— print control

Potrzeba Designu – 4th International Design Conference

Screen Shot 2015-03-17 at 14.07.34 Screen Shot 2015-03-17 at 14.07.00event Potrzeba designu 4. Konferencja projektowa
dates 20.03.15
place ASP Katowice
link www.potrzebadesignu.pl

At the conference you can explore the intangible aspects of design. Organizers will try to show examples of actions that are beneficial to society. This meeting aims to present new areas for application of design thinking and the resulting benefits, not always quantifiable.
Perhaps it will help us in the confrontation with time, capabilities and all that motivates us to action. They want to show the changes, at the heart of which there is invariably the need for design and designing for needs.

Czy jako projektanci nadal mamy poczucie misji i powinności? Czy dizajn ma być receptą na rozwiązanie problemów społecznych, zagrożeń cywilizacyjnych i wpływać na poprawę jakości życia? Czy na pewno dizajnerzy podejmują wyzwania? Czy dizajn ma realne możliwości działań profilaktycznych i naprawczych?
Podczas konferencji goście będą eksplorować niewymierne aspekty projektowania. Spróbująpokazać przykłady działań przynoszących korzyści społeczne. To spotkanie ma przybliżyć nowe obszary przydatności myślenia projektowego i wynikające z niego zyski, nie zawsze policzalne.

 

0 comments
Submit comment