— print control

I’VE BEEN HERE; I HOPE THE SAME FOR YOU. HENRYK TOMASZEWSKI

event I’ve been here; I hope the same for you. Henryk Tomaszewski
dates 15.03-10.06. 2014
place  Zachęta Gallery, pl. Małachowskiego 3, Warszawa
link www.zacheta.art.pl

This survey showcases Tomaszewski’s output as a poster designer in two major contrasting sections. The first features works from the time of the so-called Polish Poster School (from 1945 to the end of the 1950s), when the artist developed the concept of a poster based on visual shorthand and metaphor. His designs from that period are characterised by an unconstrained painterly character, humour and a poetic mood. Many of them are now considered classics of this genre.
The second section includes posters designed from the 1960s onwards – when the artist gradually shifted away from his lush, painterly style towards more simple, abstract solutions and an unmistakable style of drawing which, in time, became the key motif of his works. It was then that Tomaszewski arrived at a full definition of his language as a graphic designer.
The third and final part of the exhibition revolves around the concept of the ‘letter’ – a question of particular significance for Tomaszewski and a recurring theme in his practice. This section features selected posters based on lettering and book designs. In addition, the exhibition includes drawings, sketches and poster designs, thus shedding light on the working methods of a graphic designer before the coming of the digital age. This unique material, a large part of which comes from the artist’s archive and is presented for the first time, makes it possible to evoke the exceptional materiality of the graphic design of the past.
Henryk Tomaszewski (1914–2005) – graphic designer, draughtsman and Professor at the Warsaw Academy of Fine Arts – was one of the leading figures of Polish graphic design after the Second World War. Rejecting the heritage of the European avant-garde, with its rational approach to constructing visual messages, Tomaszewski developed a vivid, unique design formula, the origins and visual effects of which are the subject of this exhibition marking the 100th anniversary of the artist’s birthday.

Ekspozycja skupia się na twórczości plakatowej artysty przedstawionej w dwóch kontrastujących częściach. Pierwsza obejmuje prace z okresu tzw. polskiej szkoły plakatu (od 1945 do końca lat pięćdziesiątych), kiedy to Tomaszewski stworzył koncepcję plakatu opartego o plastyczny skrót i metaforę. Jego ówczesne projekty charakteryzuje malarskość, swoboda, żart, poetycki klimat. Znakomita większość z nich jest dziś klasykami swego gatunku.
Druga część prezentuje plakaty Tomaszewskiego projektowane od lat sześćdziesiątych – wtedy artysta zaczął redukować bujny malarski styl, zmierzając ku większej prostocie, bardziej abstrakcyjnym rozwiązaniom i nieomylnemu rysunkowi, który z czasem zaczął dominować jako główny motyw jego prac. Wówczas Tomaszewski sprecyzował swój język graficzny.
Trzecia część została zorganizowana wokół hasła „litera” – szczególnie ważnego dla Tomaszewskiego zagadnienia i wątku przewijającego się przez całą jego twórczość. W tej części pokazywane są wybrane plakaty liternicze i projekty książkowe. Oprócz tego na wystawie znalazły się rysunki, szkice i projekty plakatów, ujawniające warsztat grafika ery przedkomputerowej. Ten unikalny materiał, którego duża część nie była dotąd pokazywana i pochodzi z archiwum artysty, pozwala przywołać niezwykłą dziś materialność grafiki projektowej.
„Wszystko idzie od oka. Ono musi być wykształcone, niepodległe, abstrakcyjne” – tak o istocie dobrego projektowania pisał do swojego przyjaciela Jana Lenicy Tomaszewski. Te zdania wydają się najlepiej określać jego twórczość.
Henryk Tomaszewski (1914–2005) – grafik, projektant, rysownik, profesor warszawskiej ASP – był jedną z najważniejszych postaci polskiej grafiki projektowej po II wojnie światowej. Odrzucając doświadczenie awangardy europejskiej, racjonalnej w podejściu do konstruowania komunikatu wizualnego, Tomaszewski stworzył niezwykle wyrazistą, unikalną formułę projektowania – jej źródła i efekty pokazuje wystawa zorganizowana w stulecie jego urodzin.

0 comments
Submit comment