— print control

Borges box

project A Universal History of Infamy
design Alicja Kobza | Poważne Studio
link www.powaznestudio.com

Book design for “A Universal History of Infamy” Jorge Luis Borges, awarded
MA diploma project realized in the publishing class of Lech Majewski at Graphic Arts Department, Academy of Fine Arts Warsaw.

Projekt publikacji „Powszechna historia nikczemności” Jorge Luis Borgesa. Wyróżniony dyplom magisterski zrealizowany w Pracowni grafiki wydawniczej prof. Lecha Majewskiego na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie.

2011

 

0 comments
Submit comment