— print control

Warsaw Gallery Weekend magazine

Magazyn WGW1 Magazyn WGW2 Magazyn WGW3 Magazyn WGW4 Magazyn WGW5project Warsaw Gallery Weekend
design Marcel Kaczmarek
link www.thisismarcel.com

Visual identity for Warsaw Gallery Weekend, a festival of 22 leading contemporary art galleries and foundations. Each year, prominent institutions experienced in international projects and art fairs, as well as ambitious new spaces, invite audiences to a weekend of openings and special accompanying events. Formally, the project references the galleries’ disparate locations, emphasizing their urbanistic divergences, which viewers will undoubtedly have to face.

Projekt identyfikacji wizualnej dla Warsaw Gallery Weekend, festiwalu 22 najciekawszych galerii i fundacji sztuki współczesnej z Warszawy. Znane z międzynarodowych projektów czy targów sztuki galerie, jak i nowe przestrzenie o ambitnym programie, zapraszają co roku na weekend wernisaży i towarzyszących im specjalnych wydarzeń. Identyfikacja odwołuje się formalnie do umiejscowienia galerii na mapie miasta. Pokazuje ich rozstrzelone relacje urbanistyczne, od których jednak nie da się uciec, biorąc czynny udział w przedsięwzięciu.

 

0 comments
Submit comment