— print control

typo-zine diploma

1AliceSzymankiewiczZin 1cce8cf338d5a1258688fe0e71e1d272 6AliceSzymankiewiczZine 0868477caa42e94447eae0c8b1ec34f7project typo-zine diploma
design Alice Szymankiewicz
link www.behance.net/aliceszyb66b

A typography project – fanzine about art, design, architecture and print in the XX century. The zine folds up like a brochure, so it’s easy to grab on the go. The seletape is an element that is supposed to intrigue the reader and force him to make some effort to get to the inside. After it is opened up it could also work as an A3 poster.

Ten projekt typograficzno-edytorski ma być zaczątkiem serii zinów o sztuce, designie, architekturze i projektowaniu w XX w. Celem pracy było przybliżenie wiedzy o początkach współczesnego projektowania m.in. studentom ASP.  Zin składa się jak broszura a taśma ma na celu zaciekawienie czytelnika, który musi ją przeciąć aby zobaczyć co jest w środku. Po rozłożeniu może też działać jak plakat A3.

0 comments
Submit comment