist:
Ludovic Balland, Jakub de Barbaro, Fontarte (Magdalena Frankowska i Artur Frankowski), Full Metal Jacket (Jan Bersz, Jerzy Gruchot, Wojciech Koss), Gorilla (Lesley Moore i Herman van Bostelen), Hakobo (Jakub Stępień), Jacek Ponton Jankowski, Grzegorz Laszuk, Maciej Lizak, Moonmadness (Dagny i Daniel Szwed), Noviki Studio Grafiki (Katarzyna Nestorowicz i Marcin Nowicki), Łukasz Paluch, Błażej Pindor, Grupa Projektor (Joanna Jopkiewicz i Paweł Ł. Borkowski), Krzysztof Pyda, Grupa Twożywo (Mariusz Libel i Krzysztof Sidorek), Honza Zamojski, Monika Zawadzki.

Wystawa jest przedstawieniem szczególnej dziedziny projektowania graficznego – plakatów do wystaw sztuki współczesnej, projektowanych na zamówienie instytucji związanych ze sztuką, muzeów i galerii. Prezentacja kilkudziesięciu współczesnych plakatów do wystaw sztuki, głównie tych najnowszych to wynik analizy i poszukiwań aktualnych zjawisk pojawiających się na styku projektowania i sztuk wizualnych.

Kuratorzy wystawy: Magdalena Frankowska, Artur Frankowski
Link do wywiadu z kuratorami wystawy TUTAJ

0 comments
Submit comment